Welke vragenlijsten en psychologische tests worden gebruikt?

Onze selectie assessments gebruiken verschillende vragenlijsten en psychologische tests om sollicitanten of werknemers te testen. Het is een betrouwbare manier om toekomstige werkprestaties en -succes te voorspellen.

inductief header
inductief

Inductief logisch redeneren

Bij inductief logisch redeneren gaat het om het ontdekken van verbanden en patronen. Het meet hoe goed iemand informatie kan analyseren en de ‘regels’ achter de informatie kan ontdekken.

numeriek

Numeriek redeneren

Bij numeriek redeneren gaat het om het trekken van logische conclusies uit numerieke informatie, weergegeven in de vorm van tabellen en grafieken. Het meet of iemand in staat is om onder druk snel numerieke informatie te interpreteren en hoofd- en bijzaken te scheiden.

verbaal

Verbaal redeneren

Bij verbaal redeneren gaat het om het trekken van logische conclusies uit teksten. Het meet of iemand in staat is om onder druk snel verbale informatie te interpreteren en hoofd- en bijzaken te scheiden.

speciale tests kopie

Speciale tests

Ook specifieke tests kunnen onderdeel zijn van het online assessment. In tegenstelling tot de drie voorgaande capaciteitentests dragen ze niet bij tot het meten van het algemeen denkniveau. Ze meten bijvoorbeeld concentratievermogen, leerrendement, multitasking, werktuigkundig redeneren, reactiesnelheid, (3d) ruimtelijk redeneren, informatieverwerking en geheugen.

Vragenlijsten

Door middel van vragenlijsten brengen we persoonlijkheid, interesses en drijfveren in kaart.

Het geeft een beeld hoe de deelnemer zich in werksituaties zal gedragen en wat de deelnemer belangrijk vindt in zijn werk.

vragenlijsten persoonlijkheid

Persoonlijkheid

Door middel van een vragenlijst wordt in kaart gebracht welke persoonlijkheidskenmerken de sollicitant zichzelf toekent. Bijvoorbeeld: vindt de sollicitant zichzelf goed in samenwerken en zichzelf uitdagende doelen te stellen?

Interesses en drijfveren

Deze vragenlijst inventariseert welke aspecten een deelnemer belangrijk vindt in het werk. Bijvoorbeeld: vindt een sollicitant het belangrijk om trots te kunnen zijn op het werk of om ruimte te hebben zichzelf te kunnen ontwikkelen?

Ook beter, sneller en eerlijk selecteren?

Er zijn al meer dan 60.000 sollicitanten getest. Start ook vandaag nog!

online assessment ranking

Waar en naar wie mogen we het sturen?

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*

Door op 'Prijsoverzicht aanvragen' te klikken, ontvang je per e-mail het prijsoverzicht en mogelijk andere voor jou relevante informatie.

Jouw gegevens zijn veilig.