Ontwikkeling van medewerkers stimuleren met 360° feedback

Waarom tijd besteden aan oboarding_ (1)

Je medewerkers op weg helpen in hun ontwikkeling: het blijft een lastige klus. Vaak wordt er gelijk gedacht aan het aanbieden van opleidingen of cursussen, maar er is een veel betere en effectievere manier om de ontwikkeling van je medewerkers te stimuleren.

Waarom is ontwikkeling van medewerkers belangrijk?

Wanneer werknemers hun competenties ontwikkelen zijn ze gemotiveerder, productiever en ze laten prestatieverbeteringen zien. Daarnaast hebben ze een hogere loyaliteit naar de organisatie: alleen maar voordelen dus. Maar deze ontwikkeling komt niet vanzelf.

Wanneer ontwikkeling op de agenda staat, moeten werknemers ook gericht handvatten aangereikt krijgen om hun ontwikkeling te meten en verbeteren. Een standaard opleidingstraject werkt daarom vaak niet. Integendeel, het kan zelfs averechts werken. Hoe pak je ontwikkeling van medewerkers dan aan?

 

Een 360 graden feedback tool

Sommige organisaties werken al met een 360 graden feedback instrument. Dit geeft medewerkers een duidelijk beeld van performance, competenties en eigen ontwikkeling. Zo kan hij zien waar zijn groeipotentieel ligt. Met de 360 graden feedback tool zet je gemakkelijk online een 360 graden feedback vragenlijst uit. Eerst vult de medewerker zelf de vragen in voor een zelfevaluatie, daarna worden collega's en managers gevraagd om de vragenlijst in te vullen. Zo heeft de medewerker een duidelijk beeld over hoe collega's zijn prestaties ervaren in vergelijking met zichzelf.

360 graden feedback tool

Definitie 360 graden feedback

Wat is 360 graden feedback dan precies? Het is feedback verzamelen vanuit meerdere invalshoeken. Wij hebben hier een tool, of instrument van gemaakt dat gericht is op het functieprofiel van de werknemer. In eerste instantie wordt van de werknemer een zelfreflectie gevraagd. Hoe denkt hij zelf over zijn prestaties en ontwikkelingen? 

Vervolgens wordt aan collega’s feedback gevraagd. Dit kunnen leidinggevenden, peers, interne klanten of ondergeschikten zijn. Zij moeten dezelfde vragen beantwoorden als de werknemer.

Zo ontstaat feedback vanuit alle invalshoeken voor een compleet beeld van de werknemer.

 

Ontwikkelingsmogelijkheden

Uit deze 360 graden feedback wordt een rapport opgemaakt. Wat zijn de overeenkomsten tussen de antwoorden van de werknemer en de anderen die zijn vragenlijst ingevuld hebben? Zijn er verschillen? Sterke punten en zwakke punten? 

Het rapport voor persoonlijke ontwikkeling van medewerkers geeft richting aan de werknemer en geeft aan waar hij zich nog in kan verbeteren of ontwikkelen. Dit is het ontwikkel potentieel. Zo nodig kun je ervoor kiezen personeel op te leiden of een cursus aan te bieden, gericht op verbeterpunten uit het rapport.

 

Ontwikkeling personeel blijven bevorderen

Ontwikkeling van werknemers is een continu proces en professionele ontwikkeling van competenties neemt tijd in beslag. Wanneer werknemers niet continu bezig of wordt geconfronteerd met ontwikkelingsdoelstellingen, verdwijnen deze op een gegeven moment naar de achtergrond.

Zorg er als organisatie dus voor dat je bezig blijft met dit onderwerp. Herhaal de 360 graden twee keer per jaar zodat ontwikkelingen en het groeipotentieel in de gaten gehouden kunnen worden.

 

Hoe zorg je dan dat ontwikkeling van medewerkers een continu proces is?

Ontwikkeling moet onderdeel zijn van de standaard werkzaamheden. Hoe bereik je dat? Door er een doorlopend proces van te maken, dus geen momentopname eens per jaar, maar juist direct wanneer het van toepassing is. Denk aan het geven van realtime feedback.

Realtime feedback geven
Stel je voor, een medewerker wil zijn presentatie skills ontwikkelen en heeft net een workshop geleid. Dat is een directe aanleiding om waardering te geven als collega of leidinggevende en een gelegenheid om feedback te vragen als medewerker.

Op deze manier ontstaat een continue dialoog over de ontwikkeling en blijft de medewerker gemotiveerd en getriggerd op zijn doel. Met realtime feedback kun je grip houden op je ontwikkeling. Direct feedback geven of vragen kan bijvoorbeeld met behulp van een applicatie.

Positieve resultaten en opvolgmeting
In de volgende 360 graden feedback, de opvolgmeting, komt de ontwikkeling van de werknemer aan het licht. Door dit continue proces raken medewerker en werkgever gemotiveerd en neemt de job performance toe.

 

Gebruik maken van de 360 graden feedback tool van HRorganizer?

 

Demo aanvragen

 

Recent Articles

Wat is het doel van 360 graden feedback?

Het doel van 360 graden feedback

360 graden feedback is een methode om werknemers te laten...

Productiviteit verhogen in je organisatie

Herken je dat? Je bent op zoek naar manieren om de productiviteit binnen de organisatie te...

Talentmanagement tools - HRorganizer

Talentmanagement is de juiste persoon op de juiste plek, mensen ontwikkelen en behouden. Om dit te...