Recruitment + Management Development = Expertiseafdeling

recruitment en management development

Recruitment + Management Development = (Nieuwe) Expertiseafdeling bij carrièrebeslissingen

In de tweede helft van de vorige eeuw hadden grotere corporates als Philips, AKZO, DSM e.a. een interne psychologische dienst. Ik ben zelf in 1987 mijn loopbaan binnen zo’n afdeling bij AKZO begonnen. Maar ook de overheid had bijvoorbeeld de Rijks Psychologische Dienst. Deze diensten ondersteunden de HR-afdeling bij het nemen van beslissingen over medewerkers en sollicitanten.

Mechanisering, automatisering en andere ontwikkelingen na de tweede wereldoorlog, noopten tot een herbezinning op arbeid en de inzet van mensen daarin. Deze ontwikkelingen brachten grote veranderingen in de opvattingen daarover teweeg en leidden tot de oprichting van (interne) psychologische diensten bij veel organisaties.

De in de jaren ’80 en ’90 opkomende outsourcing van alle bedrijfsonderdelen die niet rechtstreeks bijdroegen aan de winst van een onderneming zorgde ervoor dat de psychologische diensten weer verdwenen. Sommige werden zelfstandige adviesbureaus en andere werden simpelweg opgeheven.

In het tijdperk waarin wij nu leven zien we opnieuw grote veranderingen die tot een herbezinning op arbeid leiden, zoals:

  • De participatiemaatschappij
  • Het nieuwe werken
  • Generatieverschillen bij medewerkers in stijl van werken
  • Nieuwe stijlen in leidinggeven
  • Nieuwe (ICT) technieken
  • Een leven lang leren en wie heeft de regie?
  • Mondialisering

Stuk voor stuk onderwerpen die een aanzienlijke impact op een organisatie kunnen hebben.

Mag men van een HR-afdeling verwachten dat zij naast hun al volle agenda’s deze fenomenen en de gevolgen daarvan voor een organisatie tot in diepte doorgronden? Ja, dit hoort bij de HR-afdeling en nee, door de huidige opsplitsing (in recruitment, MD, functiewaardering etc.) van de meeste HR-afdelingen van corporates bestaan te grote kloven tussen de subafdelingen om hierin tot een coherent beleid te komen. Voorbeeld is de datasplitsing per subafdeling.

Toch zien we al weer een beweging op de weg terug naar een afdeling waar de organisatie expertise bundelt om beslissingen over mensen te nemen. In toenemende mate zie je, bij een aantal grote corporates, de afdelingen recruitment en management development in elkaar opgaan. Immers, er wordt geen functionaris meer geworven die 30 jaar eenzelfde functie gaat bekleden, maar een talentvolle nieuwe medewerker die zijn/haar weg door de organisatie gaat vinden en waarvan we verwachten dat die persoon continu gaat bijscholen. (Zie ook: Talent is niet schaars, Bas Spaapen, Marco van Aarle en Maarten Hack, 2013).

Dat vraagt om een bundeling van recruitment en MD. En daar waar in de tweede helft van de vorige eeuw de psycholoog nodig was om de meettools, om beslissingen te onderbouwen, te bedienen, zijn er tegenwoordig zulke geavanceerde expertisesystemen dat de nieuwe afdeling niet opnieuw een (interne) psychologische dienst hoeft te worden. De externe psycholoog wordt de adviseur van deze nieuwe afdeling waarvan de medewerkers zelf de psychometrische tooling bedienen en daarmee veel goedkoper werken dan in de bestaande praktijk het geval is. Daarin worden kandidaten in een soort black box, door externe deskundigen, tegen hoge kosten doorgelicht.

Als we die externe kennis en vaardigheden van de dure specialist weer in de organisatie terughalen, middels een veel goedkoper expertsysteem en kunnen combineren met de vaardigheden en interne deskundigheid van recruitment en MD, dan is de organisatie optimaal toegerust om de grote komende veranderingen aan te kunnen.

Wilt u weten wat het expertsysteem HRorganizer voor uw bedrijf kan betekenen?

Drs. Gert Jan Voortman is directeur van Artemis Laren en fungeert van daaruit als business partner van HRorganizer.com en als HR business developer voor Cito.

Meer blogs lezen van Gert Jan Voortman?

 

Gert_Jan_Voortman

Recent Articles

Beoordelingscyclus, van verplicht nummer naar succesfactor

Cito, TNO MC en Artemis Laren hebben in samenwerking met HR Praktijk onderzoek gedaan naar de stand...

HRorganizer.com in 2015, de nieuwe interface

In april scheef ik over onze bedoeling om gebruikers per september te laten experimenteren met ons...

GDPR, de sleutel tot je eigen datakluis?

Een collega vroeg laatst of wij als leverancier van het HRorganizer systeem door de GDPR in de...