Zelfsturing; droom of nachtmerrie voor organisaties?

Objectiever beoordelen wordt een must

Laatst hebben we met een groep mensen en organisaties besloten dat we de komende jaren gaan uitvinden hoe mensen veel meer zelfsturing in hun werk en ontwikkeling kunnen krijgen én tegelijkertijd eerlijker en objectiever beoordeeld en beloond kunnen worden binnen organisaties.

Klinkt wellicht arrogant maar het wordt echt hoogste tijd dat het beoordelen opnieuw wordt uitgevonden, ingebed in adequate randvoorwaarden en gefaciliteerd door een stimulerende bedrijfscultuur. Ondersteund door echt werkende systemen.

Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw doemt deze issue regelmatig op in contacten die ik heb in relatie tot het HR domein. Sindsdien zijn er nogal wat zaken veranderd. Veel meer zelfstandigen, die toch ook willen kunnen aantonen wat ze waard zijn. Het Nieuwe Werken; veel meer mensen die door hun ‘baas’  nauwelijks of niet in hun werk worden geobserveerd. Druk op de hoogte van de vaste salariscomponent, waardoor flexibel belonen naar prestatie wenselijker en steeds acceptabeler wordt, mits de prestatie objectief bepaald kan worden. Scholing en opleiding waar al vanaf jonge leeftijd zelfsturing wordt aangemoedigd. Zo kan ik nog wel even doorgaan.

Wat gaan we eraan doen?

Zoals gezegd: met een groep gedreven mensen uit diverse disciplines en met proeftuinorganisaties nieuwe inzichten afdwingen en bestaande inzichten in praktisch bruikbare oplossingen omzetten.

Wat vraag ik me af?

Ik vraag me af in hoeverre managers en regelgevers mee durven gaan in deze beweging. Durven ze de illusie van ‘controle’ los te laten? Waar zullen ze de ondergrens leggen van gewenste controle? Als medewerkers zelf hun beoordeling kunnen initiëren, mogen ze dan ook een jaartje niet beoordeeld worden of is dat een brug te ver? Zal in arbeidsovereenkomsten worden opgenomen dat een beoordeling minimaal eens per jaar dient te worden gedaan? Ik weet het niet. Maar we gaan er zeker achter komen!

Meer weten of meedoen? Be my guest!

Maarten Hack

Recent Articles

Weg met de HR afdeling... en dan?

Tot op de dag van vandaag verbaas ik me over de gefragmenteerdheid waarmee HR beleid in...

Beoordelen, leuker kunnen we het niet maken…of toch wel?

Over het begraven van de strijdbijl….al is dat soms moeilijk

Als het gaat over beoordelen van...

Zelfsturing: een nieuwe toekomst voor HR?

We lezen op alle blogs, in trendrapporten en onderzoeken dat zelfsturing de toekomst is binnen HR....