Alle problemen in organisaties worden veroorzaakt door de top

Openheid in directies is de enige oplossing.

‘Ik denk dat je gelijk hebt, maar eerlijk gezegd denk ik niet dat onze directie daar al aan toe is.’ Dat was zijn reactie op de oplossing die ik hem bood voor zijn organisatieproblemen. Hij vertelde me net daarvoor over een aantal ‘uitdagingen’ in zijn organisatie. ‘Ze komen hun afspraken niet na, leveren onvoldoende kwaliteit en niet op tijd. En vervolgens zijn ze niet in staat elkaar daarop aan te spreken…’ Ik vertelde Peter dat de oplossing erg eenvoudig is, maar dat ik mij afvraag of hij er zelf wel voor openstaat.

Natuurlijk keek hij mij verbaasd aan. Toen vertelde ik hem dat hij zijn problemen alleen gaat oplossen als hij accepteert dat hijzelf de oorzaak is. Hij en zijn collega’s in de directie. Dat alle problemen in alle organisaties terug te herleiden zijn naar de top. Alles wat zij daar aan gedrag laten zien, zie je immers terug in de organisatie. Mensen volgen hun leiders prima, veel beter dan ze zelf doorhebben. En zo wordt cultuur in belangrijkste mate bepaald door de mensen die de meeste macht hebben, van boven naar beneden.

In vrijwel alle organisaties wordt aanwezig potentieel onvoldoende benut. En in alle gevallen is dat het gevolg van een niet optimaal functionerend management, beginnend bij de directie. Een duidelijke structuur mist en/of de relatie tussen directieleden is niet goed. Mijn persoonlijke ervaring met directies en management teams is dat zij hun overtuigingen over zichzelf en over elkaar nauwelijks delen. Ze bespreken de ontwikkelingen in en rond de organisatie en nauwelijks hun eigen rol en aandeel daarin. Directieleden zijn niet open en eerlijk naar elkaar en functioneren als gevolg hiervan in een schijnwerkelijkheid.

Omdat de open gesprekken worden gevoerd buiten de directiekamer (daar waar het veiliger lijkt), ontstaat uiteindelijk altijd ergens in de organisatie een probleem. De voorbeeldfunctie van de directie vertaalt zich naar de gehele organisatie, de oorzaak is dan ook altijd daarheen te herleiden.

Dit kan echt anders. Wat alle organisaties nodig hebben, is goed voorbeeld. Een doorbraak op basis van een open communicatie in de top is noodzakelijk. Een open directie leidt tot werkelijk inzicht in het effect (de perceptie) van eigen werk, elkaars werk en het functioneren van de organisatie als geheel. En vervolgens het bijsturen ervan. Een open en eerlijke communicatie is van wezenlijk belang voor het succes van de organisatie en het plezier dat de medewerkers ervaren.

Voor 2014 wens ik iedere directie openheid en eerlijkheid toe. Daar ligt immers de sleutel voor ons succes.

Derk Bothe is eigenaar van LDNG en ontwikkelde in samenwerking met HRorganizer, Team Performance Motivalent dat beschikbaar is via het online expertsysteem van HRorganizer.Subscribe

"*" geeft vereiste velden aan

Recommended Posts

Recent Articles

blog hro competentiemanagement

Welke skills zijn er nodig voor bepaalde functies? En welke heb je al in huis? Welke competenties moeten er nog...

blog hro assessment tools voor recruiters

De drie vragen ‘Waarom, Wanneer, Welke’ zijn eigenlijk voor iedere beslissing een belangrijk onderwerp. We hebben inmiddels alweer zo’n 20...

blog 6 manieren om je retentiebeleid te verbeteren

Kosten van een vertrekkende medewerker zijn nog nooit zo hoog geweest. Hoelang blijven jouw medewerker gemiddeld in dienst? In de...