Medewerkerstevredenheid verhogen

Steeds meer organisaties beseffen hoe belangrijk hun werknemers zijn. Er worden daarom meer en meer medewerkerstevredenheidsonderzoeken (MTO's) uitgevoerd. Maar met meten alleen ben je er nog niet, de vervolgstap, het verhogen van de medewerkerstevredenheid, is nog belangrijker.

MTO (1)

Het doel van een medewerkerstevredenheidsonderzoek

Het doel van een MTO is om je organisatie te verbeteren en je goede werknemers te behouden. Het onderzoek geeft inzicht in zowel het welbevinden van je medewerkers als ook de behoeften die er onder hen leven. Je eigen werknemers weten immers het best hoe ze hun werk goed uit kunnen voeren, ze zijn op de hoogte van de ontwikkelingen op de werkvloer en weten ook waar de pijnpunten liggen. Hun informatie is van cruciaal belang om de juiste vervolgstappen te kunnen zetten.

De kenmerken van een goed MTO zijn: gericht op enkele kernissues die op dat moment spelen binnen de organisatie en korte, krachtige en duidelijke vragenlijst in de taal van de organisatie. Dit draagt bij aan een hoge respons met accurate resultaten.

 

Stappenplan om medewerkerstevredenheid te verhogen

Het welbevinden en de behoeften verschillen van individu tot individu, maar ook per team, per afdeling of per vestiging. Wat in team A speelt hoeft in team B helemaal geen issue te zijn. Het is dus van groot belang om een goede analyse van de resultaten te kunnen maken. Hiervoor moet op velerlei manieren gefilterd kunnen worden.

Maak dus een inventarisatie op verschillende groepen mensen, teams, projectgroepen, afdelingen, vestigingen, enz. Maak op basis hiervan een overzicht van de te verbeteren punten. Prioriteer deze punten, ga vervolgens na welke acties direct ondernomen moeten worden en maak hier een plan voor. Implementeer deze acties bij de juiste medewerkers.

Een voorbeeld: uit het MTO komen als belangrijkste punten naar voren dat er een hoge werkdruk wordt ervaren en dat er behoefte is aan meer persoonlijke ontwikkeling. Grote kans dat deze punten door verschillende mensen aangedragen zijn. Met de mensen die een te hoge werkdruk ervaren, ga je om de tafel om het bespreekbaar te maken, om samen uit te zoeken waar de werkdruk door veroorzaakt wordt en om samen naar oplossingen te zoeken. Voor mensen die zich verder willen ontwikkelen, kun je een 360 graden feedback inzetten. Hiermee krijgen deze deelnemers inzicht in hun huidige prestaties, maar ook handvatten om zich verder te kunnen ontwikkelen op competenties die voor hun werk van belang zijn.

Medewerkerstevredenheid monitoren

Na het uitwerken en implementeren van alle verbeterplannen is het noodzaak om te achterhalen of deze het juiste effect hebben gehad. Daarvoor is een vervolgmeting nodig. Het is te hopen dat daarin naar voren komt dat je acties effect hebben gehad. Schrik echter niet als er nu veel meer punten naar voren komen die actie vereisen  Je zult zien, als jij op de juiste manier acties hebt ondernomen, zorgt dit voor een sneeuwbaleffect. Je mensen voelen zich namelijk gehoord, ze hebben gezien dat er wat met hun feedback gedaan wordt, zullen zich vrijer voelen om zich uit te spreken en daardoor makkelijker punten naar voren brengen.

Continue monitoring, het opstellen van verbeterplannen en implementatie hiervan leiden uiteindelijk tot gelukkigere medewerkers. Zij komen met meer plezier en energie naar hun werk, zijn meer betrokken en bevlogen, productiever en winstgevender. Een ander positief gevolg is dat ze minder zullen verzuimen en loyaler zijn aan je organisatie. 

 

Lees meer over MTO:

Recent Articles

Kerntaak wordt Rol: meer gemak voor medewerkers en managers

In HRorganizer zal met het verschijnen van de geheel vernieuwde versie (juni 2015) het begrip...

Medewerkerstevredenheid meten

Medewerkerstevredenheid, in het verleden was het veelal niet meer dan een formaliteit. Een enkele...

Medewerkerstevredenheidsonderzoek vragenlijst

Wie herkent het niet? Tegenwoordig kom je het overal tegen: “Wilt u deze vragen alstublieft even...