Functieprofiel leerkracht (basisonderwijs)

Wat doet een leerkracht (basisonderwijs)?

Leerkracht basisonderwijs geven les aan leerlingen van het basisonderwijs. Ze ontwikkelen lesplannen in lijn met de leerplandoelstellingen voor de verscheidenheid aan vakken die ze onderwijzen, waaronder rekenen, talen, geschiedenis, aardrijkskunde en wereldoriëntatie

Taken leerkracht (basisonderwijs)

 • Voorbereiden van lessen
 • Lesgeven
 • Coachen van leerlingen
 • Instrueert kinderen individueel en in groepsverband
 • Vergaderen met collega’s en het management
 • Onderhouden van contacten met ouders en de interne begeleider

 

Salaris leerkracht (basisonderwijs)

Een leerkracht basisonderwijs verdient tussen € 3.100 en € 5.850 per maand. Dit is inclusief onder andere vakantiegeld en een eindejaarsuitkering.

Rollen leerkracht (basisonderwijs)

Communicator
Deelt informatie op gemakkelijke, open en heldere wijze.

Coach
Begeleidt, traint en biedt inzichten.

Specialist
Is deskundig, leergierig, weet veel op eigen vakgebied.

Competenties van een leerkracht (basisonderwijs)

 • analyseren
 • betrokkenheid tonen
 • geloofwaardigheid uitstralen
 • oordeelkundig handelen
 • oplossingen leveren
 • anderen begrijpen
 • continu leren en ontwikkelen
 • duidelijke feedback geven
 • een positief leerklimaat creëren
 • expertise delen
 • ideeën verkopen
 • kennis helder en gestructureerd overdragen
 • kritische zin tonen, meningen en informatie duidelijk weergeven
 • op het publiek inspelen
 • relaties opbouwen met mensen
 • spiegelen
 • voortgang bewaken
 • informatie verzamelen
 • presenteren

Test jouw kandidaat op deze competenties met de HRorganizer online selectie assessments.