Overzicht van competenties zorg

Competentielijst zorg

Voor de zorg hebben we een competentielijst opgesteld helemaal gericht en schreven voor de zorg. Wil je nog meer competenties? Download dan het overzicht met alle 106 competenties.

Aanpassingsvermogen (flexibiliteit tonen)

Het eigen gedrag aanpassen om effectief om te gaan met veranderende omstandigheden, taken, doelen, verantwoordelijkheden en/of mensen.

Analyseren

Signaleren van kansen en problemen; herkennen van belangrijke informatie en verbanden leggen tussen gegevens en situaties. Opsporen van mogelijke oorzaken en zoeken naar ter zake doende gegevens.

Behandelen/begeleiden (professioneel kundig handelen)

Richting en sturing geven aan klanten/cliënten/patiënten in het kader van hun hulpvraag en ontwikkeling. Stijl van behandelen/begeleiden hierbij aanpassen aan de klant/cliënt/patiënt/groep en situatie.

Coachen

Begeleidt anderen om hun persoonlijke doelen te bereiken en/of hun professionele bekwaamheid te vergroten. Vindt daarbij de juiste stijl.

Consequenties inschatten (gecalculeerde risico’s nemen)

Op basis van beschikbare informatie kunnen overzien van de gevolgen en implicaties en het betrekken hiervan in het ontwerp, de besluitvorming of het eigen handelen.

Empoweren (delegeren)

Mensen in hun kracht zetten, verantwoordelijkheid en vertrouwen geven, faciliteren om eigen regie te voeren.

Erkennen (begrip tonen)

Start met het geven van vertrouwen. Aandacht geven aan de doelen, gevoelens en behoeften van anderen en rekening houden met de invloed van het eigen gedrag op anderen.

Inlevingsvermogen (anderen begrijpen)

Zich bewust tonen van andere mensen en de omgeving alsmede de eigen invloed hierop. Gedrag laten zien dat getuigt van het onderkennen van de gevoelens en behoeften van anderen.

Kwaliteitsgerichtheid (kwaliteit controleren en handhaven)

Hoge eisen stellen aan de kwaliteit van producten, diensten, contacten en/of zorgverlening en hiernaar handelen.

Omgevingsbewustzijn (omgevingsbewust handelen)

Laten blijken goed geïnformeerd te zijn over ontwikkelingen binnen het eigen vakgebied, de politiek, economie, maatschappij, gezondheidszorg of andere relevante omgevingsfactoren en deze kennis effectief benutten voor de eigen functie en organisatie.

Reflecteren

Terugkijken op het eigen gedrag en handelen in eerdere beroepssituaties, beoordelen hiervan en het formuleren van effectief toekomstig gedrag. Stressbestendigheid (druk aankunnen) Effectief blijven presteren en communiceren onder tijdsdruk, bij tegenslag, teleurstelling of tegenspel.

Zorgvuldigheid (procedures volgen)

Gerichtheid op detailinformatie, en hiermee accuraat en ook effectief omgaan.
Meer competenties nodig? Download hier het totale overzicht van 106 zorgcompetenties

"*" geeft vereiste velden aan

Voor- en achternaam*