Werk-gerelateerd gedag 

Shapes

Met Shapes inventariseer je de mate waarin iemand bepaalde werk-gerelateerde (persoonlijkheids)eigenschappen bezit.

Niveaus:

Shapes basic
Geschikt voor operationeel uitvoerend werk.

Shapes management
Geschikt voor midden en hoger management.

Shapes executive
Geschikt voor senior management t.b.v. strategie en leiderschap.

shapes executive 2

Hoe werkt de test?

De deelnemer krijgt verschillende uitspraken voor zich. Per uitspraak kan je aangeven hoe treffend ze zijn voor jou. Dit doe je door het aantal punten te verdelen over de stellingen.

Interesse gekregen in deze of andere tests?

Vraag een geheel vrijblijvende online demo aan