We schaffen het beoordelen af! En dan?

heilige_graalDe laatste tijd lees en luister ik veel naar en praat ik veel over ‘beoordelen’. Omdat we in de nieuwe versie van ons systeem nu eindelijk eens iets willen hebben wat het beoordelen méér recht laat doen aan de werkelijke situatie van de medewerker én gebruikersvriendelijker voor medewerker en leidinggevende. Al decennia lang het zoeken naar de heilige graal.

Vele inzichten, ervaringen, bewijslast van wat wél werkt en wat niét werkt en meningen passeren opnieuw de revue. En ik zou toch zo graag willen denken dat al die technologische verworvenheden en collectieve inzichten ons nu echt een oplossing kunnen bieden die minimaal bevredigend is.

Inmiddels heb ik al weer diverse situaties meegemaakt waar ik behoorlijk moedeloos van word. Op andere momenten voel ik een sprankje hoop. Een inzicht of ontwikkeling die wellicht een deel van de oplossing gaat bieden. Big data over prestaties en ontwikkeling aan de achterkant en een geniaal eenvoudige presentatie aan de voorkant. Data die al werkenderwijs worden verzameld en direct op de juiste wijze beschikbaar zijn. En via slimme systemen tot de juiste en betrouwbare informatie leiden. Maar de medewerker moet wel in control zijn over de eigen data.

Ja ja.

Kunnen we het beoordelen als formele en steeds weer terugkerende geestdodende handeling niet gewoon afschaffen? En de wetten en richtlijnen die zich richten op de formele werkgevers-werknemers relatie daarop aanpassen of ook afschaffen?

Dan zal des te beter blijken wat de goede werkgevers zijn. Dan zullen de echt goede leidinggevenden sneller dan nu te onderscheiden zijn van de zwakke broeders. Enige randvoorwaarde lijkt dat alles wat er in zo’n situatie gebeurt volledig transparant is voor iedereen. Wie is er ontslagen? Door wie? Waarom? Wie werden er in de totstandkoming van dat besluit geraadpleegd?

En nog iets: als we het beoordelen radicaal afschaffen zijn we automatisch ook af van die te vaak op stompzinnige wijze doorgevoerde koppeling tussen beoordelen en belonen. De manier waarop dat gebeurt doet onze maatschappij veel meer kwaad dan goed. Al decennia lang afdoende wetenschappelijk aangetoond en ook voor de buitenwacht pijnlijk zichtbaar geworden in de financiële wereld.

Hm, dream on baby. Ik ben bang dat de realiseerbare werkelijkheid zeker in de wat grotere organisaties vér zal afstaan van bovenstaande. Dus zullen we alles op alles (moeten) gaan zetten om binnen het haalbare een betere aanpak te ontwikkelen. Hoe die er uit gaat zien? Nog geen idee. Contouren worden wel al zichtbaar. Ben op zoek naar doordachte maar ook extreme overtuigingen. Naar hoopvol stemmende ervaringen. Laat maar komen.

Wordt vervolgd……

 

Recent Articles

Beoordelen, leuker kunnen we het niet maken…of toch wel?

Over het begraven van de strijdbijl….al is dat soms moeilijk

Als het gaat over beoordelen van...

4 redenen waarom HR-professionals deze trend moeten volgen

Vergeet de traditionele beoordelingscyclus en stap in de trein naar het nieuwe beoordelen....

Individuele beoordelingen en Het Nieuwe beoordelen

Buiten de HR professionals, associëren weinig mensen functioneringsgesprekken of 360 graden...