Voorbereiden op een capaciteitentest

Ben je uitgenodigd voor een assessment, grote kans dat capaciteitentests hier een onderdeel van uitmaken. Vaak bevat je assessment tests voor het meten van je vermogen voor verbaal, numeriek en logisch redeneren. Natuurlijk kun je allerlei oefentests doen, maar er zijn ook andere manieren om jezelf te verbeteren op de verschillende onderdelen. Bekijk hieronder onze tips! 

 

Verbaal redeneren

Bij verbaal redeneren gaat het om het trekken van logische conclusies uit verbale informatie in de vorm van teksten. Als je hoog scoort op verbaal redeneren, ben je goed in staat om onder druk snel verbale informatie te interpreteren en hoofd- en bijzaken te scheiden. Het verbeteren van je vaardigheden in het verwerken van complexe verbale informatie is niet makkelijk en vraagt inzet over een lange periode van tijd. Hieronder enkele tips om je vaardigheid op dit gebied te verbeteren:

 • Lees complexe artikelen uit kwaliteitskranten, van -websites en probeer deze samen te vatten in 3 à 5 zinnen. Wat is de essentiële informatie in het artikel? Wat is minder belangrijk?

 • Luister naar audioboeken en probeer na iedere vijf minuten samen te vatten wat je hebt gehoord. Wat zijn de hoofd- en bijzaken?

 • Maak wanneer je een voorstel of plan schrijft eerst een concept versie en evalueer deze dan. Hoe kan het bondiger? Wat zijn de kernpunten die je over wil brengen? Herschrijf je boodschap totdat je kernpunten op een heldere en bondige manier naar voren komen.

Voorbeeld verbaal redeneren

Scales verbal meet het vermogen om logische conclusies te trekken uit complexe schriftelijke informatie. Bovendien meet deze test het vermogen om relevante informatie te vinden wanneer men geconfronteerd wordt met verschillende soorten vragen.

Specifieke informatie: G-test (H). Afnametijd is 6 min. Incl. instructies ± 10 min.

voorbeeldvraag verbaal redeneren

Verklaring van de afkortingen:
G-test: deze test draagt bij aan het meten van algemeen denkniveau Hoog (H), Midden (M) of Laag (L).

Numeriek redeneren

Bij numeriek redeneren gaat het om het trekken van logische conclusies uit numerieke informatie in de vorm van tabellen en grafieken. Als je hoog scoort op numeriek redeneren, ben je goed in staat om onder druk snel numerieke informatie te interpreteren en hoofd- en bijzaken te scheiden. Het verbeteren van je vaardigheden in het verwerken van complexe numerieke informatie is niet makkelijk en vraagt inzet over een lange periode van tijd. Hieronder enkele tips om je vaardigheid op dit gebied te verbeteren:

 • Bestudeer het jaarverslag van een grote organisatie. Bestudeer de tabellen en grafieken en kijk of je patronen en trends kan ontdekken (bijv. ‘hoe is de situatie veranderd in het laatste jaar t.o.v. het vorige?, Waarmee wordt de meeste omzet gemaakt?, Wat zijn de kosten?). Probeer ook andere feiten en cijfers uit het verslag te halen (bijvoorbeeld procentuele verschillen tussen jaren, totalen, etc.).

 • Verzamel een maand lang je dagelijkse uitgaven. Breng ze onder in verschillende categorieën en analyseer per categorie de impact op het totaal. Kijk naar trends over de tijd heen (bijvoorbeeld: zijn er verschillen in je uitgavenpatroon van week tot week of is het consistent over de tijd?). Maak diagrammen of grafieken om je bevindingen weer te geven.

 • Zoek artikelen met diagrammen en tabellen over een onderwerp dat je interesse heeft. Analyseer ze en probeer aan de hand hiervan je eigen conclusie te trekken ten aanzien van de belangrijkste bevindingen. Lees daarna pas de tekst van het artikel en vergelijk je eigen interpretatie met die van de auteur(s). Kijk daarbij vooral naar informatie die je kan helpen om je interpretatie van de data te verbeteren – wellicht haal je dit uit het artikel zelf of mogelijk uit andere artikelen.

Voorbeeld numeriek redeneren

Scales numerical meet het vermogen om logische conclusies te trekken uit complexe numerieke informatie die wordt gepresenteerd in tabellen en grafieken. Bovendien meet deze test het vermogen om relevante informatie te vinden wanneer men geconfronteerd wordt met verschillende soorten vragen.

Specifieke informatie: G-test (H). Afnametijd is 6 min. Incl. instructies ± 10 min.

Voorbeeld numeriek redeneren Verklaring van de afkortingen
G-test: deze test draagt bij aan het meten van algemeen denkniveau Hoog (H), Midden (M) of Laag (L).

 

Inductief logisch redeneren

Bij inductief logisch redeneren gaat het om het ontdekken van verbanden en patronen. Als je hoog scoort op inductief logisch redeneren, ben je goed in staat om informatie te analyseren en de 'regels' erachter te ontdekken. Het verbeteren van je vermogen om inductief logisch te redeneren is niet makkelijk. De herkenning en het begrip van regels en verbanden is een complex cognitief proces. Je persoonlijke denkstijl wordt al vroeg ontwikkeld op basis van je genetische bouwstenen en de ervaren ondersteuning van anderen en kan later nog wel een beetje maar in de basis niet meer ontwikkeld worden. Tegelijkertijd kan er wel veel gedaan worden om je volle potentieel aan te boren. Hieronder enkele tips om je resultaat te verbeteren:

 • Koop een tijdschrift met ‘breinbrekers’ met puzzels zoals cijferreeksen, het aanvullen van matrices of het identificeren van het begrip dat niet past in een reeks van begrippen. Doe deze puzzels regelmatig.

 • Denk goed na over dingen die van elkaar verschillen en denk na op welke aspecten zij wel hetzelfde zijn (bv. wat hebben een aap en een banaan gemeenschappelijk?).

 • Denk goed na over dingen die hetzelfde zijn en bedenk op welke aspecten zij compleet van elkaar verschillen (bv. op welke aspecten zijn er verschillen tussen ‘glans’ en ‘licht’).

Voorbeeld inductief logisch redeneren

Scales cls meet het vermogen om inductief logisch te denken.

De opdracht is om te ontdekken volgens welke regels de figuren in één van de twee verschillende categorieën kunnen worden ingedeeld. Deze regels moeten vervolgens toegepast worden om nieuwe figuren in de juiste categorie in te delen.

Specifieke informatie: G-test (H). Afnametijd is 12 min. Incl. instructies ± 17 min.

Voorbeeld inductief logisch redeneren

Verklaring van de afkortingen
G-test: deze test draagt bij aan het meten van algemeen denkniveau Hoog (H), Midden (M) of Laag (L).

 

 

Deductief logisch redeneren

Bij deductief logisch redeneren gaat het om het herkennen van het verband tussen oorzaak en gevolg. Als je hoog scoort op deductief logisch redeneren, ben je goed in staat om complexe processen en systemen te doorzien. Het verbeteren van je vermogen om deductief logisch te redeneren is niet makkelijk. Je persoonlijke denkstijl wordt al vroeg ontwikkeld op basis van je genetische bouwstenen en de ondersteuning van anderen in je ontwikkeling als kind, maar dient wel blijvend getraind te worden om te kunnen ontwikkelen of om je in ieder geval op hetzelfde niveau te houden. Tegelijkertijd kan er wel veel gedaan worden om je volle potentieel aan te boren. Hieronder enkele tips om je te helpen je vermogen tot deductief logisch redeneren te verbeteren:

 • Koop boekjes of tijdschriften met puzzels en raadsels zoals het aanvullen van cijferreeksen of het invullen van de missende stukjes van een matrix. Oefen hier regelmatig mee.

 • Probeer oorzaken en gevolgen te ontdekken in diagrammen, data of een cijferreeks terwijl je de krant leest.

 • Doe regelmatig een Sudoku.

Voorbeeld deductief logisch redeneren

Scales lst adaptive meet het vermogen tot logisch denken.

De test is gebaseerd op een raster met een aantal figuren. In één cel van dit raster staat een vraagteken. Elk figuur komt slechts één keer per rij en per kolom voor. De opdracht is om te ontdekken welk figuur op de plaats van het vraagteken past.

Specifieke informatie: S-test (A); draagt bij aan het meten van specifieke competenties zoals ‘systeemdenken tonen’. Afnametijd is 6 min. Incl. instructies ± 11 min

Voorbeeld deductief logisch redeneren

Verklaring van de afkortingen
S-test: deze test meet specifieke eigenschappen

(A): deze test is adaptief.

Recent Articles

Alles wat je wilt weten over voorbereiding op een online assessment

 

Ben je uitgenodigd om deel te nemen aan een Online Assessment? Ben je benieuwd hoe een ...

Voorbeeldvragen voor het exitgesprek

Het exit interview lijkt een wat wonderlijk onderwerp voor een aanbieder van online assessments....

Waarom voorspellen online assessments performance?

Een causale relatie tussen intelligentie en werkprestatie 

Schmidt en Hunter hebben veel onderzoek...