Meer rendement uit menselijk kapitaal

Meer_rendement_uit_menselijk_kapitaal-verkleind.jpg

Ondanks alle bewegingen binnen de sector, blijven een paar dingen onveranderd. Voor het goed uitvoeren van een functie is het noodzakelijk te beschikken over voldoende kennis en de juiste vaardigheden. Hoe meten we kennis? Hoe bepalen we competenties en waarderen we die?

WGV Zorg en Welzijn beschouwt de medewerkers van instellingen en werkzoekenden in haar werkgebied als een ‘talentenpool' die zo optimaal mogelijk benut moet worden. Om dat mogelijk te maken is de vereniging een samenwerking aangegaan met HRorganizer. Doel daarvan is om een betere match te krijgen tussen het gebruik van (latente) competenties van medewerkers en de beschikbare functies.

In het september nummer van het Bestuurdersmagazine van WGV Zorg en Welzijn leest u alles over het e-portfolio als instrument om meer rendement uit het menselijk kapitaal te halen.

Recent Articles

Medewerkerstevredenheid meten

Arbeidsverhoudingen worden vluchtiger, werkplekken zijn flexibel en de gelukkige medewerker staat...

Medewerkerstevredenheidsonderzoek vragenlijst

Wie herkent het niet? Tegenwoordig kom je het overal tegen: “Wilt u deze vragen alstublieft even...

Wat betekent employability? - Met 5 tips

Employability betekent dat de werknemer het vermogen heeft om het huidige werk te behouden of nieuw...