Modern performance management in HR

Van traditioneel naar modern performance management

Traditioneel performance management in HR wordt al decennialang gelabeld als beoordelingssysteem. Het beeld van performance management draait. Modern performance management richt zich op de bronnen van performance. Traditioneel performance management tracht de historische performance te meten.

Traditioneel en modern performance management

Wat is traditioneel performance management?

Traditioneel performance management of prestatiemanagement is in haar meest simpele vorm een individueel beoordelingssysteem. Dit wordt vaak de traditionele beoordelingscyclus of de HR-gesprekscyclus genoemd. Typische kenmerken van deze vorm van performance management zijn de jaarlijkse frequentie, vaak achterhaalde doelen en het moeizame verloop van het gesprek. De focus ligt op het beoordelen van werkprestaties. Het resultaat is vaak een weinigzeggende score over de werkelijke bijdrage van de medewerker aan de organisatie.

Wat is modern performance management?

Modern performance management is in de eerste plaats het breken met oude patronen. Het is geen sturingsmiddel voor leidinggevenden en managers, maar een instrument waarbij medewerkers centraal staan.

Medewerkerstevredenheid, persoonlijke talentontwikkeling en motivatie zijn belangrijke kernwoorden bij modern performance management. Gemotiveerde en tevreden medewerkers zijn namelijk productiever en zijn minder snel geneigd om te ‘jobhoppen’.

Organisaties faciliteren ontwikkelmogelijkheden en benutten talenten van medewerkers. Talent wordt benut op de juist plek in de organisatie. Daarnaast kan een investering in opleiding of andere vormen van ontwikkelmogelijkheden leiden tot betere werkprestaties van medewerkers.

Ook staat de dialoog tussen de medewerker en de organisatie staat centraal, waarbij het principe van beoordelen centraal staat in plaats van controleren. Dit doe je door bijvoorbeeld 360 graden feedback tool momenten te creëren. Waardevolle feedback én feedforward worden door de medewerker en de organisatie gedragen. Het stimuleert tegelijkertijd het verbeteren van werkprestaties van medewerkers.

Met de integratie van het moderne performance management in je HR-strategie, creëer je uiteindelijk een toekomstproof en wendbaar team met duurzaam inzetbare medewerkers.

 

Het verschil tussen traditioneel en modern performance management

Modern performance management richt zich op de bronnen van performance voor de organisatie als geheel. Traditioneel performance management richt zich op het achteraf vaststellen van de individuele performance.

Waarom modern performance management?

Lager personeelsverloop

Minder exitkosten en acquisitiekosten doordat je talent behoud.

Gemotiveerd, gelukkig en tevreden

Iedere medewerker zit op de juiste plek en gaat met plezier naar het werk.

Stuur op persoonlijke ontwikkeling

Stuur minder op beoordeling en controle van werkprestaties.

Betere HR-beslissingen met data

Besluitvorming op basis van feedback van individuen, managers en leidinggevenden.

Beter afstemmen van doelen.

Ontwikkelingsdoelen van medewerkers zijn afgestemd met HR-doelstellingen.

Ga aan de slag met modern performance management

Verbeter de performance van jouw organisatie door te focussen op:

  • het selecteren en behouden van talentvolle medewerkers
  • en het stimuleren en motiveren van medewerkers om te werken aan persoonlijke talentontwikkeling.

Zet modern performance management succesvol in dankzij onze HR-instrumenten

Selectie assessment

Selecteer eenvoudig en snel de juiste kandidaat dankzij onze selectie assessments. 

Krijg een objectief beeld van de competentiescores, persoonlijkheidseigenschappen, drijfveren, werkinteresses van kandidaten.

Identificeer toptalent voor de vacante functie. Voorkom de hoge kosten van een bad-hire.  

Meer over selectie assessment

selectie assessment voorbeeld
navigator resultaten dashboard

De Navigator

Voer een objectieve nulmeting uit met de Navigator. De Navigator is onze flexibele survey tool, waarmee je eenvoudig en snel vragenlijsten opstelt.

Met de resultaten en waardevolle feedback weet je waar jouw organisatie nog aan kan werken.

Het onderwerp van de vragenlijst stem je af op de HR-KPI of organisatiedoelstelling waar je aan wilt werken.

Zet de Navigator periodiek in om de voortgang te meten.

Veelvoorkomende vragenlijsten zijn: de medewerkerstevredenheidsonderzoek-vragenlijst en de exit-vragenlijst.

Meer over de Navigator

Medewerkerstevredenheids­onderzoek-vragenlijst (MTO-vragenlijst) 

Een MTO-vragenlijst geeft jou inzicht in de waardering rondom onderwerpen als ‘tevredenheid’ en ‘verzuim’. Gemotiveerde, gelukkige en tevreden medewerkers hebben een hogere arbeidsproductiviteit.

Meer over medewerkerstevredenheids­onderzoek 

medewerkerstevredenheidsonderzoek resultaten
exit interview

Exit-vragenlijst bij uitdiensttreding

Waarom verlaat talent jouw organisatie?

Een exit-vragenlijst kan jou inzicht bieden in de waardering rondom bijvoorbeeld ‘talentbehoud’. Eén van de veelvoorkomende oorzaken van personeelsverloop is het gebrek aan doorgroeimogelijkheden. Dit kan bijvoorbeeld een indicatie zijn om de huidige opleidingsmogelijkheden in jouw organisatie te herevalueren. 

Lees onze blog Tevreden medewerkers zijn 13% productiever’.

Duurzame inzetbaarheid scan

Zijn jouw medewerkers nog vitaal en gezond? 

Duurzame inzetbare medewerkers hebben werkplezier, zijn gemotiveerd en betrokken, zijn vitaal en gezond en balanceren werk en privé.

Zet eenvoudig en snel een duurzame inzetbaarheid vragenlijst uit. Krijg in 5 minuten inzicht in hoe het is gesteld met jouw medewerkers.

Met de Duurzame inzetbaarheid scan geef jij medewerkers praktische maatregelen in handen om duurzaam inzetbaar te worden en te blijven.

Creëer een duurzaam inzetbaar team. Voorkom ‘jobhoppen’ en beperk het verzuimpercentage. 

Meer over de Duurzame inzetbaarheid scan

duurzame inzetbaarheid scan resultaten
resultaten 360 feedback

360 graden feedback

360 graden feedback is niet meer weg te denken in een cultuur van wederzijdse stimulering. Bovendien is er sprake van een stijgende de behoefte aan frequente feedback vanuit medewerkers. 

Een 360 graden feedback verlegt de focus van beoordelen en controleren naar waarderen van werkprestaties. 

Stimuleer het dialoog met collega’s, leidinggevenden, managers of zelfs klanten. 

Een 360 graden feedback vragenlijst wordt automatisch opgesteld op basis van competenties voor de huidige functie. 

Meer over 360 graden feedback

Ontwikkelassessment

Stimuleer en motiveer jouw medewerkers om de competenties voor hun huidige functie te ontwikkelen.

Met een ontwikkelassessment help je medewerkers om hun persoonlijke ontwikkelingsproces te stroomlijnen.

Ontdek over welke talenten jouw medewerkers beschikken. Krijg een objectief inzicht van het ontwikkelpotentieel of valkuilen.

Meer over ontwikkelassessment

persoonlijke talentontwikkeling rapport ontwikkelassessment
loopbaanassessment resultaten

Loopbaanassessment

Een verlengde van het ontwikkelassessment is het loopbaanassessment. Hiermee kunnen jouw medewerkers zich breder oriënteren en betere carrière keuzes maken. Zo kan een medewerker zich bijvoorbeeld ontwikkelen voor een toekomstige functie binnen de organisatie, bijvoorbeeld bij reorganisatie. 

Benut talent in jouw organisatie; zorg dat iedere medewerker op de juist plek zit. 

Voorkom dat talent jouw organisatie verlaat en voorkom daarmee hoge exitkosten.  

Meer over loopbaanassessment

Aan de slag met modern performance management? Vraag dan een gratis demo aan. Het is geheel vrijblijvend.