Perform

Improving starts with the desired performance

Performance Iedereen kan worden gemotiveerd om beter te presteren

Met onze performance tools kun je dit uitstekend faciliteren. De Workapp bijvoorbeeld, geeft medewerkers inzicht in eigen prestaties, desgewenst in verhouding tot de prestaties van collega’s in eenzelfde functie, en helpt te focussen op relevante punten in de eigen ontwikkeling. Daarnaast biedt het company dashboard  teams en werkgevers inzicht in geleverde prestaties en doorgemaakte ontwikkeling, overal en op elk moment.  En de Navigator helpt organisatiedoelen te monitoren.

Trial aanvragen

Workapp Faciliteert continue feedback over prestaties en ontwikkeling

Verzamel real-time feedback in een oogwenk. Of het nu gaat om een collega, klant of leidinggevende. Krijg inzicht in de mate van tevredenheid van je omgeving, geleverde prestaties en ontwikkelpunten. Krijg of geef direct feedback na elk project of specifieke werkzaamheden. Garandeer eerlijke beoordelingen doordat je feiten en meningen als bewijslast kunt aandragen en geef gas op performance improvement.

Meer informatie

Kompas Faciliteert individuele performance en ontwikkeling

Krijg een compleet overzicht van je eigen prestaties met het Kompas, een persoonlijk dashboard. Het Kompas geeft inzicht in individuele sterke en zwakke punten, geleverde prestaties, ontwikkeling van competenties en leerdoelen. Ontworpen en beschikbaar gemaakt in samenwerking met de organisatie waar jij voor werkt.

Trial aanvragen

Company dashboard Faciliteert inzicht in managementinformatie met behulp van analytics

Monitor (al dan niet geanonimiseerde) ontwikkeling en prestatie van alle werknemers en/of teams met het Company Dashboard. Volg of de ontwikkeling in lijn is met de company doelstellingen zodat extra inspanningen of bijsturen tijdig gedaan kunnen worden. Waar gewenst voorzien van tevredenheids data van (interne) klanten of partnerorganisaties. Bewaak de ontwikkelmogelijkheden van medewerkers en neem op basis daarvan gefundeerde strategische beslissingen. Ontworpen in samenwerking met de organisatie zelf.

Trial aanvragen

Become a sustainable employer

Vraag een gratis trial aan