Talent­management tools

Talentmanagement is de juiste persoon op de juiste plek, mensen ontwikkelen en behouden. Om dit te doen heb je de juiste tools nodig. Denk aan talent assessments om de juiste mensen aan te trekken of ontwikkelassessments om dit talent te blijven ontwikkelen. 

Inhoud:

Talent aannemen

Talentmanagement begint bij het werven en selecteren van talent. Het is altijd een strijd om toptalent binnen te halen. Omdat veel organisaties in dezelfde vijver vissen, kan je met goed talentmanagement en in dit geval talent assessments je concurrentie te slim af zijn. Zo kijk je niet alleen naar een CV, maar kijk je naar de competenties van de kandidaten.

Met een strategisch talentmanagementbeleid kan je niet alleen talent aantrekken, maar deze ook ontwikkelen en behouden. Bovendien creëert het een werkgevers imago dat goede werknemers aantrekt.

Talent assessment

Werknemers aangenomen na een talent assessment presteren gemiddeld 10% beter. Bij een modaal inkomen levert dit je al snel € 4.000 extra per jaar op. Door middel van assessments kijk je niet alleen naar een cv of werkervaring, maar beoordeel je puur en alleen op de geteste competenties.

Zet gemakkelijk een talent assessment uit

Op deze manier onderscheid je je van organisaties die op zoek zijn naar talent en daarbij geen gebruik maken van een assessment. Door tijdens de selectieprocedure gebruik te maken van een assessment vermijd je een onbedoelde bias en krijgt iedereen een gelijke kans. Zo ontdek je talenten waar anderen overheen kijken.

Talent ontwikkelen

Eenmaal aangenomen is de volgende stap om medewerkers te ontwikkelen en naar passende vervolgstappen in hun loopbaan te brengen. In de ideale situatie is de organisatie in staat beoordelingen te toetsen aan assessments.

Je kunt dan zien welke profielen het meest floreren in jouw organisatie. In de praktijk is validatie complex en tijdrovend, omdat de informatiestructuur van talent assessment en performance niet op elkaar aansluit.

Een integraal talentmanagement systeem betekent dat je als organisatie met één druk op de knop kunt achterhalen welke relaties er zijn tussen aanwezige talenten, performance, engagement en tevredenheid. Dit is daarmee de meest eenvoudige manier van valideren.

360 graden feedback

Talent assessment software zorgt voor een brede toepassing van 360 graden feedback. De resultaten van de respondenten kunnen het startpunt zijn voor toekomstige persoonlijke ontwikkeling en gewenste verandering. Het centraal stellen van persoonlijke ontwikkeling stelt wel eisen aan de inrichting van het instrument.

Lees meer over 360 graden feedback

De mogelijkheden met digitalisering hebben ertoe geleid dat 360 graden feedback op twee punten breder wordt toegepast. Door toenemend gemak worden nu vaak alle niveaus in de organisatie in het proces betrokken. Ook wordt het steeds vaker voor performance management, opvolgingsplanning en talentmanagement ingezet.

Ontwikkelassessment

Een onderdeel van talent management om talent te blijven ontwikkelen is een ontwikkelassessment. Om talent te ontwikkelen heb je inzicht in sterktes en ontwikkelpunten nodig. Met een ontwikkelassessment krijg je zicht in de talenten en het ontwikkelpotentieel van jouw werknemer. Het assessment zet je in op basis van competenties voor de huidige functie of een gewenste functie van de medewerker.

Loopbaanassessment

In een loopbaanassessment staat het individu centraal met de vragen “wat wil ik” en “wat kan ik”, om het individu te ondersteunen in de zoektocht naar carrièremogelijkheden. Een volledig vrij gezichtsveld op de toekomst zorgt ervoor dat alle mogelijkheden in het advies betrokken worden.

Bekijk de loopbaanassessments van HRorganizer

Talentmanagement richt zich niet alleen op de interne organisatie, maar ook op de algemene employability. Een loopbaanadvies kan op elk moment in je carrière voorkomen. Soms ligt dit moment al aan het begin van de loopbaan als de studie afgebroken of afgerond is, maar niet de toegang tot het juiste werkveld biedt. Maar meestal wordt het ingezet gedurende loopbaan.

Job matching

Het is de meest essentiële uitwerking van talentmanagement; welke functie past het beste bij jouw individuele talenten. De loopbaanadviseur krijgt dan bijvoorbeeld de vraag “zou ik geschikt zijn als online marketeer?”. En welke andere functies zouden bij mij passen?

Daarvoor maak je gebruik van job matching. Ook bij grote reorganisaties kan de behoefte bestaan om collega’s met vervallen functies te matchen met interne vacatures. Er wordt dan een rangorde van overlap vastgesteld tussen de talenten van een medewerker en een reeks van functies. Job matching zorgt dus voor de juiste medewerker op de juiste plek.

Lees meer over Job matching

Talent behouden

Als een medewerker op de goede plek zit en tevreden is, zorgt dit voor meer productiviteit, werktevredenheid en betrokkenheid. Medewerkers die betrokken zijn bij de organisatie zijn makkelijker te behouden.

Medewerkerstevredenheid

Werkprestatie en werktevredenheid gaan hand in hand. Een medewerkerstevredenheidsonderzoek richt zich niet op het talent, maar op de omgeving van het talent. Het stelt de organisatie in staat de omgeving van talenten te optimaliseren.

Voer gemakkelijk een MTO uit onder jouw medewerkers

De breedte en diepte van onderwerpen kan leiden tot hele lange vragenlijsten. Wij raden organisaties aan zichzelf te beheersen in de omvang van de vragenlijsten, aangezien er al snel ‘onderzoeksmoeheid’ optreedt.

Door de toenemende digitalisering worden de meeste mensen dagelijks meermaals benaderd voor beoordelingen en feedback op van alles en nog wat. Stel dus vragenlijsten op gericht op één of enkele deelonderwerpen. Bijvoorbeeld op een deelonderwerp als werkbeleving, zoals we dat in de blog ‘werkbeleving tastbaar maken‘ toelichten.

Duurzame inzetbaarheid

Talent moet duurzaam worden behouden. In 2019 was de gemiddelde leeftijd waarop mensen met pensioen gingen 65 jaar. Dat was vier jaar ouder dan de gemiddelde pensioenleeftijd in 2006.

Deze extra jaren in het laatste deel van de arbeidsloopbaan stellen extra eisen aan zowel de organisatie als aan de medewerker. Deze verlenging van de loopbaan betekent dat talentmanagement een nog grotere nadruk op leren, ontwikkelen en veranderen zal moeten leggen.

Lees door over duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is voor talentmanagement een speciaal onderwerp aangezien het twee centra heeft; de organisatie en het individu.

Voor de organisatie is duurzame inzetbaarheid een onderwerp om de medewerkers voor te bereiden en te begeleiden naar inzetbaar blijven tot aan pensioengerechtigde leeftijd.

Voor de medewerker is het zaak om  tot de pensioengerechtigde leeftijd met plezier te kunnen blijven werken. Hiervoor zijn passende maatregelen nodig die de individuele medewerker helpen om dit te kunnen blijven doen.

Benieuwd wat talentmanagement kan betekenen voor jouw organisatie?

Vraag een vrijblijvende demo aan

Subscribe

"*" geeft vereiste velden aan

Recommended Posts

Recent Articles

blog hro competentiemanagement

Welke skills zijn er nodig voor bepaalde functies? En welke heb je al in huis? Welke competenties moeten er nog...

blog hro assessment tools voor recruiters

De drie vragen ‘Waarom, Wanneer, Welke’ zijn eigenlijk voor iedere beslissing een belangrijk onderwerp. We hebben inmiddels alweer zo’n 20...

blog 6 manieren om je retentiebeleid te verbeteren

Kosten van een vertrekkende medewerker zijn nog nooit zo hoog geweest. Hoelang blijven jouw medewerker gemiddeld in dienst? In de...