Functieprofiel opleidingscoördinator

Wat doet een opleidingscoördinator?

Een opleidingscoördinator is verantwoordelijk is voor de planning, organisatie en kwaliteit van de opleidingen binnen een onderwijsinstelling of organisatie. Een opleidingscoördinator probeer het onderwijs zo goed mogelijk vorm te geven en waar mogelijk te verbeteren.

De opleidingscoördinator heeft als taak het onderwijs te organiseren en te faciliteren via bijvoorbeeld studieprogramma’s en onderwijs- en examenreglementen. Daarnaast stimuleert hij of zij docenten en andere collega’s bij hun ontwikkeling.

Taken opleidingscoördinator

 • Ontwikkelen en actualiseren van opleidingsprogramma’s
 • Ondersteunen, sturen, adviseren en coachen
 • Voeren van ontwikkelings- en coachingsgesprekken
 • Selectie- en toelatingsprocedures ontwikkelen, actualiseren en monitoren
 • Zorgen dat er up-to-date studiegidsen en onderwijs- en examenreglementen (OER’s) zijn
 • Roostering en planning
 • Werkprocessen optimaliseren
 • Zorgen voor totstandkoming van onderwijsevaluaties
 • Contacten leggen onderhouden met het werkveld en opleidingscoördinatoren en beleidsmedewerkers buiten de eigen organisatie

Salaris opleidingscoördinator

Het salaris van opleidingscoördinator is tussen € 2.379 tot € 3.766 met een gemiddelde van € 3.064.

Rollen opleidingscoördinator

Specialist
Is deskundig, leergierig, weet veel op eigen vakgebied.

Communicator
Deelt informatie op gemakkelijke, open en heldere wijze.

Coach
Begeleidt, traint en biedt inzichten.

Competenties opleidingscoördinator

 • analyseren
 • betrokkenheid tonen
 • geloofwaardigheid uitstralen
 • oordeelkundig handelen
 • oplossingen leveren
 • anderen begrijpen
 • continu leren en ontwikkelen
 • duidelijke feedback geven
 • een positief leerklimaat creëren
 • expertise delen
 • ideeën verkopen
 • kennis helder en gestructureerd overdragen
 • kritische zin tonen
 • meningen en informatie duidelijk weergeven
 • op het publiek inspelen
 • relaties opbouwen met mensen
 • spiegelen
 • voortgang bewaken
 • informatie verzamelen
 • presenteren

Test jouw kandidaat op deze competenties met de HRorganizer online selectie assessments.