Drijfveren- en persoonlijkheids­vragenlijst

Inzicht in werk gerelateerde eigenschappen en drijfveren van jouw kandidaat of medewerker.

Waarom zijn persoonlijkheid en drijfveren belangrijk?

Werknemers worden vaak aangenomen op basis van hun vaardigheden, maar te vaak ontslagen op basis van hun persoonlijkheid. Inzicht in drijfveren en gedrag helpt bij het nemen van weloverwogen en kwalitatief betere beslissingen op het gebied van selectie tot ontwikkeling.

Met een combinatie van vragenlijsten en capaciteitentests krijg je een compleet beeld van jouw kandidaat of medewerker.

Selecteer de beste match

Met de drijfveren- en persoonlijkheidsvragen vind je de beste match met de functie en organisatiecultuur.

Relevante resultaten

Inzicht in motivatie, waarden en kenmerken van jouw kandidaat

Betere candidate experience

Op elk device te maken, korte tijdsduur en interactieve voorbeeldvragen.

Overzicht drijfveren- en persoonlijkheids­vragenlijsten

werk gerelateerd gedrag

Werk-gerelateerd gedrag

Shapes

Shapes inventariseert de mate waarin iemand bepaalde (persoonlijkheids) eigenschappen meent te hebben.

werk gerelateerd gedrag

Interesses en drijfveren

Views

Views inventariseert aan welke aspecten van de werkomgeving het meeste belang wordt toegekend.

werk gerelateerd gedrag

Situationeel gedrag

Squares

Squares meet de waarschijnlijkheid van contraproductief gedrag in een werkcontext.

Benieuwd naar de selectie & ontwikkelassessments van HRorganizer?