Alles wat je als deelnemer van een online assessment wilt weten

Ben je uitgenodigd om deel te nemen aan een online assessment en wil je je goed voorbereiden? Of heb je het assessment programma al afgerond en wil je weten over wat er met de resultaten gebeurt of hoe het online assessment geëvalueerd wordt?

Voorbereiden op een online assessment

Als je uitgenodigd bent voor een online assessment, wil je je natuurlijk goed voorbereiden. Het is essentieel dat je weet wat een online assessment precies inhoudt en wat er van je wordt verwacht. Wij bieden handvatten waarmee jij je effectief kan voorbereiden op het assessment aan de hand van instructievideo's, praktische tips en veelgestelde vragen

boeken koptelefoon koffie

Algemene informatie over assessments 

Wat is een online assessment?

Online assessment maakt het mogelijk om mensen op specifieke vaardigheden, gedrag of eigenschappen te beoordelen met behulp van web-technologieën via het internet. Meestal is een assessment een combinatie van tests en vragenlijsten dat kan dienen:

 • om een objectiever zelfbeeld te bevorderen;
 • om aanknopingspunten in loopbaanbegeleiding te bieden;
 • of om te onderzoeken in hoeverre een opleiding, vacature of carrière bij iemand past.

Waarom een online assessment?

Online assessment heeft een aantal duidelijke voordelen ten opzichte van traditionele assessments.

 • Je kunt jouw assessment op ieder gewenst moment maken.
 • Je kunt zelf de plaats kiezen waar je het assessment doet. Bijvoorbeeld lekker vertrouwd thuis. Dit is dus veel prettiger dan de klassieke assessments die op kantoor bij een assessment bureau worden gedaan. Bovendien heb je geen reiskosten en ben je geen tijd kwijt aan reizen.
 • Het resultaat van het assessment is objectief. Een online assessment kijkt niet naar naam, adres of andere
  irrelevante data met betrekking tot geschiktheid.

Hoe is een online assessment opgebouwd?

Online assessments bestaan uit verschillende tests of vragenlijsten. De combinatie van deze tests en vragenlijsten (bv. een Persoonlijkheidsvragenlijst) worden veelal bepaald door de kwaliteiten, ook wel talenten of competenties genoemd, die nodig zijn voor de functie waarop wordt gesolliciteerd. Veelvoorkomende tests zijn bijvoorbeeld: Verbaal Redeneren, Numeriek Redeneren en Inductief Logisch Redeneren. De meest optimale volgorde voor het maken van het online assessment wordt vooraf bepaald. Tussen de testonderdelen mag je pauzeren.

Hoe worden individuele tests in een online assessment opgebouwd?
De tests zijn ontworpen met onderling dezelfde structuur. Het format van de vragen kan wel verschillen per soort test.

In een online assessment krijg je altijd:

 • een korte inleiding waarin de oefening of vragen worden beschreven.
 • een interactief gedeelte met nadere toelichting op uit te voeren acties; deze acties moeten ook uitgevoerd worden zodat je precies begrijpt wat er wordt verwacht.
 • een aantal voorbeeldvragen die je moet beantwoorden voordat je door kunt gaan naar de daadwerkelijke test.
 • een samenvatting van de belangrijkste punten.

Welke soorten tests kunnen ingezet worden in een online assessment?
Er zijn verschillende tests die je als volgt kan onderverdelen:

 • Capaciteitentests - om vaardigheden te bepalen, zoals: concentratie, logisch redeneren of tekstbegrip.
 • Persoonlijkheidsvragenlijsten - om eigenschappen te bepalen, zoals: bereidheid tot samenwerken, ambitie of sensitiviteit.
 • Kennistests - om specifieke vakkennis te bepalen, zoals: een taaltest of werktuigkundig redeneren.

Wil je weten welke tests ingezet kunnen worden in een HRorganizer online assessment? Bezoek de testbibliotheek.

Hoe werkt een online assessment?

Onderstaande instructievideo's geven jou een indruk van veelvoorkomende tests in online assessments: Verbaal Redeneren, Numeriek Redeneren, Inductief Logisch Redeneren en Deductief Logisch Redeneren. Let op: de instructievideo's zijn om een indruk te geven; de werkelijke test kan afwijken van het voorbeeld. 

Verbaal Redeneren

 • Meet het vermogen om logische conclusies te trekken uit complexe schriftelijke informatie.
 • Meet het vermogen om verbale informatie te vinden wanneer men geconfronteerd wordt met verschillende soorten vragen.
 • Meet het vermogen om eenduidige verbale informatie in artikelen, lijsten en instructies te vinden én te gebruiken om specifieke vragen te beantwoorden. 
Verbaal redeneren
Numeriek redeneren

Numeriek Redeneren

 • Meet het vermogen om logische conclusies te trekken uit complexe numerieke informatie die wordt gepresenteerd in tabellen en grafieken.
 • Meet het vermogen om numerieke informatie te vinden wanneer men geconfronteerd wordt met verschillende soorten vragen.
 • Meet het vermogen om numerieke informatie in tabellen, lijsten en diagrammen te vinden én te gebruiken om uiteenlopende vragen te beantwoorden.

Inductief Logisch Redeneren

 • Meet het vermogen om inductief logisch te denken.
 • Ontdek volgens welke regels de figuren in één van de twee verschillende categorieën kunnen worden ingedeeld. Deze regels moeten vervolgens toegepast worden om nieuwe figuren in de juiste categorie in te delen.
 • Ontdek welk object er niet thuis hoort in de rij. 
Inductief logisch redeneren
Deductief logisch redeneren

Deductief Logisch Redeneren

 • Meet het vermogen tot logisch denken.
 • De test is gebaseerd op een raster met een aantal figuren. In één cel van dit raster staat een vraagteken. Elk figuur komt slechts één keer per rij en per kolom voor. Ontdek welk figuur op de plaats van het vraagteken past.

Tips ter voorbereiding op een assessment

Bereid je zo goed mogelijk voor op een online assessment met behulp van onze voorbereidingstips voor veelvoorkomende tests in online assessments.

Verbaal Redeneren

Verbaal Redeneren zegt iets over hoe goed je in staat bent om onder tijdsdruk hoofd- en bijzaken uit complexe tekstuele informatie van elkaar te onderscheiden. Verbaal redeneren is niet eenvoudig, maar deze vaardigheid is wel ontwikkelbaar op de lange termijn.

1. Lees complexe artikelen uit (kwaliteits)kranten en op professionele websites. Probeer een artikel samen te vatten in 3 à 5 zinnen. Wat is de essentiële informatie in het artikel? Wat is minder belangrijk?

2. Luister naar audioboeken. Probeer na iedere 5 minuten samen te vatten wat je hebt gehoord. Wat zijn de hoofd- en bijzaken.

3. Maak eerst een conceptversie bij het schrijven van een voorstel of plan. Evalueer de conceptversie. Hoe kan het bondiger? Wat zijn de kernpunten die je over wil brengen? Herschrijf de boodschap totdat je kernpunten op een heldere en bondige manier naar voren komen.

de krant
grafieken en diagrammen

Numeriek Redeneren

Numeriek Redeneren zegt net als Verbaal Redeneren iets over hoe goed je in staat bent om uit complexe tabellen en grafieken hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden. Alleen nu gaat het over numerieke informatie. Ook numeriek redeneren is niet eenvoudig, maar wel ontwikkelbaar op de lange termijn.

1. Bestudeer de tabellen en grafieken uit een jaarverslag. Kijk of je patronen en trends kan ontdekken in bijvoorbeeld kosten of omzet. Probeer ook andere feiten en cijfers uit het verslag te halen, zoals: procentuele verschillen tussen jaren, totalen, etc.

2. Verzamel een maand lang je dagelijkse uitgaven. Breng ze onder in verschillende categorieën en analyseer per categorie de impact op het totaal. Kijk of je trends kunt ontdekken in bijvoorbeeld: het uitgavenpatroon van week tot week. Maak gebruik van diagrammen en/of grafieken om je bevindingen weer te geven.

3. Zoek artikelen met diagrammen en tabellen over een onderwerp dat jou interesseert. Analyseer ze en probeer aan de hand hiervan je eigen conclusie te trekken ten aanzien van de belangrijkste bevindingen. Lees daarna pas de tekst van het artikel en vergelijk je eigen interpretatie met die van de auteur(s). Kijk daarbij vooral naar informatie die je kan helpen om je interpretatie van de data te verbeteren. wellicht haal je dit uit het artikel zelf of mogelijk uit andere artikelen.

Inductief Logisch Redeneren

Inductief Logisch Redeneren zegt iets over hoe goed je in staat bent om informatie te analyseren en daarin 'regels' of een bepaald algoritme te ontdekken. Deze vaardigheid is niet eenvoudig ontwikkelbaar; het is een complex cognitief proces. 

Je persoonlijke denkstijl wordt al vroeg ontwikkeld op basis van je genetische bouwstenen en de ervaren ondersteuning van anderen en kan later nog wel een beetje, maar in de basis niet meer, ontwikkeld worden. Wel kan je een aantal dingen doen om het volle potentieel aan te boren.

1. Koop een tijdschrift met ‘breinbrekers’. Voorbeelden van puzzels zijn bijvoorbeeld: cijferreeksen, het aanvullen van matrices of het identificeren van het begrip dat niet past in een reeks van begrippen. Doe deze puzzels regelmatig.

2. Denk goed na over dingen die van elkaar verschillen. Vraag jezelf af: op welke aspecten zijn deze dingen hetzelfde? Bijvoorbeeld: "Wat hebben een aap en een banaan gemeenschappelijk"?

3. Denk goed na over dingen die hetzelfde zijn. Vraag jezelf af: op welke aspecten verschillen deze dingen compleet van elkaar? Bijvoorbeeld: "Hoe verschillen 'glans' en 'licht' van elkaar?

verschil tussen borden
sudoku

Deductief Logisch Redeneren 

Deductief Logisch Redeneren zegt iets over hoe goed je in staat bent om oorzaken en gevolgen met elkaar in verband te brengen in complexe processen en systemen. Deze vaardigheid is niet eenvoudig ontwikkelbaar. 

Al vroeg ontwikkel je als kind een persoonlijke denkstijl op basis van je genetische bouwstenen en de ondersteuning van anderen in deze ontwikkeling. Dat wat je destijds hebt ontwikkeld kun je alleen op hetzelfde niveau houden of ontwikkelen, door te blijven trainen.

1. Koop boekjes of tijdschriften met puzzels. Puzzels die je hier vaak in vindt zijn bijvoorbeeld: het afmaken van cijferreeksen of het invullen van de missende stukjes van een matrix. Oefen hier regelmatig mee.

2. Ontdek oorzaken en gevolgen in diagrammen, data of cijferreeksen. Dit kan je bijvoorbeeld doen terwijl je de krant leest.

3. Doe regelmatig een Sudoku.

Nog enkele tips:

1. Maak een persoonlijke SWOT-analyse. De kans is aanwezig dat een persoonlijkheidstest onderdeel is van jouw assessment programma. Je wil voorkomen dat je op dat moment jezelf nog moet afvragen: "Wat zijn mijn sterktes?", "Wat zijn mijn valkuilen?", etc.

2. Zoek uit welke tests voor kunnen komen in een assessment. In onze testbibliotheek vind je een overzicht van alle tests die in een HRorganizer online assessment ingezet kunnen worden.

3. Ga op tijd naar bed! Niets is zo belangrijk als uitgerust zijn tijdens een online assessment.

4. Onderschat het niet. Er wordt veel van je gevraagd tijdens je online assessment. Een goede voorbereiding is dus zeker het halve werk.

Veelgestelde vragen over online assessment

Waar moet ik rekening mee houden bij het maken van een online assessment?

Zorg ervoor dat er geen onderbrekingen of afleidingen zijn terwijl je de tests doet. Zodra je, na de instructie en de voorbeeldvragen, de daadwerkelijke test start, kun je deze niet onderbreken. Het is dus van belang dat je in een rustige omgeving werkt en voldoende tijd hebt.

Er is geen tijdslimiet tijdens de instructie en voorbeeldvragen van de tests. Wij raden je aan de tijd te nemen die nodig is om de instructie goed te lezen en de voorbeeldvragen te maken.

Kan ik testonderdelen oefenen?

Ja en nee. Je kunt de testonderdelen uit een HRorganizer assessment niet oefenen. Wel vind je online verschillende websites die oefentests aanbieden. Deze oefentests wijken af van het HRorganizer assessment. Vraag jezelf daarom af of oefenen de juiste voorbereiding is voor jou.

Hoelang duurt een online assessment?

Er is geen standaard antwoord op deze vraag, omdat dit afhankelijk is van het aantal onderdelen in het online assessment. In de meeste gevallen zijn er maximaal 5 onderdelen en duurt een onderdeel ongeveer 15 minuten. In de uitnodiging staat soms aangegeven hoeveel tijd je dient te reserveren om het assessment af te ronden.

Hoeveel tijd heb ik om een online assessment af te ronden?

Je hebt meestal meerdere dagen de tijd om het assessment af te ronden. De verschillende onderdelen kun je eventueel over meerdere dagen verspreiden. Wij raden je aan alles af te ronden binnen de deadline, deze wordt aangegeven in de uitnodiging. De capaciteitentests bevatten meestal een tijdslimiet, dit in tegenstelling tot de persoonlijkheidsvragenlijsten die dat niet hebben. Deze tijdslimiet is geen indicatie hoe iemand met tijdsdruk om gaat, maar heeft een methodologische reden. Wanneer er geen tijdslimiet is, kunnen kandidaten alle tijd nemen om het juiste antwoord te geven en zouden daarmee alle resultaten hetzelfde zijn, waardoor de tests geen waarde hebben. Het is heel normaal dat kandidaten niet in staat zijn het aantal vragen in de beschikbare tijd af te ronden. Tests zijn ook op deze manier ontworpen.

Wat kan ik doen om nervositeit tegen te gaan?

Dat je nerveus bent, betekent niet automatisch dat je ook een nerveus persoon bent. Het feit dat je nerveus bent, heeft betrekking op een situatie - in dit geval het ondergaan van een online assessment. Je weet dat er een prestatie van je verwacht wordt, maar je bent nog niet zeker of de prestatie zo goed uitpakt als je zou willen. Acteurs beschrijven nervositeit die ze ervaren voor een optreden als "plankenkoorts" - maar kunnen ook niet zonder, omdat nervositeit juist een zeer positief effect op hun prestaties heeft. Realiseer je dus dat in een online assessment situatie, nervositeit volkomen normaal is. Een zekere mate van “pre-assessment zenuwen” heeft waarschijnlijk een positief effect op zowel je aandacht als je energie. Wanneer je bovendien weet wat je kan verwachten, geeft het ook een zekere mate van rust.

Wat wordt er niet getest met een online assessment?

In een online assessment is het moeilijk om bepaalde vaardigheden vast te stellen, zoals: het vermogen tot mondeling communiceren of handmatig werken. Deze gebieden kunnen worden vastgesteld d.m.v. interviews of rollenspellen.

Kan ik tussendoor pauze nemen?

Wanneer je eenmaal begonnen bent met een onderdeel, kun je deze niet tussentijds afbreken. Meestal duurt een test niet langer dan 15 minuten. Vaak bevat een assessment meerdere onderdelen. Tussen de verschillende onderdelen kun je pauzeren of ze zelfs op een andere dag afronden. Let wel op de deadline. De tijd die nodig is om alle tests af te ronden wordt niet bewaakt en heeft geen effect op het resultaat.

Op welke moment moet ik een online assessment maken?

Een groot voordeel van een online assessment is dat je deze kunt doen op elk gewenst moment. Je weet zelf het beste wanneer je het beste presteert, in de ochtend of juist in de avond. Het belangrijkste is dat je je fit voelt en niet gestoord kan worden. Doe de tests niet wanneer je moe van je werk, school of sporten thuis komt

Hoe weet een organisatie dat ik degene ben die het assessment heeft afgerond?

Allereerst moet je je realiseren dat het niet is toegestaan om iemand anders dan jezelf het assessment te laten ondergaan. Als dit aan het licht komt, word je automatisch uitgesloten van de selectieprocedure. Meestal wordt een deel van het assessment opnieuw in een gecontroleerde omgeving aangeboden. Dit betekent dat wanneer je op interview gaat, je gevraagd kan worden een deel van het assessment nogmaals te maken. Wanneer je de eerste test niet zelf hebt gemaakt, zal dit onmiddellijk duidelijk worden. De tests in het online assessment zijn een indicatie om te voorspellen hoe succesvol iemand zal zijn in het werk. Wanneer je een onjuiste verwachting geeft om de baan te krijgen, moet je je afvragen of dit wel het best passende werk voor je is.

Heb ik specifieke voorkennis nodig?

Je hebt geen speciale voorkennis of ervaring nodig. Het is handig om vooraf te bekijken hoe een test werkt, zodat je vertrouwd raakt met het principe van online assessments en weet wat je kunt verwachten voordat je het daadwerkelijke online assessment ondergaat. Dit kan je doen door de instructievideo's te bekijken. 

Ik heb een handicap. Hoe ga ik daarmee om?

Deelname aan een online assessment kan een uitdaging zijn voor mensen met een handicap. Voor mensen met een visuele of motorische stoornis, of een andere handicap, moeten speciale afspraken worden gemaakt met de organisatie die je heeft uitgenodigd. Het uitgangspunt is om een accurate en eerlijke beoordeling van alle kandidaten te garanderen.

Ik heb een testonderdeel minder goed gemaakt; kan ik deze nog herkansen?

Ja. Je hebt de mogelijkheid om één testonderdeel uit het assessment programma te herkansen. De hoogste score telt uiteindelijk en dat is dus ook de score die jouw potentiële werkgever te zien krijgt.

Mijn assessment programma reageert niet meer; wat moet ik nu doen?

Af en toe kan een technisch probleem, zoals het crashen van een browser, ertoe leiden dat een test niet meer reageert. Dit is geen ramp, in dit geval neem je contact op met de persoon die je heeft uitgenodigd, zij kunnen het assessment resetten of de nodige actie uitvoeren. Soms is er sprake van een kleine sotring. Probeer na enkele minuten nogmaals je assessment te starten met de link in je uitnodigingsmail. 

Hoe wordt er omgegaan met vertrouwelijke informatie?

Het belangrijkste is dat je gegevens van jou blijven. Een bedrijf waar je solliciteert mag nooit - zonder jouw uitdrukkelijke toestemming - jouw gegevens voor andere redenen dan de sollicitatieprocedure gebruiken. De testresultaten worden beveiligd opgeslagen. Hiervoor zijn goede afspraken gemaakt, zowel met onze klanten als met onze leveranciers. Je kunt natuurlijk altijd het bedrijf in kwestie vragen je gegevens te verwijderen.

Kan ik mijn testresultaten inzien?

Op basis van het assessment wordt er een rapportage gegenereerd. In de meeste gevallen zal het bedrijf de uitkomsten van deze rapportage met je delen.

Hoe wordt het online assessment geëvalueerd?

In het geval van een capaciteitentest worden er meestal punten toegekend aan elk juist antwoord en punten afgetrokken voor elk onjuist antwoord. Aan het einde van de test worden de punten berekend tot een eindscore. In het geval van een persoonlijkheidsvragenlijst geef je een beschrijving van je eigen persoonlijkheid ten opzichte van bepaalde werkgerelateerde situaties. Hier zijn dus geen juiste of onjuiste antwoorden, het gaat er meer om dat er wordt gekeken of je persoonlijkheid past bij de functie en binnen het bedrijf als geheel.

Hoelang zijn de testresultaten geldig?

De testresultaten van een HRorganizer assessment zijn 2 jaar geldig en betrouwbaar (advies). Toch, zijn er ook organisaties die een geldigheidsduur van 1 jaar hanteren.

Zowel mensen als functies veranderen in de loop der tijd, mede hierom is deze rapportage slechts een beperkte tijd geldig.

assessment maken

 

Tijdens een online assessment

Gebruik voordat je het assessment start de checklist. Zo voorkom je onnodige verstoringen en verbeter je jouw prestatie. Raadpleeg onze tips als je wilt weten hoe je rustig en geconcentreerd blijft tijdens het assessment en welke onnodige fouten je kunt voorkomen.

 

Ben jij klaar voor de start? Gebruik de checklist.

Tips die je tijdens het online assessment kunnen helpen

1. Werk snel, maar zorgvuldig. Vermijd het om langzamer te werken dan je in de praktijk tijdens je studie of werk doet.

2. Vermijd lukraak gokken. Onjuiste antwoorden hebben een negatief effect op het eindresultaat.

3. Geef eerlijk antwoord. De assessment technologie kan detecteren of je je antwoorden hebt ingevuld met voorbedachte rade (vooringenomenheid).

4. Ben je nerveus? Probeer positief te blijven denken: vorm eventuele negatieve gedachten om tot positieve gedachten en herhaal deze in jezelf. Bijvoorbeeld: "dit gaat me nooit lukken" naar "ik kan dit wel". Werkt dit nog niet voldoende? Combineer positieve gedachten dan met ontspanningsoefeningen.

5. Matig het gebruik van suiker voor en tijdens het assessment. Hiermee voorkom je de alombekende suikerdip. 

Na afloop van een online assessment 

Goed gedaan! Je hebt het assessment programma afgerond. Terwijl jouw potentiële werkgever de testresultaten bestudeert en evalueert, kun jij in de tussentijd een aantal dingen doen. 

juichende kandidaat

Assessment afgerond? Dit gaat er nu gebeuren.

Persoonlijk rapport

Het Persoonlijk Rapport

Jouw testresultaten worden gegenereerd naar een zogenaamd Persoonlijk Rapport. Jouw potentiële werkgever kiest zelf of ze het rapport direct willen toesturen, dit staat meestal in de uitnodigingsmail aangegeven. Je mag in de meeste gevallen zelf, vaak binnen 24 uur, beslissen of je toestemming geeft om de testresultaten vrij te geven. Hoe je dit doet staat aangegeven in de e-mail met het Persoonlijk Rapport. Als je niets doet, worden de testresultaten (in de meeste gevallen) automatisch vrijgegeven na 24 uur.

Het Persoonlijk Rapport geeft inzicht in wie je bent, wat je wil en wat je kan. Ook ontdek je over welke specifieke vaardigheden en persoonlijkheidseigenschappen je beschikt en wat jouw interesses en motieven zijn.

Jouw potentiële werkgever zal contact opnemen om feedback te geven op de resultaten en om de volgende stappen door te spreken.

Wat kun je nog meer doen?

Zorg ervoor dat je je verdiept in het bedrijf waar je hebt gesolliciteerd via hun website of social media. Vaak hebben bedrijven interviews met new hires of trainees op hun website staan of informatie over het selectieproces en hoe het is om daar te werken.