Wat is 360 graden feedback?

Je wil natuurlijk dat je personeel zichzelf blijft ontwikkelen en dat medewerkers optimaal presteren. Er zijn inmiddels erg veel tools die kunnen bijdragen aan en meebewegen met het ontwikkelingsproces van medewerkers en organisaties. Een voorbeeld daarvan is de 360˚ feedback methode. 

 

Wat is 360 graden feedback?

360 graden feedback is een manier om feedback te verzamelen uit meerdere invalshoeken bijvoorbeeld: managers, collega’s, en soms zelfs klanten. 360 graden feedback begint met een zelfreflectie. Aan de hand van een opgestelde vragenlijst krijg je inzicht over de effectiviteit van het functioneren van jouw medewerkers.

Het heet 360 graden feedback, omdat je feedback haalt uit verschillende richtingen.
 

360 graden feedback


Ga naar de 360 graden feedback tool


Waarvoor wordt 360 graden feedback gebruikt?

Het heeft voor iedere organisatie een andere werking. De ene organisatie gebruikt 360˚ feedback ter ondersteuning van de ontwikkeling en de andere organisatie gebruikt het echt als leidraad voor de ontwikkeling van hun personeel. 

Voordelen 360 graden feedback tool

  • Hogere betrouwbaarheid van feedback doordat meerdere personen feedback geven
  • Functioneren wordt vanuit meerdere perspectieven beoordeeld
  • Lagere drempel tot geven van gevoelige feedback

360 graden feedback tool

Een groot voordeel van de 360˚ feedback methode is dat medewerkers niet alleen van hun leidinggevende feedback krijgen, maar ook van hun directe omgeving. 

Dit zorgt voor een completer beeld van en voor medewerkers. Mensen ontwikkelen zich meer en gemakkelijker, doordat zij helder voor ogen hebben wat hun ontwikkelpunten zijn.

Dus wat levert het jou op? Concrete feedback voor medewerkers en effectieve ontwikkelmogelijkheden. 

 

Voorbeeld 360 graden feedback formulier

De 360 graden feedback tool van HRorganizer is ingericht op competenties. Zo is elke stelling of vraag gericht op een bepaalde competentie. De stellingen kunnen worden beantwoord met een likertschaal.

Voorbeeldvraag 360 graden feedback

360 graden feedback vragen:

  • Toont zelfvertrouwen
  • Wacht niet onnodig af, maar treedt op
  • Neemt ook verantwoordelijkheid bij eigen falen
  • Blijft aanspreekbaar op eigen prestatie en dat van het team
  • Toont initiatief
  • Komt met nieuwe ideeën
Wil je het complete 360 graden feedback formulier? Bekijk de 360 graden feedback tool

Nadelen van de 360˚ feedback methode

De meeste organisaties gebruiken het ter ondersteuning van gesprekken met medewerkers. Zij zetten bijvoorbeeld iedere maand een feedbackronde uit, zodat er gerichte feedback kan worden gegeven op prestaties. Met behulp van die feedback komt iemand meteen weer een stapje verder in zijn of haar ontwikkeling. 

De 360˚ feedback methode is niet altijd geschikt als volledige vervanging voor de traditionele gesprekken. Het is namelijk van groot belang dat de medewerkers en hun omgeving openstaan voor het ontvangen en geven van feedback. Zonder die input heeft 360˚ feedback weinig impact. 

De methode kan wel altijd bijdragen aan een efficiënter ontwikkelingsproces van medewerkers. Medewerkers kunnen hun ontvangen feedback direct verwerken en toepassen in hun dagelijkse werkzaamheden.

 

Bekijk de HRorganizer 360 graden feedback tool en zet eenvoudig 360 graden feedback uit

 

Recent Articles

Wat is het doel van 360 graden feedback?

Het doel van 360 graden feedback

360 graden feedback is een methode om werknemers te laten...

Ontwikkeling van medewerkers stimuleren met 360° feedback

Je medewerkers op weg helpen in hun ontwikkeling: het blijft een lastige klus. Vaak wordt er gelijk...

360 graden feedback online

360 graden feedback online competentie tool

 

Met HRorganizer is het opstellen van een 360 graden...