Wat is agile werken?

In 2001 werd door 17 softwareontwikkelaars het ‘agile manifest’ opgesteld. De aanleiding hiervan was de teleurstellende ervaringen in klassiek geleide software ontwikkelingsprojecten. Agile zou een geheel nieuwe manier worden om software te ontwikkelen. 

 

De 12 principes van agile werken

 1. Onze hoogste prioriteit is het tevredenstellen van de klant.
 2. Verwelkom veranderende behoeftes, zelfs laat in het ontwikkelproces.
 3. Lever regelmatig werkende software op.
 4. Mensen uit de business en ontwikkelaars moeten dagelijks samenwerken gedurende het gehele project.
 5. Bouw projecten rond gemotiveerde individuen. Geef ze de omgeving en ondersteuning die ze nodig hebben en vertrouw erop dat ze de klus klaren.
 6. De meest efficiënte en effectieve manier om informatie te delen in en met een ontwikkelteam is door met elkaar te praten.
 7. Werkende software is de belangrijkste maat voor voortgang.
 8. Agile processen bevorderen constante ontwikkeling.
 9. Voortdurende aandacht voor een hoge technische kwaliteit en voor een goed ontwerp versterken agility.
 10. Eenvoud, de kunst van het maximaliseren van het werk dat niet gedaan wordt, is essentieel.
 11. De beste architecturen, eisen en ontwerpen komen voort uit zelfsturende teams.
 12. Op vaste tijden onderzoekt het team hoe het effectiever kan worden en past vervolgens zijn gedrag daarop aan.


Wat is agile werken?

Agile werken is een manier van werken met zogeheten sprints. Het helpt teams om snel en effectief te reageren op feedback die ze op hun project krijgen. Het creëert mogelijkheden om de richting van een project te beoordelen tijdens de ontwikkelingscyclus. Teams beoordelen het project in regelmatige bijeenkomsten. Deze worden sprints of iteraties genoemd.

De focus van deze werkwijze ligt altijd op de wensen van de klant en met het einddoel in gedachten. Dit vereist flexibiliteit en aanpassingsvermogen van teams.

Kenmerken agile werken:

 • Teams met ruimte voor eigen initiatief
 • Multidisciplinaire zelfsturende teams
 • Nauwe samenwerking met klant
 • Korte cycli
 • Flexibiliteit
 • Focus op werkend product

Welke competenties zijn belangrijk voor agile werken?

Door op de agile manier te werken, wordt het werken interactiever. Het is niet gestuurd door hiërarchie of procedures, maar door de (veranderende) wensen van de klant.

Agile werken vraagt om een aantal specifieke competenties. Deze competenties zijn goed te toetsen. Agile werken en assessments gaan daarom hand in hand. Niet voor niets gebruiken veel (grote) organisaties deze twee in combinatie. De volgende 14 competenties zijn essentieel voor succesvol werken in een agile werkomgeving:

 • Anderen begrijpen
 • Besluitvaardig handelen
 • Coachen
 • Conflict hanteren
 • Duidelijke feedback geven
 • Expertise delen
 • Flexibel gedrag tonen
 • Innoveren
 • Klantgericht handelen
 • Kritiek hanteren
 • Luisteren
 • Meningen en informatie duidelijk weergeven
 • Oplossingen leveren
 • Reflecteren

 

Test jouw kandidaten op competenties voor agile werken met de HRorganizer selectieassessments


De voordelen van agile werken

Betrokkenheid en tevredenheid van de stakeholders

Het agile proces creëert tijdens elke sprintmeeting veel mogelijkheden om de betrokkenheid tussen het team en de stakeholders te versterken.
Omdat de klant actief betrokken is bij het hele project, is er continu samenwerking tussen alle partijen. Dit geeft het team de kans om de visie van de klant volledig te begrijpen.

Flexibiliteit

Doordat er gewerkt wordt in sprints, is het gemakkelijk om snel in te spelen op niet geplande veranderingen. Zo kan er snel en efficiënt ingespeeld worden op bijvoorbeeld de (nieuwe) vraag van de klant.

Gericht op de gebruikers

Door te focussen op de behoefte van de gebruiker levert elke feature toegevoegde waarde. Agile werken biedt veel momenten om waardevolle feedback te krijgen. Dit komt door het testen na elke sprint.

Meer betrokkenheid voor het team

Agile processen richten zich op het creëren van een gedeeld gevoel van verantwoordelijkheid. Met agile werken stel je doelen voor alle teamleden. Hiermee wordt het creëren van een vals gevoel van urgentie voorkomen. Doelgerichte teams zijn productiever en dagen zichzelf uit om sneller en efficiënter te zijn.

 

De nadelen van agile werken

Agile werken is niet makkelijk

Agile werken lijkt op het eerste oog misschien eenvoudig, maar het heeft een behoorlijke leercurve. Daarnaast moet er binnen het team goed kunnen worden samengewerkt tussen verschillende rollen, producten en technieken. Dat blijkt niet altijd even makkelijk.

Agile werken vereist een cultuurverandering

Het kan lastig zijn om oude gewoonten te doorbreken. Om op een succesvolle manier agile te werken moet de organisatie mee in de agile denk- en werkwijze. Van hoger management tot marketing, productontwikkeling en ICT-beheer.

Zelfsturende teams, transparantie en teamverantwoordelijkheid zijn onderdelen die niet eenvoudig te implementeren zijn binnen een organisatie.

Recent Articles

360 graden feedback - Alles wat je wil weten + voorbeeld

Een 360 graden feedback aankondiging van HR is een aankondiging die tot enige opwinding leidt. En...

Wat is belangrijker? Kennis of ervaring?

Beste HR-professionals en recruiters van Nederland, Wat vinden jullie belangrijker? Iemands...

360 graden feedback online

360 graden feedback online competentie tool

 

Met HRorganizer is het opstellen van een 360 graden...