Het HRorganizer Leiderschapsmodel

hrorganizer leiderschapsmodel Er is veel onderzoek gedaan naar effectief leiderschap. En er zijn talloze theorieën en modellen ontwikkeld die een beeld schetsen van effectief en disfunctioneel gedrag van leiders. In de praktijk blijkt de praktische toepasbaarheid van die modellen beperkt. Bijvoorbeeld: een model dat goed werkt bij training en coaching van leiders is van beperkte waarde bij hun beoordeling. Daar komt nog eens bij dat voor veel modellen geen goede tools beschikbaar zijn. Ook dat beperkt de praktische toepasbaarheid.

Wij hebben een groot aantal bestaande leiderschapsmodellen tot hun essentie teruggebracht en gecombineerd in een leiderschapsmodel dat wel breed toepasbaar is. Op basis van het HRorganizer Leiderschapsmodel is het HRorganizer Leiderschapsassessment ontwikkeld: een instrument dat de belangrijkste aspecten van werkgerelateerd leiderschap in kaart brengt.

 

De toepassing

Het Leiderschapsassessment ondersteunt de leiderschapsontwikkeling van medewerkers met een beperkte leidinggevende ervaring. Bij instroom of interne doorstroom gaat het dan om bijvoorbeeld:

  • projectleiders die teamleider willen worden
  • teamleiders die een meer algemene leidinggevende rol ambiëren
  • deelnemers aan een MD-traject.

Maar het leiderschapsassessment is ook ontwikkeld om ‘zittende’ leiders een objectieve spiegel voor te kunnen houden. Of ze daar nu zelf voor kiezen, of daar door anderen toe aangezet worden.

 

Het model

Het Leiderschapsmodel en -assessment beschrijft effectief en disfunctioneel gedrag van leiders vanuit drie verschillende perspectieven:

  • Focus: Op welke kwesties is het denken en de aandacht van de leider gericht? De focus van een leider wordt beschreven langs twee dimensies; tijd (heden – toekomst) en oriëntatie (organisatie – omgeving)
  • Impact: Op welke terreinen drukt de leider zijn/haar stempel en worden zichtbare resultaten geboekt? De vier resultaatgebieden (verandering – visie – stroomlijning – management) komen voort uit een combinatie van de twee focus-dimensies.
  • Risks: Welke risicogebieden kunnen het optimaal presteren van de (toekomstige) leider in gevaar brengen of hun effectiviteit verminderen?

 

Objectiviteit

Elk aspect van leiderschap wordt door het Leiderschapsassessment met meer dan één instrument gemeten. Dit leidt in de praktijk tot een hogere objectiviteit. Het Leiderschapsrapport komt tot stand op basis van een dat uit drie onderdelen bestaat:

  • Shapes executive: Een adaptieve vragenlijst waarmee gedragsvoorkeuren in kaart worden gebracht
  • Situations: Een situatietest meet keuzes in typische leiderschapssituaties
  • 360 feedback: Bevraagt mensen uit de omgeving van de leider over hoe ze tegen het gedrag en de resultaten van de leider aankijken.

 

Het Rapport

In het Leiderschapsrapport worden de resultaten van het assessment overzichtelijk gepresenteerd en toegelicht door gebruik van het Leiderschapsmodel. Een coach, HR-professional of hogere leidinggevende de leider helpt om de bevindingen uit het rapport te vertalen naar de eigen situatie van de beoordeelde. Bekijk het voorbeeld van ons leiderschapsrapport.

 

Gaat u aan de slag met het leiderschapsrapport? Laat u helpen door ons overzicht met taken en competenties te downloaden:
{{cta(‘6e015ba7-e449-4478-a189-a33593c9c99e’)}}
Subscribe

"*" geeft vereiste velden aan

Recommended Posts

Recent Articles

blog hro competentiemanagement

Welke skills zijn er nodig voor bepaalde functies? En welke heb je al in huis? Welke competenties moeten er nog...

blog hro assessment tools voor recruiters

De drie vragen ‘Waarom, Wanneer, Welke’ zijn eigenlijk voor iedere beslissing een belangrijk onderwerp. We hebben inmiddels alweer zo’n 20...

blog 6 manieren om je retentiebeleid te verbeteren

Kosten van een vertrekkende medewerker zijn nog nooit zo hoog geweest. Hoelang blijven jouw medewerker gemiddeld in dienst? In de...