Het effect van leeftijd op de score van een assessment

De invloed van leeftijd op de score van cognitieve tests wekt soms sterke reacties op. Dit had tot een aantal jaren geleden niet zo’n aandacht. Assessment software werd vooral ingezet bij het selectieproces met kandidaten die aan het begin van hun loopbaan staan.

Tegenwoordig wordt assessment software steeds meer ingezet voor loopbaanadviezen, duurzame inzetbaarheid en outplacement. Daarmee worden ook kandidaten op hogere leeftijd getest.

HRorganizer heeft onderzoek gedaan naar het leeftijdseffect. We zien een groot effect op cognitieve testscores. Het leeftijdseffect varieerde per test. Het sterkst is dit effect voor cognitieve tests met betrekking tot complexe informatieverwerking, kortetermijngeheugen en werkgeheugen.

Voorbeeld
Stel je je een 25-jarige kandidaat voor die één van deze geheugentests gedaan heeft. Deze kandidaat heeft een hele goede score behaald, de percentielscore bedraagt 84%. Deze kandidaat behoort daarmee bij de beste 16 van de 100.

Nu nemen we deze zelfde kandidaat na 35 jaar op 60-jarige leeftijd. Hij doet opnieuw deze test met dezelfde normgroep. Hij zou dan nog slechts een percentielscore van zo’n 15% hebben. De kandidaat zakt van plaats 16 naar plaats 84 op een ranking van 1 tot 100. Dat is een dramatisch effect.

Met ouder worden wordt ook de score op capaciteitentests lager

Voor overige tests, zoals numeriek, deductief en inductief redeneren, is het effect minder sterk. Maar dan nog zou dezelfde persoon op 25-jarige leeftijd van een percentielscore van 84% terugzakken naar een percentielscore van zo’n 50% op 60-jarige leeftijd. 

Het leeftijdseffect wordt ook veelvuldig in de literatuur beschreven. Daar wordt een verlies van ongeveer 20% van de score op cognitieve tests tussen 20 en 60 jaar gevonden. Met andere woorden, leeftijdsafhankelijke normering is naar de mening van HRorganizer een must.

De leeftijdsnormering in onze (ontwikkel)assessments gaat onderwaardering, die gepaard kan gaan met het toenemen van leeftijd, tegen.

Bekijk hier onze ontwikkelassessments en selectieassessments

 

New call-to-action

Recent Articles

Wat levert een assessment op? (business case)

Patrick van Loon: 'Wat is belangrijk voor de business? En voor HR-managers? Niet dat assessment een...

Wat is belangrijker? Kennis of ervaring?

Beste HR-professionals en recruiters van Nederland, Wat vinden jullie belangrijker? Iemands...

Wat is intelligentie?

Intelligentie is niet eenvoudig te definiëren. Het probleem is dat intelligentie niet zichtbaar is....