Stappenplan duurzame inzetbaarheid

Implementeren, managen en borgen van duurzame inzetbaarheid.

Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk thema. En het wordt steeds belangrijker. Medewerkers werken langer door en de eisen die aan werk gesteld worden nemen toe.

Dat er wat aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers moet gebeuren is daarom evident. Maar hoe doe je dat precies? Welke stappen moet je nemen en waar moet je op letten? We leggen het uit op deze pagina.

6 stappen van duurzame inzetbaarheid

Om duurzame inzetbaarheid succesvol te implementeren, managen en borgen noemen het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Capgemini Invent zes stappen:

  1. analyse
  2. plan van aanpak
  3. interventie ontwikkeling
  4. implementatie
  5. evaluatie
  6. borging
CTA stappenplan DI (1)

1. Analyse

De eerste stap in het succes van duurzame inzetbaarheid is het maken van een analyse. Hiermee stel je vast wat de stand van zaken op dit moment is. Zo krijg je helder voor ogen wat er goed gaat en waar verbeteringen nodig zijn. Zijn er bijvoorbeeld al maatregelen die ingezet worden, en met welk succes? Waar liggen de prioriteiten voor andere verbeteringen?

Gebruik onze bedrijfsscan voor een analyse

Krijg direct inzicht hoe het met je organisatie gesteld is op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

Voor een succesvolle analyse is het belangrijk om de hele organisatie te betrekken: directie, management en zeker ook medewerkers. Van elke groep dien je te achterhalen wat er speelt. Wat vinden zij belangrijk? Wat speelt er in deze groep?

Met deze analyse kun je bepalen met welke thema’s binnen duurzame inzetbaarheid je aan de slag gaat, inclusief doelen. Het helpt om deze doelen SMART te maken.

Een van de succesfactoren en pijlers van duurzame inzetbaarheid is betrokkenheid van de medewerkers in het proces. Deel de (uitkomsten van de) analyse daarom binnen de organisatie. Zo stimuleer je de betrokkenheid.

2. Plan van aanpak

Nu de analyse afgerond is kun je aan de slag met het plan van aanpak. In dit plan stel je op hoe de doelen uit de analyse bereikt gaan worden. Het plan van aanpak is gericht en integraal.

Net als bij de analyse helpt het om in deze stap de hele organisatie of de betreffende groep te betrekken. Hiermee kom je tot een gezamenlijk plan waardoor er commitment ontstaat. Samen bespreek je: aan welke thema’s werken we? Welk type maatregelen zetten we in? En hoe zijn deze met elkaar verbonden?

3. Interventie ontwikkeling

Na de ontwikkeling van het plan van aanpak is het tijd om de interventies, of maatregelen, te ontwikkelen of kiezen.

De maatregelen moeten passen bij de uitdagingen die de organisatie en de medewerkers hebben. Ze moeten passen bij de behoeften, het niveau en de voorkeuren. Denk dus aan de doelgroep: hoe zetten we maatregelen zo in dat ze bij de doelgroep passen? Op deze manier worden de maatregelen een stuk effectiever en is de betrokkenheid hoger.

Ga naar onze pagina over duurzame inzetbaarheidsmaatregelen

Op deze pagina vind je algemene en persoonlijke maatregelen

Voor elke maatregel stel je een duidelijk doel op. Ook deze kan weer het best SMART zijn.

Communiceer vervolgens de maatregelen binnen de organisatie of de groep. Wees je ervan bewust dat te veel informatie niet motiveert. Maak je communicatie daarom behapbaar. Dan weet iedereen wat er verwacht wordt en staan alle neuzen dezelfde kant op. Immers: duurzame inzetbaarheid doen we samen!

4. Implementatie

Nu iedereen weet wat er verwacht wordt en wat de maatregelen zijn, kun je de maatregelen gaan implementeren. Een belangrijk onderdeel van deze stap is om de motivatie, energie en aandacht hoog houden.

Dit doe je door duidelijk te communiceren. Bijvoorbeeld over wat de maatregelen op kunnen leveren of al opgeleverd hebben.

Voor de leidinggevende is nog een belangrijk taak weggelegd: deze moet medewerkers helpen wanneer ze vastlopen.

Duurzame inzetbaarheid moet in deze fase een vast onderdeel worden van het gesprek tussen organisatie/leidinggevende en werknemers. Op die manier kun je medewerkers voor duurzame inzetbaarheid enthousiasmeren en de aandacht ervoor hoog houden.

Dit is extra belangrijk voor de collega’s die een problematiek op het terrein van Duurzame Inzetbaarheid hebben. Motiveren, faciliteren en inspireren tot DI actie is vooral voor die mensen heel belangrijk.

5. Evaluatie

Tijdens het plan van aanpak is een tijdspanne afgesproken na wanneer de evaluatie plaatsvindt. Daar is het nu tijd voor. Tijdens de evaluatie stel je vast of het plan gewerkt heeft, of niet. Wat gaat goed, wat kan beter? Probeer dit zo concreet mogelijk en in cijfers uit te drukken.


Tijdens de evaluatie helpt het om dit op verschillende manieren te bekijken. Zo kun je persoonlijke ervaringen vragen, en ook kwantitatieve resultaten bekijken. Kijk ook naar organisatiebrede resultaten zoals de medewerkerstevredenheid.

Medewerkerstevredenheid

Met ons werknemerstevredenheidsonderzoek (MTO) met je eenvoudig de tevredenheid.

6. Borging

Uit de evaluatie is, als het goed is, gebleken wat er goed ging. Deze onderdelen zouden een vast onderdeel van de organisatie moeten worden.

De onderdelen die niet werkten zoals gehoopt kunnen geschrapt worden. Met de inzichten die hieruit voortgekomen zijn wordt eventueel naar alternatieve doelen en maatregelen gezocht. Ook bij aanpassingen is betrokkenheid van de organisatie belangrijk.

Het nieuwe plan wordt weer breed gedeeld in de organisatie. De borging van duurzame inzetbaarheid zit ‘m in het stelselmatig delen en verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van de organisatie. Hiermee borg je dat duurzame inzetbaarheid een integraal onderdeel van de organisatie en de bedrijfsvoering wordt. Bedenk je dat het onderwerp nooit helemaal af is en dat het altijd onderhevig kan zijn aan veranderingen. Daarom behoeft het blijvende en structurele aandacht.

Meer weten over duurzame inzetbaarheid?

Deze pagina is onderdeel van onze informatie over duurzame inzetbaarheid. Wil je meer over duurzame inzetbaarheid lezen? Bekijk dan onze themapagina duurzame inzetbaarheid

Of download hier direct het stappenplan.

CTA Stappenplan DI landscape