Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Meet eenvoudig de tevredenheid van jouw werknemers

Inhoud:

 1. Wat is een medewerkerstevredenheidsonderzoek?
 2. Waarom een medewerkerstevredenheidsonderzoek?
 3. Medewerkerstevredenheidsonderzoek voorbeeld
 4. Stappenplan medewerkerstevredenheidsonderzoek
 5. Wat kost een medewerkerstevredenheidsonderzoek?
 6. Is een medewerkerstevredenheidsonderzoek wettelijk verplicht?
 7. Tools voor Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Wat is een medewerkerstevredenheidsonderzoek?

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek is een monitor-instrument waarmee werkgevers of HR-professionals de tevredenheid en het werkgeluk van medewerkers en teams meten. Een kwalitatief MTO bestaat uit een set gevarieerde vragenlijsten gericht op bepaalde thema’s. Na het analyseren van de resultaten kunnen er verbeterplannen opgesteld en geïmplementeerd worden in de organisatie.

Kun je bijvoorbeeld uit de resultaten concluderen dat 7 van de 10 werknemers een zekere mate van werkdruk ervaren? Dan wordt het tijd voor een gesprek.
Door voortdurend inzicht te hebben in de medewerkerstevredenheid binnen jouw organisatie, gun je jezelf als HR-professional een extra indicator waarmee je engegament en betrokkenheid kunt verhogen. En natuurlijk kun je ook met de resultaten praktische maatregelen gericht ter verbetering invoeren.

Demo aanvragen

Waarom een medewerkerstevredenheidsonderzoek?

De inzet van een medewerkerstevredenheidsonderzoek heeft voor werkgever en medewerker positieve gevolgen. Met de inzet maak je een kostbaar gebaar naar je medewerkers door hen een stem te geven. Door te luisteren naar je medewerkers, maar vooral ook door vervolgens verbeterplannen te maken, betrek en motiveer je werknemers. Dit zal de medewerkerstevredenheid verhogen. Gemotiveerde, gelukkige en tevreden medewerkers hebben een hogere arbeidsproductiviteit.

Het onderzoek geeft antwoord op vragen als: Zit iedereen nog op de juiste plek? Zijn jouw medewerkers nog tevreden dan wel gelukkig? Wat speelt er op de werkvloer? Hoe groot is de kans dat je medewerkers vertrekken binnen nu en een jaar? Feedback van medewerkers biedt jou ook de kans om de werksfeer binnen teams te optimaliseren. Dit draagt een belangrijke steen bij aan de duurzame inzetbaarheid van jouw werknemers.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek voorbeeld

Met een goed uitgevoerd medewerkerstevredenheidsonderzoek kan de mate van tevredenheid vastgesteld worden van bijvoorbeeld:

Een overzichtelijke vragenlijst met een stuk of vijftien items vult men sneller in dan een oneindige waslijst. Bovendien zijn de antwoorden op de eerste vragen over het algemeen betrouwbaarder dan de antwoorden op het zoveelste item. Als de vragen aansluiten op een onderwerp of thema wat op dat moment binnen de organisatie of binnen een team leeft, zijn de deelnemers meestal gewilliger om hun eigen mening of gedachten hierover te delen.

Aandachtspunten voor meer en betere respons op een MTO-vragenlijst zijn:

 • focus op specifieke onderwerpen
 • stel een klein aantal relevante vragen (in de taal van de organisatie)
 • stuur het aan de juiste groep mensen
 • meet periodiek
 • geef ruimte om antwoorden toe te lichten

Vragenlijst medewerkerstevredenheidsonderzoek

Per thema hebben we een aantal voorbeeldvragen medewerkerstevredenheidsonderzoek opgesteld. De stellingen kunnen beantwoord worden met ‘zeer oneens’ t/m ‘zeer eens’

Werktevredenheid

 • Ik ga met plezier naar mijn werk.
 • Ik voel me vastgelopen in mijn werk.
 • Ik ben al met al tevreden met mijn werk.
 • Mijn werk is uitdagend.
 • Ik zou vrienden aanraden om voor deze organisatie te komen werken.

Management

 • Ik ben tevreden over de ondersteuning van het management team / directie.
 • Ik ben tevreden over de aanspreekbaarheid van het management team / directie.
 • Ik ben tevreden over de beschikbaarheid van het management team / directie.
 • Ik heb vertrouwen in het management van de organisatie.
 • Ik heb een goede relatie met het management / directeur.

Werkomstandigheden

 • Ik ben tevreden over de omstandigheden waaronder ik mijn werk doe.
 • Ik beschik over voldoende middelen (apparatuur, materiaal, resources) om mijn werk goed te kunnen doen.
 • Ik moet regelmatig overwerken.
 • Er blijft werk liggen waar ik niet aan toekom.

Werkstress

 • Mijn werk bestaat uit te veel taken.
 • In mijn werk is er sprake van een hoog werktempo.
 • Er zijn momenten dat ik extra hard moet werken.
 • Er zijn deadlines, die ik slechts met moeite of niet kan halen.
 • Op mijn werk is er sprake van een hoge werkdruk.

Wil je een complete medewerkerstevredenheid vragenlijst? Wij hebben ruim 150 voorbeeld vragen voor jouw organisatie. Het beste is om de vragen zelf op te stellen gericht op jouw organisatie en doel. Doe dit gemakkelijk met de met onze MTO tool of vraag gelijk een demo aan.

Ga naar MTO

Stappenplan medewerkerstevredenheidsonderzoek

 1. Bepalen van het doel en de thema’s van het onderzoek
 2. Bepalen van de juiste respondenten en stakeholders
 3. Bepalen methode van onderzoek
 4. Opstellen van vragenlijst
 5. Monitoren respons
 6. Analyseer resultaten en implementeer verbetertrajecten
 7. Evalueren

1. Bepaal het doel en de thema’s van het onderzoek

Het is belangrijk om vooraf te bepalen waar je het onderzoek op gaat richten, zodat je onderzoek is ingekaderd. Zorg dus dat jouw organisatie een helder doel heeft, zoals bijvoorbeeld het verbeteren van de samenwerking of het verhogen van de werktevredenheid. Met het formuleren van een duidelijke doelstelling en aandachtsgebieden bepaalt de organisatie op welk thema de focus ligt om zo inzicht te verkrijgen in mogelijke verbeterpunten.. Probeer het onderzoek te koppelen aan bepaalde thema’s of juist aan maar één specifiek thema, zoals bijvoorbeeld werktevredenheid, werkstress of interne communicatie.

 

2. Bepaal de respondenten

Betrek de juiste stakeholders (belanghebbenden) om er zeker van te zijn dat de juiste afwegingen en keuzes worden gemaakt. Bepaal of je een onderzoek wil uitvoeren per team, of juist alle medewerkers. Of functiegericht, bv managers of productiemedewerkers. Als je dit in HRo goed inricht, kun je ook bij breed uitzetten altijd filteren op specifieke groepen

 

3. Bepalen methode van onderzoek

De keuze voor de methode waarmee een MTO uitgevoerd kan worden is afhankelijk van:

 • doelstellingen en bereik van het onderzoek
 • beschikbare tijd en middelen 
 • imago dat je als organisatie wilt uitstralen
 • doelgroep

Bepaal of je een kwalitatief onderzoek wil doen met open vragen in een interviewvorm of een kwantitatief onderzoek met bijvoorbeeld een online vragenlijst. Zorg ervoor dat de drempel om de vragenlijst in te vullen voor de respondent zo laag mogelijk is om het aantal deelnemers te verhogen. Denk bijvoorbeeld aan weinig tijd nodig om het in te vullen (dit ook in bericht benoemen), online invullen wanneer het medewerker uitkomt, delen van resultaten. Als je dit doet, zijn medewerkers meer en meer betrokken.

 

4. Opstellen van vragenlijst

Zorg voor de juiste vragen per thema, geformuleerd in de taal van de organisatie. Maak de vragenlijsten niet te lang, bij een te lange vragenlijst is de kans dat een medewerker afhaakt of niet naar nauwkeurigheid invult groter. Zorg ervoor dat de vragen objectief zijn geformuleerd en eenduidig kunnen worden uitgelegd. Zorg ervoor dat er ruimte is voor de medewerker om opmerkingen te plaatsen, zo krijgt de respondent een duidelijke stem.

Om het makkelijk te maken hebben wij ruim 150 voorbeeldvragen opgesteld. Vraag een demo aan en start met jouw MTO.

 

5. Monitoren respons

Bekijk of er genoeg respons is op de vragenlijsten, dit kan je gemakkelijk online bijhouden. Zo kan je zien wie de vragenlijst is gestart en of de vragenlijst afgemaakt is. Is dit niet het geval, zorg dan op tijd dat er gecommuniceerd wordt naar de deelnemers. Met HRorganizer is dit geautomatiseerd en zijn data realtime in te zien.

 

6. Analyseer resultaten en implementeer verbetertrajecten

Nadat het MTO is afgerond, zijn de resultaten realtime inzichtelijk, makkelijk te filteren en te delen met de software van HRorganizer. Waarborg altijd de privacy en anonimiteit van medewerkers. Op basis van de resultaten van een medewerkerstevredensheidsonderzoek kan er een verbetertraject worden opgesteld. Wees transparant met de uitkomsten en benoem niet alleen de negatieve punten, maar benoem ook hoe je deze punten wil aanpakken. Geef ook aandacht aan de positieve punten.

 

7. Evalueer

Evalueer of genoeg feedback hebt ontvangen om een verbetertraject in te gaan om de vooropgestelde doelen te behalen, of de antwoorden aansluiten bij jouw aannames en wat de ervaring was van de respondenten. Evalueer dit samen met de stakeholders.

Wat kost een medewerkerstevredenheidsonderzoek?

Het opzetten en analyseren van een MTO kost al snel zo’n 25-30 euro per persoon. De kosten vaan een MTO bij HRorganizer kost bruto 3 euro per persoon. Als je 1000 werknemers hebt, kun je met een paar dagen werk dus duizenden euro’s besparen. Daarnaast is een MTO gemakkelijk digitaal uit te zetten met de Navigator waardoor er tijd wordt bespaard.

Het uitbesteden van een MTO inclusief rapportage kost al snel zo’n 25 tot 30 euro per persoon. Een medewerkerstevredenheidsonderzoek bij HRorganizer is gericht op self-service. Je kiest je eigen onderwerpen, vragen en de wijze van antwoorden. De prijs van MTO bij HRorganizer bedraagt € 3,00 euro per persoon per MTO. Als je een MTO onderzoek voor honderden werknemers wilt doen, kun je met wat interne werkzaamheden dus duizenden euro’s besparen. Daarnaast is een MTO gemakkelijk digitaal uit te zetten met de Navigator waardoor er tijd wordt bespaard.

Vraag een vrijblijvende demo aan.

Is een medewerkerstevredenheidsonderzoek wettelijk verplicht?

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek is niet verplicht. In de Arbowet worden werkdruk, werkstress en ongewenst gedrag beschouwd als psychosociale arbeidsbelasting (PSA). De Arbowet stelt dat de werkgever een beleid moet voeren dat gericht is op het voorkomen of, indien dit niet mogelijk is, beperking van PSA. Noodzakelijke verbeteringen dienen opgenomen te worden in een plan van aanpak. Het MTO kan worden ingezet als meetinstrument om de arbeidsomstandigheden zoals werkdruk in kaart te brengen.

Tools voor Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Er zijn verschillende tools beschikbaar om een MTO uit te zetten. Je kan er voor kiezen om het op de ouderwetse manier met pen en papier te doen, maar tegenwoordig kan dit ook gewoon online.

Bij HRorganizer zet je gemakkelijk zelf een online MTO uit met behulp van onze MTO tool.

MTO tool

MTO uitvoeren bij jouw organisatie? 

 

Na de demo start jouw gratis 30-dagen trial.