Medewerkerstevredenheid verhogen

De tevredenheid van medewerkers staat bij veel organisaties bovenaan de prioriteiten. In deze blog is te lezen hoe je medewerktevredenheid meet. Maar met meten alleen ben je er nog niet, de vervolgstap, het verhogen van de medewerkerstevredenheid, is nog belangrijker.

 

Het doel van een medewerkerstevredenheidsonderzoek

Het doel van een MTO is om je organisatie te verbeteren en je goede werknemers te behouden. Het onderzoek geeft inzicht in zowel het welbevinden van je medewerkers als ook de behoeften die er onder hen leven. 

Je eigen werknemers weten het best hoe ze hun werk goed uit kunnen voeren. Ze zijn op de hoogte van de ontwikkelingen op de werkvloer en weten ook waar de pijnpunten liggen. 

De kenmerken van een goed MTO zijn:

  • Gericht op enkele kernissues die op dat moment spelen binnen de organisatie 
  • Korte, krachtige en duidelijke vragenlijst in de taal van de organisatie.

Dit draagt bij aan een hoge respons met accurate resultaten.

Lees hier meer over hoe je medewerkerstevredenheid meet


Verhoog medewerkerstevredenheid

Het welbevinden en de behoeften verschillen van individu tot individu, maar ook per team, per afdeling of per vestiging. Wat in team A speelt hoeft in team B helemaal geen issue te zijn. 

Analyse
Het is dus van groot belang om een goede analyse van de resultaten te kunnen maken. Hiervoor moet op velerlei manieren gefilterd kunnen worden.

Maak daarom een inventarisatie op verschillende groepen mensen, teams, projectgroepen, afdelingen, vestigingen, enz.

Prioritering en actie
Maak op basis hiervan een overzicht van de te verbeteren punten. Prioriteer deze punten, ga vervolgens na welke acties direct ondernomen moeten worden en maak hier een plan voor. Implementeer deze acties bij de juiste medewerkers.

 

Een voorbeeld

Uit het MTO komen als belangrijkste punten naar voren dat er een hoge werkdruk wordt ervaren en dat er behoefte is aan meer persoonlijke ontwikkeling. 

Grote kans dat deze punten door verschillende groepen mensen aangedragen zijn. Met de mensen die een te hoge werkdruk ervaren, ga je om de tafel om het bespreekbaar te maken. Zo zoek je samen uit waar de werkdruk door veroorzaakt wordt en zoek je samen naar een oplossing. 

Voor mensen die zich verder willen ontwikkelen, kun je een ontwikkelassessment of een 360 graden feedback inzetten. Hiermee krijgen deze deelnemers inzicht in hun huidige prestaties, maar ook handvatten om zich verder te kunnen ontwikkelen op competenties die voor hun huidige of toekomstig werk van belang zijn.

 

Medewerkerstevredenheid monitoren

Na het uitwerken en implementeren van alle verbeterplannen is het noodzaak om te achterhalen of deze het juiste effect hebben gehad. Daarvoor is een vervolgmeting nodig. 

Het is te hopen dat daarin naar voren komt dat je acties effect hebben gehad. Schrik echter niet als er nu veel meer punten naar voren komen die actie vereisen. Je zult zien, als jij op de juiste manier acties hebt ondernomen, zorgt dit voor een sneeuwbaleffect. 

Je mensen voelen zich namelijk gehoord, ze hebben gezien dat er wat met hun feedback gedaan wordt. Ze zullen ze zich vrijer voelen om zich uit te spreken en daardoor makkelijker punten naar voren brengen.

Continue monitoring, het opstellen van verbeterplannen en implementatie hiervan leiden uiteindelijk tot gelukkigere medewerkers. Zij komen met meer plezier en energie naar hun werk, zijn meer betrokken en bevlogen, productiever en winstgevender. Een ander positief gevolg is dat ze minder zullen verzuimen en loyaler zijn aan je organisatie.

 

Zet eenvoudig online een MTO uit

Recent Articles

Productiviteit verhogen in je organisatie

Herken je dat? Je bent op zoek naar manieren om de productiviteit binnen de organisatie te...

Medewerkerstevredenheid meten

Arbeidsverhoudingen worden vluchtiger, werkplekken zijn flexibel en de gelukkige medewerker staat...

Medewerkerstevredenheidsonderzoek vragenlijst

Wie herkent het niet? Tegenwoordig kom je het overal tegen: “Wilt u deze vragen alstublieft even...