Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)

Kom erachter hoe het met je medewerkers gesteld is

Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) is een belangrijk HR-instrument. Mits goed uitgevoerd heeft het voor zowel de organisatie als de medewerkers veel voordelen. Voor de organisatie omdat je concrete verbeterpunten uit het onderzoek haalt. Hierop kun je vervolgens specifieke maatregelen bedenken.

Voor de werknemers omdat ze zich gehoord voelen en maatregelen aangeboden krijgen op de verbeterpunten. Hiermee verbetert het werkgeluk en de performance.

Maar wat is het precies? Waarom gebruik je het? En hoe zet je het in? Op deze pagina vertellen we je er alles over.

Inhoud:

 1. Wat is een medewerkerstevredenheidsonderzoek?
 2. Waarom een medewerkerstevredenheidsonderzoek?
 3. Medewerkerstevredenheidsonderzoek: enkele voorbeeldvragen
 4. Aandachtspunten voor medewerkerstevredenheidsonderzoek
 5. Resultaten van een medewerkerstevredenheidsonderzoek
 6. Stappenplan medewerkerstevredenheidsonderzoek
 7. Is een medewerkerstevredenheidsonderzoek wettelijk verplicht?
 8. Wat kost een medewerkerstevredenheidsonderzoek?

Wat is een medewerkerstevredenheidsonderzoek?

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek is een HR-instrument. Je meet hiermee als werkgever of HR-professional de tevredenheid en het werkgeluk van medewerkers.

Een MTO bestaat uit een set van gevarieerde vragenlijsten. Deze vragenlijsten zijn gericht op bepaalde thema’s. Deze thema’s bespreken we verderop op deze pagina.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Na het analyseren van de resultaten stel je verbeterplannen op en implementeer je deze. Kun je bijvoorbeeld uit de resultaten concluderen dat 7 van de 10 werknemers een zekere mate van werkdruk ervaren? Dan is het tijd voor een gesprek.

Als HR-professional help je jezelf, en je organisatie, door voortdurend inzicht te hebben in de medewerkerstevredenheid. Het is namelijk een extra indicator waarmee je engagement en betrokkenheid kunt verhogen. En dat is goed voor het bedrijfsresultaat.

Waarom een medewerkerstevredenheidsonderzoek?

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek heeft voor zowel de werkgever als de medewerker positieve gevolgen. Met de inzet maak je een kostbaar gebaar naar je medewerkers. Je geeft ze namelijk een (anonieme) stem, waardoor ze zich gehoord voelen. 

Medewerkerstevredenheidsonderzoek (1)

Door te luisteren betrek en motiveer je werknemers. Door vervolgens verbeterplannen te maken, verhoog je de medewerkerstevredenheid. Gemotiveerde, gelukkige en tevreden medewerkers zijn productiever en werken met passie. Oftewel: je hebt dan bevlogen medewerkers!

Het onderzoek geeft antwoord op vragen als:

 • Zit iedereen nog op de juiste plek?
 • Zijn jouw medewerkers nog tevreden en gelukkig
 • Wat speelt er op de werkvloer?
 • Hoe groot is de kans dat je medewerkers vertrekken binnen nu en een jaar?

Feedback van medewerkers biedt jou de kans om de werksfeer binnen teams te verbeteren. Omdat je namelijk verbeterpunten hebt achterhaald stel je een verbeterplan op en bedenk je concrete maatregelen. Het liefst zelfs met de medewerkers.

Werksfeer is binnen duurzame inzetbaarheid ook een belangrijk onderwerp. Hier lees je meer over duurzame inzetbaarheid.

 

MTO uitvoeren

 

Medewerkerstevredenheidsonderzoek: enkele voorbeeldvragen

Wij hebben een aantal voorbeeldvragen opgesteld, onderverdeeld in de volgende thema’s:

 • werktevredenheid
 • management
 • werkomstandigheden
 • werkstress

Wij raden aan om de antwoordschaal ‘zeer oneens’ t/m ‘zeer eens’ te gebruiken. Hiermee houd je de keuze beperkt, maar krijg je toch goed inzicht.

Werktevredenheid

 • Ik ga met plezier naar mijn werk.
 • Ik voel me vastgelopen in mijn werk.
 • Ik ben al met al tevreden met mijn werk.
 • Mijn werk is uitdagend.
 • Ik zou vrienden aanraden om voor deze organisatie te komen werken.


Management

 • Ik ben tevreden over de ondersteuning van het management team / directie.
 • Ik ben tevreden over de aanspreekbaarheid van het management team / directie.
 • Ik ben tevreden over de beschikbaarheid van het management team / directie.
 • Ik heb vertrouwen in het management van de organisatie.
 • Ik heb een goede relatie met het management / directeur.

Werkomstandigheden

 • Ik ben tevreden over de omstandigheden waaronder ik mijn werk doe.
 • Ik beschik over voldoende middelen (apparatuur, materiaal, resources) om mijn werk goed te kunnen doen.
 • Ik moet regelmatig overwerken.
 • Er blijft werk liggen waar ik niet aan toekom.

Werkstress

 • Mijn werk bestaat uit teveel taken.
 • In mijn werk is er sprake van een hoog werktempo.
 • Er zijn momenten dat ik extra hard moet werken.
 • Er zijn deadlines, die ik slechts met moeite of niet kan halen.
 • Op mijn werk is er sprake van een hoge werkdruk.

Verder kun je ook nog denken aan vragen over: organisatie, interne communicatie, arbeidsvoorwaarden en persoonlijke ontwikkeling.

Wil je een complete medewerkerstevredenheid vragenlijst? Deze stel je snel en gemakkelijk samen met onze MTO-tool. Wij hebben ruim 150 voorbeeldvragen voor jouw organisatie.

Aandachtspunten voor medewerkerstevredenheidsonderzoek

Voor medewerkerstevredenheidsonderzoek zijn er een aantal aandachtspunten. Hierdoor verhoog je de respons op jouw MTO-vragenlijst.

Aandachtspunten:

 • Een overzichtelijke vragenlijst: een overzichtelijke vragenlijst met een stuk of vijftien items vult men sneller in dan een oneindige waslijst. Bovendien zijn de antwoorden op de eerste vragen over het algemeen betrouwbaarder dan de antwoorden op latere items.
 • Relevante vragen: Gebruikt vragen die aansluiten op een onderwerp of thema wat op dat moment binnen de organisatie of binnen een team leeft. Deelnemers delen dan eerder hun eigen mening of gedachten hierover.
 • Focus op specifieke onderwerpen: hoe specifieker je het onderwerp kunt maken, des te specifieker je je vragen kunt stellen. Op deze manier kom je het best tot specifieke verbeterpunten.
 • Stuur het aan de juiste groep mensen: misschien spelen bepaalde thema’s alleen in specifieke teams Het heeft dan geen zin om deze vragenlijst aan de complete organisatie te sturen.
 • Meet periodiek: wanneer je dezelfde MTO vaker uitstuurt kun je de resultaten meten. De eerste keer dat je de vragenlijst stuurt is dan de nul-meting. De keren daarna meet je het effect van de maatregelen die je genomen hebt.
 • Geef ruimte om antwoorden toe te lichten: zo kan een medewerker je nóg meer inzicht geven. Maar maak het wel optioneel, anders verhoog je de drempel om de vragenlijst in te vullen.

 

MTO uitvoeren

 

Resultaten van een medewerkerstevredenheidsonderzoek

Je hebt natuurlijk pas iets aan een MTO als je iets doet met de resultaten. Hoe je daar mee aan de slag gaat leggen we in dit hoofdstuk uit.

Dat begint bij het communiceren van de resultaten. Eerst bij de directie en eventueel MT of OR. Daarna informeer je je werknemers. Probeer dit zo snel mogelijk te doen, dan ligt het nog vers in het geheugen.

Breng in kaart welke zaken je direct en eenvoudig kunt aanpakken. Zodat je de tevredenheid snel verhoogt. Dat is goed is weer goed voor de beleving bij je werknemers. Ze hebben door dat er écht wat met hun antwoorden gedaan wordt.

Medewerkerstevredenheid vragen stellen aan werknemers

Verder is het altijd waardevol om samen met je werknemers maatregelen te bedenken. Dit kan bijvoorbeeld in een brainstorm. Maak het niet te breed of algemeen: richt je in de brainstorm op één thema.

Heb je goede en passende maatregelen gevonden? Mooi. Deel deze weer met je medewerkers. Leg ook uit waarom je deze maatregelen neemt.

Stappenplan medewerkerstevredenheidsonderzoek

We weten nu wat een medewerkerstevredenheidsonderzoek is. Waarom je het in moet zetten en hoe je met de resultaten aan de slag gaat. Maar hoe zit het hele proces in elkaar? Dat vertellen we je nu.

Stappenplan:

 1. Bepalen van het doel en de thema’s van het onderzoek
 2. Bepalen van de juiste respondenten en stakeholders
 3. Bepalen methode van onderzoek
 4. Opstellen van vragenlijst
 5. Monitoren respons
 6. Analyseer resultaten en implementeer verbetertrajecten
 7. Evalueren

1. Bepaal het doel en de thema’s van het onderzoek

Het is belangrijk om vooraf te bepalen waar je het onderzoek op gaat richten. Zo kader je je onderzoek in. Zorg dus dat jouw organisatie een helder doel heeft. Zoals het verbeteren van de samenwerking of het verhogen van de werktevredenheid.

Met het formuleren van een duidelijke doelstelling en aandachtsgebieden bepaal je op welk thema de focus ligt. Zoals werktevredenheid, werkstress of interne communicatie. Zo krijg je inzicht in de meest relevante verbeterpunten.

2. Bepaal de respondenten

Betrek de juiste stakeholders (belanghebbenden) om er zeker van te zijn dat je de juiste afwegingen en keuzes maakt. Bepaal of je een onderzoek wil uitvoeren per team, of juist alle medewerkers. Of functiegericht, bijvoorbeeld managers of productiemedewerkers.

3. Bepalen methode van onderzoek

De keuze voor de methode waarmee een MTO uitgevoerd kan worden is afhankelijk van:

 • doelstellingen en bereik van het onderzoek
 • beschikbare tijd en middelen
 • imago dat je als organisatie wilt uitstralen
 • doelgroep

Bepaal of je een kwalitatief onderzoek doet met open vragen in een interviewvorm of een kwantitatief onderzoek met bijvoorbeeld een online vragenlijst. Als je voor een online vragenlijst kiest, zorg er dan voor dat de drempel om in te vullen zo laag mogelijk is. Op die manier verhoog je het aantal deelnemers.

Denk bijvoorbeeld aan weinig tijd nodig om het in te vullen (benoem dat ook in de uitnodiging). Of door het online te laten invullen wanneer het de medewerker uitkomt. En door het delen van de resultaten. Als je dit doet, zijn medewerkers meer en meer betrokken.

4. Opstellen van vragenlijst

Zorg voor de juiste vragen per thema, geformuleerd in de taal van de organisatie. Maak de vragenlijsten ook niet te lang. Bij een te lange vragenlijst is de kans dat een medewerker afhaakt of niet nauwkeurig invult groter.

Formuleer de vragen objectief, zodat de antwoorden eenduidig kunnen worden uitgelegd. En creëer eventueel ruimte voor de medewerker om opmerkingen te plaatsen. Zo krijgt de respondent een duidelijke stem.

Om het makkelijk te maken stelden we ruim 150 voorbeeldvragen op. Vraag een demo aan en start met jouw MTO.

5. Monitoren respons

Bekijk of er genoeg respons is op de vragenlijsten. Je kan dit gemakkelijk online bijhouden. Zo zie je wie de vragenlijst is gestart en of de vragenlijst afgemaakt is. Is dit niet het geval, zorg dan op tijd dat er gecommuniceerd wordt naar de deelnemers. Met HRorganizer is dit geautomatiseerd en zijn data realtime in te zien.

6. Analyseer resultaten en implementeer verbetertrajecten

Nadat het MTO is afgerond, is het belangrijk dat de resultaten inzichtelijk, filterbaar en deelbaar zijn. Dat is het geval met onze MTO-tool.

Stel op basis van de resultaten van een medewerkerstevredenheidsonderzoek een verbetertraject op. Wees transparant met de uitkomsten. Benoem niet alleen hoe je de negatieve punten aanpakt. Maar benoem ook vooral de positieve punten.

Waarborg altijd de privacy en anonimiteit van medewerkers. Allereerst door de AVG en GDPR. Maar ook omdat medewerkers niet geneigd zijn de vragenlijst in te vullen als ze weten dat het niet anoniem is. Onze tool is volledig anoniem.

7. Evalueer

Evalueer of je genoeg feedback hebt voor en verbetertraject. En om de doelen te behalen. Sluiten de antwoorden aan bij jouw aannames? En wat was de ervaring van de respondenten? Evalueer dit samen met de stakeholders.

 

MTO uitvoeren

 

Is een medewerkerstevredenheidsonderzoek wettelijk verplicht?

Nee. Een medewerkerstevredenheidsonderzoek is niet verplicht. Maar het is wel aan te raden.

In de Arbowet worden werkdruk, werkstress en ongewenst gedrag namelijk beschouwd als psychosociale arbeidsbelasting. De Arbowet stelt dat de werkgever een beleid moet voeren dat gericht is op het voorkomen van hiervan. Of, als dit niet mogelijk is, het beperken van psychosociale arbeidsbelasting.

Het MTO is hét instrument om psychosociale arbeidsbelasting in kaart te brengen. En vervolgens op basis van de uitkomsten een verbeterplan op te stellen.

Wat kost een medewerkerstevredenheidsonderzoek?

Het opzetten en analyseren van een MTO kost al snel zo’n 25-30 euro per persoon. De kosten van een MTO bij HRorganizer zijn 3 euro per persoon. Als je 1000 werknemers hebt, kun je dus duizenden euro’s besparen. Een MTO is bij ons gemakkelijk digitaal uit te zetten. Zo kun je niet alleen een hoop geld besparen, maar ook een hoop tijd.

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek bij HRorganizer is gericht op self-service. Je kiest je eigen onderwerpen, vragen en de wijze van antwoorden.

Aan de slag met medewerkerstevredenheids-onderzoek?

Vraag een demo aan. Vul het formulier rechts in voor een gratis en vrijblijvende demo voor jouw specifieke wensen.

 • Hoe wij je kunnen helpen met een MTO
 • Live demonstratie van ons onderzoek
 • Indicatie van prijs en implementatie

Gratis demo aanvragen