HRorganizer blog

Meer diversiteit in jouw werving en selectie

Veel bedrijven vinden diversiteit in werving en selectie steeds belangrijker. Alleen lukt het in de praktijk niet altijd om dit te realiseren. Geldt dat ook voor jou? Of het lukt om bedrijven diverser te maken, hangt veelal af van de wervings- en selectieprocedures. Hierbij is objectief werven en selecteren belangrijk. Zo worden er geen groepen uitgesloten en krijgen meer mensen een eerlijke kans. Maar waar begin je en ...

Een mooi voorbeeld van duurzame inzetbaarheid in de praktijk

Voorbeelden van duurzame inzetbaarheid spreken meer dan theoretische beschouwingen. In dit...

Meer aandacht voor keuzeproces maakt arbeidsmobiliteit nog waardevoller

De spanning op de arbeidsmarkt is helemaal terug. Want talent van buitenaf werven is weer moeilijk....

Vitaliteit op de werkvloer

Heb je als doel de vitaliteit op de werkvloer te verbeteren? Zoek je naar oplossingen hiervoor? We...

KPI's voor duurzame inzetbaarheid

Key Performance-Indicators, afgekort KPI's, zijn belangrijk. Want ze geven richting en sturing aan...

De functiebibliotheek van HRorganizer

Het vinden van de juiste medewerker begint bij het maken van een goed functieprofiel. De eerste...