<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=208210&amp;fmt=gif">

Workapp We all need people who will give us feedback. That’s how we improve.

Vraag en geef feedback, waar en wanneer je maar wilt met de WorkApp. Ontdek de mate van klanttevredenheid, geleverde persoonlijke prestaties of individuele kwaliteiten en hoe ze beoordeeld worden. De WorkApp triggert het juiste gesprek op het juiste moment. Geschikt voor zowel kleine als grote organisaties.

Demo aanvragen

VoordelenVoor werknemers

 • realistische kijk op eigen prestaties en gedrag
 • prestaties en positief gedrag worden vaker gewaardeerd
 • stimulans voor performance improvement
 • beter inzicht in ontwikkelingsmogelijkheden, onder eigen regie
 • beter inzicht in eigen inzetbaarheid
 • meer plezier in het werkVoor teams & projecten

 • transparantie over realistische prestaties
 • prikkelt tot kennisuitwisseling
 • stimuleert optimale samenwerking
 • inzicht in gemeenschappelijke ontwikkelingsbehoeften
 • input voor werkoverlegVoor werkgevers

 • zelfsturende medewerkers en daardoor hogere wendbaarheid en innovatiekracht
 • toename in productiviteit door meer werkplezier
 • grotere betrokkenheid van personeel door faire en transparante prestatiebeoordeling
 • lagere overheadkosten
 • gefundeerde onderbouwing HR-inspanningen

Vraag feedback

Presentatie gegeven, product gepromoot, project afgerond of een andere taak? Vraag binnen één minuut feedback aan één of meer collega's, ketenpartners of klanten.

Bekijk feedback

Krijg direct inzicht in je prestaties, zoom in op belangrijke vraagstukken en neem details tot je. Analyseer en evalueer waardevolle opmerkingen.

Geef feedback

Geef direct een beoordeling of feedback op basis van de ‘job done’. Dit kan een project of specifieke taak zijn. Trigger het juiste gesprek op het gewenste moment.