Zelfsturing onder de Loep

Ruim 100 HR-professionals kwamen op donderdag 26 mei samen in de Cinemec in Ede om daar kennis en inspiratie op te doen over zelfsturing. Deze nieuwe HR-trend – ook wel zelforganisatie genoemd – is volgens velen een must voor organisaties.

Moderator Jan-Willem Alphenaar startte met de vraag: “Wat is zelfsturing?” Eén van de bezoekers verwoordde het begrip zelfsturing als volgt: “Zonder invloed van managers doelen realiseren.”

Volgens Jan-Willem durven medewerkers zonder deze invloed sneller fouten te maken. “Als je zelfsturend bent, zal niemand zeggen: ‘dat doe je verkeerd!’ Op de basisschool leerden we al dat het oké is om fouten te maken, omdat je er van leert.”

Roland van der Poel: “Energie zorgt voor vooruitgang”

Roland van der poel vertelde over zijn ervaring in leiderschap bij diverse organisaties, zowel traditionele als vooruitstrevende. Via CMG en PinkRoccade kwam hij terecht bij zakelijke dienstverlener Conclusion, waar hij zich bezig hield met het decentraliseren van de organisatie. Nu is Roland interim directeur bij Vakbond de Unie.

Roland spreekt over het belang van energie in een organisatie. “Als je geen energie krijgt van je werk, stop ermee,” verkondigt Roland. “Werknemers moeten geselecteerd worden op energie, want energie garandeert vooruitgang.”

Overal waar hij komt, streeft Roland naar de volgende doelen:

  • Verantwoordelijkheid laag in de organisatie
  • Staven klein houden
  • Kleine teams
  • Project- in plaats van procesgericht
  • Selecteren op mentaliteit i.p.v. inhoud

Vooral die laatste pijler is voor Roland een belangrijke. “Bij het aannemen van nieuw personeel moet je naar mijn mening 60% selecteren op mentaliteit en 40% op inhoud.”

Hoe creëer je samenwerking?

Tijdens zijn werk als CEO bij Conclusion, lukte het hem om bovengenoemde doelen succesvol te implementeren in de organisatie. “Mijn doel was het creëren van een emotionele omgeving waar mensen verbinding kunnen leggen.” Deze omgeving realiseerde hij door wekelijkse en maandelijkse borrels te organiseren en mensen face-to-face met elkaar te laten praten, in plaats van continu e-mailverkeer. Volgens Roland is een informele omgeving een belangrijke stimulans voor samenwerking.

Roland sluit zijn onderwerp af met drie pijlers die volgens hem succesvol zijn in het proces van zelfsturing:

  1. Beperk regels en bewaking, verantwoordelijkheid laag in de organisatie
  2. Geef richting en ruimte
  3. Ga uit van de energie van de medewerker, dit garandeert energie van de organisatie.

Andreas Lohff: “Werven van toptalent is als goud zoeken”

andreas lohffManaging director van online assessment tooling cut-e, Andreas Lohff, kwam speciaal uit Duitsland over om tijdens het evenement te spreken over self assessment.

Online assessments worden steeds vaker ingezet tijdens het werving- en selectieproces. Volgens Andreas Lohff is het werven van toptalent vergelijkbaar met goud zoeken. “Je moet diep graven, vervolgens identificeren of het écht goud is en weten wat je ermee moet doen.”

Om het werving- en selectieproces efficiënter in te richten, dienen self assessments als ondersteunend middel. Door middel van deze online tests worden kandidaten getest op houding, competenties en geschiktheid voor de baan.

Niet alleen vergemakkelijkt een self assessment het recruitmentproces, het zorgt er ook voor dat je direct weet of er een goede match is tussen wat een persoon te bieden heeft en wat de functie vraagt van de persoon.  

Optimum person-job-match

“Je bereikt dan een optimum person-job-match,” vertelt Andreas. “En als je dit bereikt, zorg je voor een hogere medewerkerstevredenheid en -betrokkenheid, voorkom je burn-outs en verzuim en creëer je een prettige bedrijfscultuur.”

Self assessments bij Siemens

Elektronicabedrijf Siemens is één van de organisaties die self assessments in zet in hun wervingsproces. Niet alleen wordt er getest op het inzicht van de kandidaten, er wordt zelfs gekeken of kandidaten kleurenblind zijn. “Voor sommige functies is kleurenblindheid een obstakel. Normaal komt zoiets pas aan het einde van een selectieproces boven tafel, nu kunnen deze personen direct in de eerste ronde door middel van een online assessment uitgefilterd worden,” verklaart Andreas.

Luxottica: online assessments verkorten wervingstraject

Ook zonnebrillenmerk Luxottica maakt gebruik van self assessments. In deze assessments krijgen potentiële werknemers een zo realistisch mogelijk beeld van de baan. Andreas: “Als bedrijf kun je het wel mooier maken dan het is, maar wees liever realistisch. Werknemers weten zo precies wat ze kunnen verwachten, ze weten of het bij hun persoonlijkheid past en beschikken over de juiste motivatie.”

Door self assessments verkortte Luxottica het wervingstraject met 40% (van 20-25 dagen naar 15 dagen) en ondanks dat het aantal sollicitaties steeg met 10%, kostte het Luxottica minder beoordelingstijd per sollicitatie.

Tot slot geeft Andreas Lohff de tip mee om specifiek te zijn in de competenties die je noemt in een self assessment. Verder attendeert hij op het belang van een goede leider. “Meer mensen switchen vaker van baan vanwege hun baas, dan vanwege hun functie.”

Maarten Hack: “WorkApp stimuleert zelfsturing en geeft inzicht in ontwikkeling”

Directeur van HRorganizer, Maarten Hack, sluit het evenement af. Maarten ziet al sinds 2004 het belang om juist het individu centraal te stellen en houdt zich nu bezig met de ontwikkeling van een WorkApp. Deze applicatie moet het proces van zelfsturing faciliteren en is bedoeld voor zowel werknemers als ZZP’ers.

Met de WorkApp vraag of ontvang je gerichte en continue feedback van collega’s, werkgevers of opdrachtgevers. Mensen krijgen feedback op de rollen en competenties die horen bij hun werkprofiel met als doel de focus op eigen ontwikkeling, zelfkennis en inzicht in passend werk.

De WorkApp werd enthousiast ontvangen door het publiek. Onderstaande animatie geeft een goed beeld van de WorkApp die HRorganizer ontwikkelt.  

 

Wilt u meer weten over zelfsturing? Wij attenderen u graag op de andere blogs die wij hebben geschreven rondom zelfsturing:

Subscribe

"*" geeft vereiste velden aan

Recommended Posts

Recent Articles

blog hro competentiemanagement

Welke skills zijn er nodig voor bepaalde functies? En welke heb je al in huis? Welke competenties moeten er nog...

blog hro assessment tools voor recruiters

De drie vragen ‘Waarom, Wanneer, Welke’ zijn eigenlijk voor iedere beslissing een belangrijk onderwerp. We hebben inmiddels alweer zo’n 20...

blog 6 manieren om je retentiebeleid te verbeteren

Kosten van een vertrekkende medewerker zijn nog nooit zo hoog geweest. Hoelang blijven jouw medewerker gemiddeld in dienst? In de...