Capaciteitentests

Test eenvoudig cognitieve en probleemoplossende vaardigheden

Wat is een capaciteitentest?

Een capaciteitentest helpt je om tijdens het selectieproces een beter beeld te vormen van jouw kandidaat of medewerker. Met een capaciteitentest krijg je inzicht in het vermogen van jouw deelnemer om te leren, nieuwe kennis toe te passen en problemen op te lossen.

Een capaciteitentest gecombineerd met een persoonlijkheidsvragenlijst is een goede voorspeller van toekomstig werkprestatie. Zo selecteer je met meer zekerheid de juiste kandidaat.

Daarnaast kan je een capaciteitentest inzetten bij een ontwikkelassessment om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van jouw medewerker.

Identificeer talent

Selecteer de beste kandidaat aan de hand van objectieve data.

Betere candidate experience

Op elk device te maken, korte tijdsduur en interactieve voorbeeldvragen.

Eerlijkere selectie

Met een capaciteitentest kijk je objectief naar de vaardigheden van jouw kandidaten.

Capaciteitentest overzicht

Verbaal redeneren

Scales verbal

Scales verbal meet het vermogen om logische conclusies te trekken uit complexe schriftelijke informatie.

Numeriek redeneren

Scales numerical

Scales numerical meet het vermogen om logische conclusies te trekken uit complexe numerieke informatie.

Inductief logisch denken

Scales cls & Scales ix

Meet het vermogen om inductief logisch te denken.

Reken­vaardigheid

Scales eql

Scales eql adaptive meet rekenvaardigheid. De opdracht is om de juiste getallen in te voeren in de som.

Kortetermijn­geheugen

gridChallenge

Meet het vermogen om inductief logisch te denken.

Informatie­verwerking

Clues

Clues meet het vermogen om informatie compleet op te nemen, te prioriteren en besluiten hierop te baseren.

Leerrendement

Scales lct

Scales lct meet het vermogen om te memoriseren en om te leren. Dit door het onthouden van volgorde van figuren.

Deductief logisch denken

Scales lst

Scales lst adaptive meet het vermogen tot logisch denken. De opdracht is om te ontdekken welk figuur op de plaats van het vraagteken past.

Vaardigheid in multitasking

Scales mt

Scales mt meet hoe snel en zorgvuldig meerdere taken gelijktijdig worden uitgevoerd.

Concentratie

Scales E3+

Scales E3+ meet het vermogen om te concentreren. De opdracht is om zo snel en nauwkeurig mogelijk aan te geven of een object een E is met exact 3 punten eromheen.

Taalvaardigheid NL/EN/DE

Scales lt-nl/ lt-e/ lt-d (a)

Scales lt meet in hoeverre een kandidaat de betreffende taal beheerst. De test bestaat uit drie onderdelen, te weten taalbeheersing, woordenschat en spelling

Toegepast rekenen

Scales tmt

Scales tmt meet de rekenvaardigheid van een kandidaat. De test bestaat uit vier onderdelen.

Benieuwd naar de selectie assessments van HRorganizer?