Werkbeleving tastbaar maken

iStock-973095856-296527-edited

Met vaste regelmaat worden nieuwe woorden in human resource management populair en dus veel gebruikt. ‘Werkbeleving’ is zo’n woord. Dat het pas recentelijk populair is geworden, blijkt wel uit het feit dat het nog niet in de Van Dale is opgenomen.  Oude wijn in nieuwe zakken? Of een blijvend element in de HR praktijk. Aanleiding voor HRorganizer hier aandacht aan te besteden.

Wat is werkbeleving?

Een kort bezoek aan Google levert een eenvoudige conclusie op; met de inhoud van het begrip ‘werkbeleving’ kun je alle kanten op. Werkbeleving blijkt al snel een containerbegrip dat gecombineerd wordt met andere begrippen zoals bevlogenheid, passie en tevredenheid. Maar wat zegt de wetenschap over de inhoud van ‘werkbeleving’? Ook hier blijkt het begrip nog vrij vloeibaar. In de gevalideerde Groninger Werkbelevinglijst (GWL) van 10 items komen begrippen als werkbelasting, werksfeer, zingeving en plezier aan de orde. De Vragenlijst Beleving en Beoordeling Arbeid (VBBA) voegt hier nog begrippen als afwisseling, ontwikkeling, zelfstandigheid, inspraak en betrokkenheid aan toe. Kortom, werkbeleving is een breed begrip, ook in de wetenschap. Maar met twee gevalideerde vragenlijsten kunnen we er wat mee. Daarover later meer. 

Is werkbeleving belangrijk?

Het korte antwoord luidt; Ja! Ook zonder verdere onderbouwing lijkt het vanzelfsprekend dat werkbeleving een essentieel concept is voor de HR manager en directie om op te sturen. Toch kan over het belang van werkbeleving nog meer gezegd worden. Zo hebben de elementen uit de GWL en VBBA een belangrijke overlap met bijvoorbeeld de 35 kenmerken van de High Performance Organisatie. Dit onderzoek van Andre de Waal toont aan dat deze kenmerken sterk positief samenhangen met de financiële performance en stakeholder tevredenheid. Positieve werkbeleving levert dus veel op.

Zo blijkt werkbeleving positief samen te hangen met aanbod van sollicitanten, lager verzuim en minder verloop. Dus met een betere werkbeleving komen ook andere belangrijke HR doelstellingen dichterbij. Kortom, alleen maar voordelen, maar om de werkbeleving te vergroten of verbeteren moet je precies weten hoe dit ervoor staat in je organisatie. Wil jij weten hoe de werkbeleving in jouw organisatie is? 

Werkbeleving tool: De Navigator

Met de Navigator van HRorganizer is het eenvoudig de werkbeleving te meten. Afhankelijk van de wensen van de organisatie kunnen gevalideerde vragenlijsten of onderdelen daarvan bij de collega’s uitgezet worden om werkbeleving te meten en te volgen. Daarmee wordt niet alleen werkbeleving objectief, maar ontstaat ook de mogelijkheid gericht te werkbeleving te verbeteren.

Aan de slag met Navigator? Bekijk de mogelijkheden

Recent Articles

Wanneer je Assessment domweg moet weigeren

Vorige week vertelde weer eens iemand dat een collega, die al meerdere jaren onderzoekswerk deed...

Performance en talent zijn inherent met elkaar verbonden

"Een assessmentproces moet wel zo ingericht zijn dat elke selectiestap substantieel bijdraagt aan...

Waarom voorspellen online assessments performance?

Een causale relatie tussen intelligentie en werkprestatie 

Schmidt en Hunter hebben veel onderzoek...