Uit welke cognitieve tests kan een online assessment bestaan

HRorganizer maakt gebruik van verschillende cognitieve tests in haar online assessments. We sommen ze hier op:  

Scales cls; Scales cls is een inductieve logische redeneertest op hoger complex niveau. In 12 minuten (17 minuten inclusief instructie) wordt het vermogen voor analyse van informatie en data-sets getest. 

Scales ix; Scales ix is een inductieve logische redeneertest op gemiddeld complex niveau. In 5 minuten (8 minuten inclusief instructie) kunnen de inductieve redeneervaardigheden van een brede groep van kandidaten worden getest.

Scales Numerical (admin); Scales Numerical (admin) is een numerieke vaardigheden test op gemiddeld complex niveau. In 12 minuten (16 minuten inclusief instructie) kunnen kandidaten voor administratieve functies op deze cognitieve vaardigheid getest worden.

Scales Numerical (consumer); Scales Numerical (consumer) is een numerieke vaardigheden test op hoog complex niveau. In 12 minuten (17 minuten inclusief instructie) kunnen kandidaten in brede zin op numerieke potentie getest worden.

Cognitieve test

Scales Verbal (admin); Scales Verbal (admin) is een verbale vaardigheden test op gemiddeld complex niveau. In 12 minuten (16 minuten inclusief instructie) kunnen kandidaten voor administratieve en commerciële functies op deze cognitieve vaardigheid getest worden.

Scales Verbal (consumer); Scales Verbal (consumer) is een verbale vaardigheden test op hoog complex niveau. In 12 minuten (17 minuten inclusief instructie) kunnen kandidaten in administratieve en commerciële functies op deze cognitieve vaardigheid getest worden.

HRorganizer maakt van de Scales Verbal en Scales Numerical gebruik van de compact versie die 6 minuten korter duren en eveneens goede betrouwbare kwaliteitskenmerken hebben.

 

Meer weten over instrumenten in online assessments? 

 

Scales lst; Scales lst is een deductieve logische redeneertest op hoger complex niveau. In 6 minuten (8 minuten inclusief instructie) wordt het vermogen voor logisch redeneren getest.

Scales mt; Scales mt test de vaardigheid voor multitasking. De test duurt 5 minuten (7 minuten inclusief instructie).

scales lct; Scales lct test het vermogen om te memoriseren en om te leren. De test duurt 5 minuten (8 minuten inclusief instructie).

Scales spr; Scales spr meet het vermogen om ruimtelijke relaties te visualiseren. Het afnemen van scales spr duurt 10 minuten (inclusief instructie 15 minuten).

Scales e3+; Scales e3+ meet het vermogen om te concentreren. De test duurt 2 minuten (6 minuten inclusief instructie).

clues; clues is een cognitieve test gericht op informatieverwerking in complexe situaties. In 15 minuten (20 minuten inclusief instructie) kan de informatie verwerkende potentie van een kandidaat vastgesteld worden.

Scales eql; test voor numerieke en rekenkundige vaardigheden op gemiddeld complex niveau. Deze test is geschikt voor een brede groep van functies en neemt slechts 5 minuten (7 minuten inclusief instructie) in beslag.

AON gridChallenge; gridChallenge is een zogenaamd ‘gamified’ cognitieve test voor cognitief vermogen en werkgeheugen die 12 minuten (17 minuten inclusief instructie) duurt.

 

 
 

Aan de slag met cognitieve tests? 

Bekijk onze online assessments, of boek een online demo

 

 

Meer weten over online assessments?

Download ons gratis e-book: we leggen je alles uit over assessment software en talent management. 

Gratis e-book Alle informatie over recruitment software en assessment software is in dit e-book te vinden. (1) (1)

Recent Articles

Waarom een assessment laten herkansen?

Yeah! Je hebt ogenschijnlijk de perfecte kandidaat gevonden die je al ziet zitten aan dat lege...

Intelligentietests en cognitieve vaardigheden

Recent vroeg iemand me wat “inductief redeneren” is, en waar dat goed voor is. Dit vond ik een...

Waarom voorspellen online assessments performance?

Een causale relatie tussen intelligentie en werkprestatie 

Schmidt en Hunter hebben veel onderzoek...