Voorbeelden van maatregelen duurzame inzetbaarheid

Voorbeelden van duurzame inzetbaarheid op organisatie of individueel niveau

Duurzame inzetbaarheid helpt zowel de werkgever als de werknemer op meerdere manieren. Er zijn algemene duurzame inzetbaarheid maatregelen die organisatiebreed ingezet kunnen worden. Daarnaast zijn er individuele duurzame inzetbaarheid maatregelen die ingezet kunnen worden na het afnemen van een survey onder medewerkers. 

Hieronder staan een aantal voordelen van Duurzame inzetbaarheid voor de werkgever en werknemer.

Voordelen van maatregelen duurzame inzetbaarheid

Hoe zet je maatregelen van duurzame inzetbaarheid in?

De algemene maatregelen zijn vaak direct in de organisatie in te zetten. Ze bieden over de breedte van de organisatie voordelen.

Voor het inzetten van individuele maatregelen van duurzame inzetbaarheid zijn resultaten van een Duurzame Inzetbaarheid Scan nodig. HRorganizer biedt hiervoor de DI-scan, een korte survey waar maatregelen direct gekoppeld zijn aan de antwoorden waardoor de medewerker meteen actie kan ondernemen. Zo kunnen individuele uitkomsten aan concrete duurzame inzetbaarheid maatregelen gekoppeld worden. Hieronder geven wij een aantal voorbeelden van maatregelen, die voortkomen uit de toolkit van Chrodis +, om duurzame inzetbaarheid in te zetten. 

Voorbeelden van maatregelen voor duurzame inzetbaarheid

In onderstaande tabel kun je van een aantal onderwerpen concrete voorbeelden inzien. Binnen elk thema staat een verwijzing naar een nieuwe pagina met de volledige lijst aan voorbeeld maatregelen. 

Voeding

Voor voeding geldt dat het uitstekend mogelijk is om medewerkers te ondersteunen. Er zijn legio mogelijkheden om in een gezond en regelmatig voedingspatroon te voorzien. Om maatregelen binnen dit onderwerp in te richten is het goed om te weten welke voedingskeuzes in het algemeen goed zijn. 

Hier volgen een aantal voorbeeld van maatregelen voor duurzame inzetbaarheid betreffende voeding

 

Voorlichting

Bied medewerkers voorlichting over gezonde voeding en de gezondheidsvoordelen, bijvoorbeeld in de vorm van een lezing, workshop of informatiehoek.


Bedrijfskantine

Bied medewerkers de mogelijkheid om te eten in een bedrijfskantine of maak eventueel afspraken met een restaurant in de nabije omgeving.


Aantrekkelijkheid

Bied gezond eten en drinken, zoals groenten en fruit, op een aantrekkelijke manier aan.


Gezonde opties bovenaan op de menukaart

Plaats gezond eten en drinken bovenaan op de menukaart in de bedrijfskantine.

 

Hier lees je meer voorbeelden van maatregelen voor duurzame inzetbaarheid over voeding →

 

Beweging

Beweging draagt voor iedereen bij aan een gezonder leefpatroon, ongeacht leeftijd, chronische aandoening of beperking. Beweging bevordert de slaap, kwaliteit van leven het cognitief functioneren, zoals concentratie en geheugen. Daarnaast vermindert beweging het risico op chronische ziekten.

Hier volgen een aantal voorbeelden van maatregelen voor Duurzame Inzetbaarheid betreffende beweging

 

Delen van favoriete oefeningen

Deel korte, laagdrempelige video's met oefeningen (van 1 tot 2 minuten) via intranet, informatieschermen of e-mail. Deze video's kunt u laten maken door bijvoorbeeld medewerkers op de werkvloer of studenten die zich specialiseren in sport en bewegen.


Toegang tot fysiotherapie

Bied medewerkers de mogelijkheid om (onder werktijd) advies in te winnen bij een fysiotherapeut. Verken de mogelijkheden om per medewerker een paar afspraken met een fysiotherapeut te vergoeden of financieel bij te dragen.


Wegwijzers

Moedig het nemen van de trap aan door wegwijzers naar de trap te plaatsen op plekken waar medewerkers kunnen kiezen tussen trap en lift of roltrap. Voorbeelden van wegwijzers zijn pijlen of voetstappen op de vloer. Verhoog de effectiviteit van deze wegwijzers door tegelijkertijd de aantrekkelijkheid van het trappenhuis te verhogen (zie 3.2) en/of gebruik te maken van motiverende boodschappen.


Staand werken als de norm

Maak van staand werken de norm door met elkaar af te spreken dat zit- stabureaus aan het einde van de werkdag in de hoogste stand blijven staan. De eerste dagen kan het helpen om op opvallende werkplekken geeltjes aan te brengen op de beeldschermen om medewerkers hieraan te herinneren dat het een automatisme is.

 

Hier lees je meer duurzame inzetbaarheid maatregelen over beweging →

Ergonomie

Hoe maakt u werkplekken, producten en systemen geschikt voor de mensen die er gebruik van maken? Die vraag staat centraal in de ergonomie, de studie van mensen in relatie tot hun omgeving. Ergonomie richt zich op het plannen van activiteiten en het ontwerpen van taken zodat ze veilig en gezond kunnen worden uitgevoerd.

Hieronder volgen een aantal voorbeelden van maatregelen voor duurzame inzetbaarheid betreffende ergonomie.

 

Ergonomische hulpmiddelen

Neem ergonomische hulpmiddelen in gebruik om klachten aan bijvoorbeeld armen, benen, rug of nek te voorkomen of verminderen. Voorbeelden zijn verstelbare stoelen, ergonomische stoelen, kniestoelen of zadelkrukken, onderarmsteunen, ergonomische muizen en hefmiddelen.


Zit-stabureaus

Vervang traditionele zitbureaus door in hoogte verstelbare zit-stabureaus om afwisselend staand en zittend werken mogelijk te maken.


Slim vergaderen

Bespaar tijd en verhoog de productiviteit door alleen vergaderingen te organiseren als ze noodzakelijk zijn, door voor elke bijeenkomst heldere doelstellingen te formuleren en door alleen medewerkers uit te nodigen die betrokken moeten worden.


Roulatie van taken

Bevorder de mobiliteit van medewerkers door taken te rouleren of door ze de kans te geven om drie tot zes maanden ervaring op te doen in een andere functie (met de mogelijkheid om terug te keren in de oude functie).

 

Hier lees je meer duurzame inzetbaarheid maatregelen over ergonomie →

Mentale gezondheid en welzijn

De mentale gezondheid en welzijn van medewerkers is net zo belangrijk als fysieke gezondheid. Het betekent dat medewerkers positiever en productiever zijn, beter met stress en problemen kunnen omgaan en meer bijdragen aan de gemeenschap. Stress op het werk, discriminatie en uitsluiting in sociaal opzicht hebben een negatief effect op mentale gezondheid. Bewust leven, problemen aanpakken, doelen stellen, sociale omgang en de vrijheid om zelf beslissingen te nemen dragen juist bij aan mentale gezondheid.

Hieronder volgen een aantal voorbeelden van maatregelen voor duurzame inzetbaarheid betreffende mentale gezondheid.

 

Lichte fysieke activiteit

Bied lichte, fysieke activiteiten onder begeleiding aan, bijvoorbeeld activiteiten in de natuur of activiteiten voor lichaam en geest, zoals yoga.


Vaardigheden op het gebied van timemanagement

Verbeter de cognitieve ergonomie en productiviteit van medewerkers met een training in timemanagement.


Geen e-mail in de avonduren

Verlaag de druk op medewerkers om over te werken en bevorder een optimaal herstel van het werk door e-mails die na officiële werktijden verstuurd zijn pas de volgende werkdag bij de ontvangers te bezorgen.


Verlof nemen

Stel medewerkers in staat om een korte tijd verlof te nemen bij ernstige stress of een moeilijke privésituatie.

 

Lees hier meer maatregelen over mentale gezondheid en welzijn → 

Herstel van werk

Uitgerust aan de werkdag beginnen draagt bij aan het algemeen welbevinden, geluk en productiviteit. Daarom moet werk afgewisseld worden met voldoende rust, op fysiek, cognitief en emotioneel niveau. Het zorgt ervoor dat prestaties, welzijn, en geluk toenemen en het verkomt dat vermoeidheid en stress verder oplopen. 

Hieronder volgen een aantal voorbeelden van maatregelen voor duurzame inzetbaarheid betreffende herstel van werk.

 

Stille accommodaties

Bied medewerkers die vaak op zakenreis gaan, accommodaties die voldoende mogelijkheden bieden voor rust en stilte.


Positieve houding

Werkgever en management nemen openlijk een positieve houding in tegenover gezondheid en welzijn. Zo dragen zij bij aan een werkomgeving waarin gezonde levenspatronen en goed voor zichzelf zorgen sociaal aanvaard, gewaardeerd en ondersteund worden door alle medewerkers. Dit begint met het gebruik van positieve woorden en het delen van motiverende ervaringen tijdens gesprekken over gezondheid en welzijn.


Rust

Bied medewerkers tijdens lange diensten de mogelijkheid om te rusten.


Ontspanning

Bied medewerkers de ruimte om onder werktijd te ontspannen (bijvoorbeeld 30 minuten per week). Richt bijvoorbeeld een werkruimte in voor een masseur en bied medewerkers de mogelijkheid om zich met korting te laten masseren.

 

Lees hier meer maatregelen over herstel van werk → 

Teamgeest en sfeer

De mentale gezondheid van medewerkers wordt verhoogd door goede sociale relaties met collega's. Dit noemen we een positief werkklimaat. Een positief werkklimaat draagt bij aan verhoogde motivatie en beter prestaties. Mentale gezondheidsproblemen kunnen voorkomen worden door het hebben van een positief werkklimaat. 

Hieronder volgen een aantal voorbeelden van maatregelen voor duurzame inzetbaarheid betreffende teamgeest en sfeer.

 

Cultuur van opbouwende communicatie

Bevorder een opbouwende en open communicatiecultuur, zodat alle medewerkers hun gedachten en gevoelens durven te uiten.


Samenkomsten

Open en/of sluit de werkweek met een samenkomst van alle collega's.


Collega's als bemiddelaars

Train een deel van het personeel als 'interne bemiddelaars' die bemiddelen bij sociale conflicten tussen medewerkers onderling of tussen medewerkers en hun leidinggevenden.


Bijdrage voor teamactiviteiten

Geef elk team jaarlijks een financiële bijdrage voor een sociale activiteit naar keuze, zoals een gezamenlijk diner of een sportief uitje.

 

Lees hier meer maatregelen over teamgeest en sfeer → 

Roken en alcohol

Dat roken en alcohol slecht zijn voor de gezondheid is algemeen bekend. Chronische aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, longziekten en kanker zijn bekende negatieve effecten. De werkomgeving is een geschikte locatie voor het stimuleren en ondersteunen in het stoppen met roken of (overmatig) alcoholgebruik.

Hieronder volgen een aantal voorbeelden van maatregelen voor duurzame inzetbaarheid betreffende roken en alcohol.

 

Niet roken en geen alcohol

Verbied roken en alcohol in en rondom de gebouwen waar medewerkers hun werk doen.


Uitdagingen

Zet competities of uitdagingen in om medewerkers te motiveren om te stoppen met roken. Bied medewerkers bijvoorbeeld een kadobon of een extra vakantie aan als zij met een nicotinetest kunnen aantonen dat ze minimaal 12 maanden niet gerookt hebben. Het commitment van medewerkers kan versterkt worden door sociale druk van collega's of door deelnemers te vragen een contract te ondertekenen.


Vervangende therapieën

Bied financiële ondersteuning aan voor nicotine vervangende oplossingen.

 

Lees hier meer maatregelen tegen roken en alcohol → 

Meer weten over duurzame inzetbaarheid?

Op onze themapagina duurzame inzetbaarheid leggen we je alles uit over duurzame inzetbaarheid.