Overzicht psychologische testen van HRorganizer 

De assessments van HRorganizer bestaan uit vragenlijsten en tests. Een assessment van HRorganizer wordt samengesteld op basis van de competenties, zo doorloopt jouw kandidaat altijd de tests die belangrijk zijn voor de openstaande functie.

Met de vragenlijsten worden gedrag, interesses en drijfveren geïnventariseerd. Met de tests worden specifieke eigenschappen gemeten. Een aantal tests dragen bij aan het meten van het algemeen denkniveau. Op aanvraag kunnen allerlei tests ontsloten worden, zoals bijvoorbeeld tests voor meting van taalvaardigheid (voor meerdere talen beschikbaar), reactiesnelheid, werkgeheugen, enz. Daarnaast is het ook mogelijk om instrumenten van derden in HRorganizer.com te bouwen.

Assessment test

Persoonlijkheidstests

Bij al onze vragenlijsten (shapes familie, views) wordt gebruik gemaakt van een adaptief algoritme, dat wil zeggen er wordt - op basis van gegeven antwoorden - afgeweken van de standaard lineaire volgorde. Ze zijn geautomatiseerd en meten individuele waarden, motieven en belangen.

De vragenlijsten zijn gebaseerd op de adalloc meettechnologie ontwikkeld door Aon. Deze technologie maakt het mogelijk om in een korte afnametijd gedifferentieerde profielen van persoonlijke waarden, motieven en belangen te genereren. Alle vragenlijsten zijn in de grootste Europese talen beschikbaar, aanvullend kunnen wij de vragenlijsten in meer dan veertig talen ontsluiten.

 

Persoonlijkheidseigenschappen test

Shapes

Shapes inventariseert de mate waarin iemand bepaalde (persoonlijkheids) eigenschappen meent te hebben.

Shapes (executive)

 

Test interesses en drijfveren

Views

Views inventariseert aan welke aspecten van de werkomgeving het meeste belang wordt toegekend.

Views

 

Situationeel gedrag test

Squares

Squares meet de waarschijnlijkheid van contraproductief gedrag in een werkcontext.

Squares (1)

 

Benieuwd naar de selectie assessments van HRorganizer?

Capaciteitentests

Alle tests zijn geschikt voor online assessments, want de tests zijn voorzien van een duidelijke instructie met interactieve voorbeelden. Daarnaast zijn ze bestand tegen fraude door item generatie, waardoor elke kandidaat een ‘unieke test’ krijgt.

Al onze tests zijn in de grootste Europese talen beschikbaar, aanvullend kunnen wij de tests in meer dan veertig talen ontsluiten.
Verklaring van de afkortingen:

S-test: deze test meet specifieke eigenschappen.
G-test: deze test draagt bij aan het meten van algemeen denkniveau Hoog (H), Midden (M) of Laag (L).
V-test: deze test meet specifieke vaardigheden/kennis en geeft een indicatie van het beheersingsniveau hiervan.
(A): deze test is adaptief.

 

Verbaal redeneren test

Scales verbal

Scales verbal meet het vermogen om logische conclusies te trekken uit complexe schriftelijke informatie. Bovendien meet deze test het vermogen om relevante informatie te vinden wanneer men geconfronteerd wordt met verschillende soorten vragen.

G-test (H). Afnametijd is 6 min. Incl. instructies ± 10 min.

Scales verbal (consumer compact) (1)

 

Numeriek redeneren test

Scales numerical

Scales numerical meet het vermogen om logische conclusies te trekken uit complexe numerieke informatie die wordt gepresenteerd in tabellen en grafieken. Bovendien meet deze test het vermogen om relevante informatie te vinden wanneer men geconfronteerd wordt met verschillende soorten vragen.

G-test (H). Afnametijd is 6 min. Incl. instructies ± 10 min.

Scales numerical (consumer compact) (1)

 

Inductief logisch denken test

Scales cls

Scales cls meet het vermogen om inductief logisch te denken. De opdracht is om te ontdekken volgens welke regels de figuren in één van de twee verschillende categorieën kunnen worden ingedeeld. Deze regels moeten vervolgens toegepast worden om nieuwe figuren in de juiste categorie in te delen.

G-test (H). Afnametijd is 12 min. Incl. instructies ± 17 min.

Inductief logisch denken

 

Scales ix test

Scales ix meet het vermogen om inductief logisch te denken. De opdracht is om te ontdekken welk object er niet thuis hoort in de rij.

G-test (M). Afnametijd is 5 min. Incl. instructies ± 8 min.

Scales ix

 

Rekenvaardigheid test

Scales eql (a)

Scales eql adaptive meet rekenvaardigheid. Elke opgave bestaat uit een vergelijking met lege plekken en een gegeven resultaat. De opdracht is om de lege plekken te vullen met getallen zodat het gegeven resultaat juist is.

S-test (A). Afnametijd is 5 min. Incl. instructies ± 7 min.

Scales eql (1)

 

Kortetermijngeheugen test

gridChallenge

gridChallenge meet het vermogen om nauwkeurig te observeren én de capaciteit van het kortetermijngeheugen. De eerste opdracht is om te onthouden waar en in welke volgorde de stippen verschijnen. De tweede opdracht is om te bepalen of 1. de afbeeldingen symmetrisch zijn, of 2. de afbeeldingen identiek maar geroteerd zijn of 3. de twee afbeeldingen + of - elkaar de derde afbeelding vormen.

S-test. Afnametijd is 9 min. Incl. Instructies ± 14 min.

gridChallenge (1)

 

Informatieverwerking test

Clues

Clues meet het vermogen om informatie compleet op te nemen, te prioriteren en besluiten hierop te baseren.

De opdracht is om te handelen als een vervanger voor een project manager en verantwoordelijk te zijn voor zijn e-mail inbox.

 S-test; draagt bij aan het meten van specifieke competenties zoals ‘instructies opvolgen’ (M). Afnametijd is 15 min. Incl. instructies ± 20 min.

Scales clues

 

Leerrendement test

Scales lct

Scales lct meet het vermogen om te memoriseren en om te leren. In meerdere secties worden 12 verschillende objecten getoond. De opdracht is om de juiste volgorde te onthouden om vervolgens de objecten weer in de juiste volgorde neer te zetten.

S-test; draagt bij aan het meten van specifieke competenties zoals ‘snel leren’. Afnametijd is 5 min. Incl. instructies ± 8 min.

Scales lct

 

Deductief logisch denken test

Scales lst (a)

Scales lst adaptive meet het vermogen tot logisch denken.

De test is gebaseerd op een raster met een aantal figuren. In één cel van dit raster staat een vraagteken. Elk figuur komt slechts één keer per rij en per kolom voor. De opdracht is om te ontdekken welk figuur op de plaats van het vraagteken past. 

S-test (A); draagt bij aan het meten van specifieke competenties zoals ‘systeemdenken tonen’. Afnametijd is 6 min. Incl. instructies ± 11 min.

Scales lst

 

Test multitasking

Scales mt

Scales mt meet hoe snel en zorgvuldig meerdere taken gelijktijdig worden uitgevoerd.

S-test; draagt bij aan het meten van specifieke competenties zoals ‘druk aankunnen’. Afnametijd is 5 min. Incl. instructies ± 7 min.

Scales mt (drv) (1)

 

3D ruimtelijk inzicht test

Scales spr

Scales spr meet het vermogen om ruimtelijke relaties te visualiseren.

De opgaven van deze test bestaan uit geometrische vormen met uiteenlopende markeringen. De opdracht is om een patroon te maken wat, indien gevouwen, de getoonde geometrische vorm aanneemt.

S-test. Afnametijd is 10 min. Incl. instructies ± 15 min.

Scales spr

 

Concentratie test

Scales E3+

Scales E3+ meet het vermogen om te concentreren.

De opdracht is om zo snel en nauwkeurig mogelijk aan te geven of een object een E is met exact 3 punten eromheen.

S-test; draagt bij aan het meten van specifieke competenties zoals ‘instructies opvolgen’ (L). Afnametijd is 2 min. Incl. instructies ± 6 min.

Scales E3+

 

Taalvaardigheid test

Scales lt-nl/ lt-e/ lt-d (a)

Scales lt meet in hoeverre een kandidaat de betreffende taal beheerst. De test bestaat uit drie onderdelen, te weten taalbeheersing, woordenschat en spelling. Deze drie onderdelen meten verschillende aspecten van de betreffende taal. De onderdelen worden apart beoordeeld.

Taalbeheersing: een zin afmaken met een woord of een zinsdeel. Woordenschat: het juiste woord kiezen bij een gegeven definitie. Spelling: de juiste optie kiezen uit twee verschillende spellingsopties.

V-test (A). Afnametijd is 10 min. Incl. instructies ± 15 minuten. Per onderdeel is een tijdslimiet ingesteld: taalbeheersing en woordenschat elk 4 min; spelling 2 min.

Scales lt-e

 

Test toegepast rekenen

Scales tmt

Scales tmt meet de rekenvaardigheid van een kandidaat. De test bestaat uit vier
onderdelen, te weten ‘eenheden omrekenen’, ‘de regel van drie’, ‘procenten berekening’
en ‘vlakken en ruimten’. De beoordeling wordt gebaseerd op alle onderdelen tezamen.

V-test (M). Afnametijd is 16 min. Incl. instructies ± 20 minuten. Per onderdeel is een tijdslimiet ingesteld: ‘eenheden omrekenen’ 3 min; ‘regel van drie’ en ‘procenten berekening’ elk 4 min; ‘vlakken en ruimten’ 5 min.

Scales tmt (1)

 

Benieuwd wat HRorganizer voor jouw organisatie kan betekenen?

Na de demo start jouw gratis 30-dagen trial.