Talentmanagement

Wat is talentmanagement?

Talentmanagement is het aantrekken, behouden en ontwikkelen van medewerkers. Het gaat dus om alle hr-processen en hr-tools dat je als organisatie voor deze activiteiten inzet.

De juiste persoon op de juiste plek in de organisatie hebben is bepalend voor het succes van de organisatie. Talent assessment tools hebben bewezen veel toegevoegde waarde voor talentmanagement te hebben. 

Het statement dat “mensen bepalend voor het succes van de organisatie zijn” is al zo vaak en makkelijk gebruikt dat het een cliché is geworden. Toch is het de kern van talentmanagement. 

Talentmanagement model en competentieset

De start voor een krachtig ontwerp is de keuze voor talent assessment tools waarin beoordelings- en feedback assessments op dezelfde competentieset gebaseerd zijn als de selectie- en ontwikkelassessments. 

Met het inzetten van dezelfde competentieset voor zowel performance- als selectie- en ontwikkelassessments krijg je een gesloten Michigan Model. Het gebruik van één competentieset geeft je waardevolle informatie over de verschillen tussen de bovengemiddelde presteerders en de rest. Bovendien geeft het informatie op welke elementen je het beste kunt selecteren.

Het Michigan model

Het Michigan model is talentmanagement samengevat in een schema.

In de praktijk ervaren we helaas maar erg weinig interesse voor deze integrale aanpak. 

Mocht dat voor jou niet gelden, dan leggen we graag in een gesprek uit hoe we deze interne validatie in het platform kunnen inbedden. Geef zo talentmanagement heel concreet inhoud.

Waarom talentmanagement?

Met talentmanagement is selectie, ontwikkeling en performance gebaseerd op eenzelfde competentieset. Hiermee krijg je inzicht in verschillen tussen bovengemiddelde presteerders en de rest, wat weer gebruikt kan worden bij een volgende selectie.

Met goed talentmanagement weet je waar je naar op zoek moet gaan. Daarnaast, als je ook talent assessments gebruikt, neem je beter presterende medewerkers aan. Werknemers aangenomen na een talent assessment presteren 10% beter. Bij een modaal inkomen levert dit je € 4.000 extra per jaar op.

De voordelen van talentmanagement

Opgesomd zijn de voordelen van talentmanagement:
  • De juiste mensen selecteren
  • Medewerkers blijven ontwikkelen
  • De juiste medewerker op de juiste plek

Voordelen talentmanagement voor de medewerker en werkgever

Dat een goede match tussen de organisatie en medewerker een win-win situatie is, overtuigt in de praktijk ook niet altijd. Niet alleen de organisatie levert een betere performance, ook de (nieuwe) medewerkers komen in een rol terecht waarin ze meer dan gemiddeld functioneren.

Productiviteit, werktevredenheid en engagement gaan hand in hand. Dus in een passende functie terecht komen is ook van groot belang voor de nieuwe medewerker.

Talentmanagement leidt tot meer medewerkerstevredenheid

De aandacht voor medewerkerstevredenheid en betrokkenheid is in de afgelopen jaren geëxplodeerd. De breedheid van de faciliteiten die wordt ingezet om werknemers tevreden te stellen is enorm.

Het varieert van hele praktische zaken zoals interne bedrijfskinderopvang tot een bedrijfs-sloep die de werknemers ook privé ter beschikking staat. En dit alles onder regie van de CHO, de Chief Happiness Officer.

Een goede match tussen werknemer, functie en organisatie leidt tot een hogere medewerkerstevredenheid. Succesvol talentmanagement heeft dus als gevolg:

  1. Een hogere werkprestatie → een beter bedrijfsresultaat → meer ruimte voor goede primaire, secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden → hogere werktevredenheid

  2. Hogere werkprestaties van collega’s → prettige samenwerking → hogere werktevredenheid (Heb je wel eens met een niet-functionerende collega samengewerkt? Hoe was dat?)

  3. Je functie goed kunnen uitoefenen → meer voldoening uit je werk krijgen → gemiddeld genomen meer positieve feedback → hogere werktevredenheid

  4. Vaker een competente leidinggevende → professionele sturing en betere ontwikkelingsmogelijkheden → hogere werktevredenheid

 

Lees hier door over talent management tools

Recent Articles

Wij weten wat Talent is, toch?

Al jaren lang staat talentmanagement hoog op de HR agenda. Wat ik me steeds afvraag is wat er dan...

Talentmanagement tools

Talentmanagement is de juiste persoon op de juiste plek, mensen ontwikkelen en behouden. Om dit te...

Verschil talentmanagement en competentiemanagement

Wat is het verschil tussen talentmanagement en competentiemanagement?

Talentmanagement is een...