Het ontstaan van assessment software

De geschiedenis van assessments; Van reactiesnelheid test tot assessment software 

 

Intelligentie is belangrijk voor assessment, maar wat is intelligentie?

De experimentele psychologie floreerde eind 1800. De methodes kregen een wetenschappelijk karakter omdat experimenten betrekking hadden op grotere aantallen individuen en gericht waren op replicatie. Zeer problematisch voor deze experimenten was de aanname dat simpele sensorische processen, zoals bijvoorbeeld reactiesnelheid, werden gezien als kenmerk voor intelligentie. Topsporters zouden bijvoorbeeld in deze tijd als zeer intelligent worden beoordeeld. 


Binet en Simon, de ‘uitvinders van de intelligentietests’ 

Het was Binet die in 1905 de basis legde voor de moderne intelligentie test. Deze tests waren gericht op een hoger niveau van mentale processen. De grote stap was niet zozeer de meting van intelligentie ‘an sich’, maar classificatie en normering waarbij het gemiddelde op 100 werd gesteld. Later onderzoek gaf aan dat Binet en Simon veel meer de geestelijke ontwikkeling van kinderen dan de intelligentie vaststelden.

 

Met intelligentietests wint Amerika de Eerste Wereldoorlog

Een grote stap in assessments werd gemaakt door het leger van de Verenigde Staten die vooral tests gericht op taalkennis tijdens WO I gebruikten voor de indeling van de manschappen. Het was het eerste grootschalige voorbeeld van toepassing van tests voor geschiktheid van toekomstige functies. 

 

Persoonlijkheid is ook belangrijk 

Pas in de veertiger jaren werd het concept ‘persoonlijkheid’ in assessments betrokken. Persoonlijkheid kan omschreven worden als karakteristieken zoals denken, doen en voelen die bepalen hoe een persoon reageert of zich gedraagt. 

 


Beatrix Potter;

“Ik stel dat een sterke persoonlijkheid volgelingen voor generaties kan beïnvloeden.” 


 

Onderzoek naar persoonlijkheid werd geïntensiveerd gedurende de Tweede Wereldoorlog en daarna de Koude Oorlog. Dit onderzoek werd vooral ter ondersteuning van militaire en geheime dienst doeleinden uitgevoerd. Pas in de zestiger jaren werd deze kennis in het Amerikaanse bedrijfsleven voor assessment instrumenten bij grote ondernemingen toegepast. Het duurde tot de tweede helft zeventiger jaren voordat deze technieken naar Europa overwaaiden. 

 

Assessment software neemt het werk van de bedrijfspsycholoog over

In de eerste decennia was het afnemen of uitvoeren van assessments arbeidsintensief voor bedrijfspsychologen. Assessments werden grotendeels alleen voor selectie doeleinden toegepast. Op basis van functieomschrijvingen, papieren testmateriaal en gesprekken werd de geschiktheid van de kandidaat beoordeeld. In de negentiger jaren deed de personal computer grootschalig zijn intrede en werd met recruitment software het genereren van assessment rapporten geautomatiseerd. Dankzij de ontwikkeling van internet ontstaan na het jaar 2000 de eerste internettoepassingen. Met online assessment software waarin o.b.v. competenties een testbatterij gegenereerd wordt. Algoritmen bepalen dan de ‘match’ tussen kandidaat en functie. Vanaf nu kunnen kandidaten ook thuis een assessment doen. 

 

Assessment software volgt organisatieontwikkeling 

Door de enorme efficiëntieslag die assessment software mogelijk maakte, worden assessments na 2000 veel breder en frequenter ingezet. Naast recruitment wordt assessment software ook voor ontwikkeling van medewerkers en outplacement gebruikt. Maatschappelijke ontwikkelingen vragen om assessment software die duurzame inzetbaarheid faciliteert. Assessments worden daarmee niet alleen instrumenten voor de toegang tot de organisatie bij sollicitaties, maar ook instrumenten om geschikte functies te vinden verderop in de loopbaan. In plaats van meerdere kandidaten aan één functie te toetsen, worden meerdere functies aan één kandidaat getoetst. Job matching heet dat met een mooi woord. Assessment software wordt daarmee een vaste partner voor de afdeling Human Resources. 

Recent Articles

Corporate scandals: Hoe HR ze kan helpen voorkomen

De schandalen bij Volkswagen en in de bankensector staan ons nog vers in het geheugen. Onethisch en...

Het effect van leeftijd op de score van een assessment

De invloed van leeftijd op de score van cognitieve tests wekt soms sterke reacties op. Dit had tot...

360 graden feedback: een voorbeeld

Om je te helpen geven we je graag een voorbeeld van competentie gerichte 360 graden feedback. We...