frieslandcampina logo breed

E-assessment voor FrieslandCampina

Royal FrieslandCampina is een gezonde en succesvolle internationale onderneming die zich laat voorstaan op haar lokale karakter: mensgericht, benaderbaar en open.

Er is een voortdurende behoefte aan gemotiveerde en goed opgeleide mensen, zeker op het niveau van hoger opgeleiden, universitair geschoolden en toekomstige hogere leidinggevenden. Aanvankelijk werd slechts beperkt ingezet op traineeships binnen de afzonderlijke Business Groups.

Sinds 2012 is er een Corporate Traineeship. De recruitmentprocedure voor de trainees was een uitdaging op zich. Hoe kun je op een efficiënte, maar tegelijkertijd persoonlijke manier uit een zo groot mogelijk aanbod aan ‘potentials’ de juiste kandidaten selecteren?

FrieslandCampina heeft dit opgelost met een e-assessment, een tweetal Finale Selectiedagen en een speciaal ontwikkelde business case

“Uiteindelijk zijn er vijftig kandidaten uitgenodigd voor de selectiedagen. Dit heeft geresulteerd in dertien aanbiedingen voor een traineeship en zes aanbiedingen voor reguliere functies. Wat ons betreft een heel mooie score.”

Annemieke Berends, Manager Corporate Recruitment aan het woord

Elk half jaar, in maart en in september, starten we met een tweejarig traineeship voor afgestudeerde masterstudenten in verschillende vakgebieden, zoals Supply Chain/Operations, Finance, R&D, Commercial (B2C en B2B) en HR. Het traineeship biedt kandidaten naast een baan met eigen verantwoordelijkheden, een breed scala aan multidisciplinaire projecten en ontwikkelingsmogelijkheden. Een vliegende start in het eigen vakgebied is daarmee gegarandeerd.

Selectie assessment voor werving en selectie

Toen het bedrijf de knoop doorhakte om van start te gaan met een corporate traineeship, moest het programma nog worden opgezet en vormgegeven. Je moet dan ook beslissen hoe je de werving en selectie van de trainees organiseert. In één van mijn vorige banen had ik goede ervaringen opgedaan met zogeheten Finale Selectiedagen. Maar daarvoor moesten we eerst het voorselectietraject goed inrichten. Je wilt dat er zoveel mogelijk geïnteresseerden reageren en tegelijkertijd wil je op een zorgvuldige manier selecteren wat met zo’n grote groep niet eenvoudig is. Daarom besloten we te werken met een getrapte selectie en een strak geleid proces. Zowel intern als extern. Omdat IQ voor dit soort functies nog steeds een goede voorspeller is van de geschiktheid van kandidaten, zetten we zo vroeg mogelijk in het proces een e-assessment in. In onze gebruikelijke werving werkten we al een paar jaar tot volle tevredenheid met het online assessmentsysteem van HRorganizer.

“Door het moment van testen naar voren te halen, is de selectie voor de finale selectiedag sneller en eenvoudiger.”

E-assessment, hoe gaat het in zijn werk?

Op basis van de CV’s en de brieven maken we een eerste selectie. We streven ernaar om per keer maximaal 100 mensen door te laten gaan naar het e-assessment. Door het moment van testen naar voren te halen, is de selectie voor de finale selectiedag sneller en eenvoudiger.

Bovendien kunnen we de individuele gesprekken op de selectiedagen gerichter voeren. Dit komt doordat het systeem aanvullende interviewvragen automatisch kan generen. Dit komt de kwaliteit van de beoordeling ten goede.

De keuze voor HRorganizer is ingegeven door het feit dat we een instrument willen dat we in de toekomst internationaal kunnen inzetten. Bovendien krijgen we nu al de nodige internationale kandidaten en die willen we toch ook graag in hun eigen taal testen. Dit zorgt ervoor dat de testresultaten zo zuiver mogelijk kunnen interpreteren.

De meeste gebruikte talen zitten er al in. Omdat China – en trouwens heel Zuidoost-Azië voor FrieslandCampina belangrijke groeimarkten zijn – wordt nu bijvoorbeeld ook het Mandarijn steeds belangrijker.

50 kandidaten voor de selectiedagen

Voor de uiteindelijke beslissing van wie we wel of niet voor de finale selectiedagen uitnodigen kijken we allereerst naar de IQcomponent, maar competenties en persoonlijkheidskenmerken spelen een steeds grotere rol.

Voor ons eerste Traineeprogramma, afgelopen zomer, hadden we in totaal 360 aanmeldingen. Uiteindelijk zijn er vijftig kandidaten uitgenodigd voor de selectiedagen. Dit heeft geresulteerd in dertien aanbiedingen voor een traineeship en zes aanbiedingen voor reguliere functies. Wat ons betreft een heel mooie score.

Van selectie tot ontwikkeling

De reacties van de sollicitanten op de procedure zijn positief. Ook die van de mensen die niet door het e-assessment en de finale selectiedag zijn gekomen.

Voor degene die uiteindelijk bij FrieslandCampina als trainee aan de gang gaat betekent de uitkomst van het e-assessment en de finale selectiedag een goede basis voor zijn of haar persoonlijke ontwikkelplan.

Selecteer eenvoudig de beste kandidaat met een selectieassessment