Persoonlijkheidsvragenlijst

Inzicht in werk gerelateerde eigenschappen van jouw kandidaat of medewerker.

Waarom is persoonlijkheid belangrijk?

Werknemers worden vaak aangenomen op basis van hun vaardigheden, maar te vaak ontslagen op basis van hun persoonlijkheid. Inzicht in drijfveren en gedrag helpt bij het nemen van weloverwogen en kwalitatief betere beslissingen op het gebied van selectie tot ontwikkeling.

Een combinatie van persoonlijkheidsvragen en capaciteitentests krijg je een compleet beeld van jouw kandidaat of medewerker.

Selecteer de beste match

Met de persoonlijkheidsvragen vind je de beste match met de functie en organisatiecultuur.

Relevante resultaten

Inzicht in motivatie, waarden en kenmerken van jouw kandidaat

Betere candidate experience

Op elk device te maken, korte tijdsduur en interactieve voorbeeldvragen.

Overzicht persoonlijkheidsvragenlijsten

werk gerelateerd gedrag-1

Werk-geralateerd gedrag

Shapes

Shapes inventariseert de mate waarin iemand bepaalde (persoonlijkheids) eigenschappen meent te hebben.


views (5)

Interesses en drijfveren

Views

Views inventariseert aan welke aspecten van de werkomgeving het meeste belang wordt toegekend.views (6)

Situationeel gedrag

Squares

Squares meet de waarschijnlijkheid van contraproductief gedrag in een werkcontext.Benieuwd naar de selectie & ontwikkelassessments van HRorganizer?

Interactieve voorbeeldvragen

Assessments op maat

In de taal van jouw deelnemer