Medewerkerstevredenheidsonderzoek vragenlijst

Wie herkent het niet? Tegenwoordig kom je het overal tegen: “Wilt u deze vragen alstublieft even beantwoorden?” Ook op het werk krijgen steeds meer mensen te maken met een medewerkerstevredenheidsonderzoek. Om gek van te worden! En wat levert het jou als medewerker op? Helemaal niets! Of toch wel…

Vragenlijst MTO

Per thema hebben we een aantal voorbeeldvragen medewerkerstevredenheidsonderzoek opgesteld. De stellingen kunnen beantwoord worden met ‘zeer oneens’ t/m ‘zeer eens’

Werktevredenheid

 • Ik ga met plezier naar mijn werk.
 • Ik voel me vastgelopen in mijn werk.
 • Ik ben al met al tevreden met mijn werk.
 • Mijn werk is uitdagend.
 • Ik zou vrienden aanraden om voor deze organisatie te komen werken.

Werkstress

 • Mijn werk bestaat uit te veel taken.
 • In mijn werk is er sprake van een hoog werktempo.
 • Er zijn momenten dat ik extra hard moet werken.
 • Er zijn deadlines, die ik slechts met moeite of niet kan halen.
 • Op mijn werk is er sprake van een hoge werkdruk.

Bekijk meer voorbeeldvragen

 

Waarom worden er MTO vragenlijsten ingezet?

Om antwoorden te krijgen natuurlijk, zul je zeggen. En dat is helemaal waar. De achterliggende gedachte is inzicht krijgen in een specifieke situatie, een bepaald onderwerp of een specifiek thema. Als het goed is, worden de antwoorden gebruikt om te onderzoeken of er verandering of verbetering nodig is. En dat is een nobel streven.

Hoe zit het met een medewerkerstevredenheidsonderzoek? De organisatie weet toch wel hoe het gaat? Dat is helaas niet altijd waar. De organisatie heeft wel een idee hoe het over het algemeen gaat. Daarnaast heeft de organisatie in enige mate weet van enkele opmerkelijke gevallen, omdat hierover gepraat wordt. Echter, om een eerlijker beeld te krijgen en om iedereen de kans te geven zijn gedachten te delen, is een korte vragenlijst met relevante vragen dé manier.

Hoe krijgt een organisatie snel een goed beeld van haar medewerkers?

Als HR-professional is het belangrijk om te weten wat er in je organisatie speelt, hoe het met je werknemers gaat en hoe je het beste in ze naar boven kan halen. Vaak wordt daartoe één keer per jaar een uitgebreid medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Alle onderwerpen, zoals werkdruk, persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden en interne communicatie komen aan bod. Zo wordt alles in één keer goed in kaart gebracht, of toch niet? Dit kan veel efficiënter en effectiever!

Aandachtspunten voor meer en betere respons op een MTO vragenlijst zijn:

 • Focus op specifieke onderwerpen;
 • Stel een klein aantal relevante vragen (in de taal van de organisatie);
 • Stuur het aan de juiste groep mensen;
 • Meet periodiek;
 • Geef ruimte om antwoorden toe te lichten 

Een overzichtelijke vragenlijst met een stuk of vijftien items vult men sneller in dan een oneindige waslijst. Bovendien zijn de antwoorden op de eerste vragen over het algemeen betrouwbaarder dan de antwoorden op het zoveelste item. Als de vragen aansluiten op een onderwerp of thema wat op dat moment binnen de organisatie of binnen een team leeft, zijn de deelnemers meestal gewilliger om hun eigen mening of gedachten hierover te delen.

Hoe houdt een organisatie haar medewerkers betrokken?

Eigenlijk heel eenvoudig: deel snel de resultaten, al dan niet anoniem, en verbind hier verbeteracties aan. Door de deelnemers inzicht te geven in de resultaten, voelen ze zich eerder serieus genomen. Wanneer er daarnaast ook gecommuniceerd wordt over de verbeteracties die hieruit naar voren zijn gekomen, neemt dit gevoel uiteraard toe.

Om te monitoren of er verandering heeft plaatsgevonden, zet je dezelfde vragenlijst na een paar maanden opnieuw uit. De antwoorden geven inzicht in het effect van de verbeteracties. Deel deze resultaten opnieuw met de deelnemers en maak ze duidelijk dat hun respons waardevol is geweest. Een mooie manier om je medewerkers te betrekken en ze te laten zien hoe hun input kan leiden tot verbeteringen en meer werkplezier!

Meer over MTO 

Recent Articles

Medewerkerstevredenheid meten

Arbeidsverhoudingen worden vluchtiger, werkplekken zijn flexibel en de gelukkige medewerker staat...

Medewerkerstevredenheid verhogen

De tevredenheid van medewerkers staat bij veel organisaties bovenaan de prioriteiten. In deze blog...

Wat is bevlogenheid precies?

Wanneer een werknemer bevlogen is doet hij zijn werk gemotiveerd en met veel initiatief. Deze...