Medewerkerstevredenheid meten

Arbeidsverhoudingen worden vluchtiger, werkplekken zijn flexibel en de gelukkige medewerker staat centraal. Nog nooit is de mening van de mensen rondom (top)management, strategie, werksfeer, gevoelde veiligheid en cultuur zo belangrijk geweest.

Meten van de medewerkerstevredenheid is dankzij veel online tools en vragenlijsten een stuk gemakkelijker dan dat het vroeger was.

 

Definitie medewerkerstevredenheid

Medewerkerstevredenheid is, simpel gezegd, hoe tevreden werknemers zijn met hun werk. Dit wordt meestal gemeten met behulp van een medewerkerstevredenheid enquête of medewerkerstevredenheidsonderzoek. 

Factoren die de tevredenheid van medewerkers beïnvloeden en die in deze enquêtes aan bod komen, kunnen zijn: Werk, samenwerking, communicatie en perceptie van het management, etc

 

Lees verder over: medewerkerstevredenheidsonderzoek

 

Hoe meet je medewerkerstevredenheid?

Meten van de medewerkerstevredenheid kan met een klassiek medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) waarbij medewerkers 1 of 2 keer per jaar een vrij lange vragenlijst invullen. 

Hierdoor zien medewerkers, HR-professionals en leidinggevenden vaak op tegen een MTO. Gelukkig zijn er tegenwoordig veel betere opties om de medewerkerstevredenheid te meten. 

Gelukkig bestaan er  tegenwoordig MTO’s met moderne en vlotte meetmethoden. Zo krijg je meer betrokken medewerkers en haken ze minder snel af.

 

Medewerkerstevredenheidsonderzoek online

Maak gebruik van een online MTO om eenvoudig de medewerkerstevredenheid te meten. Hierbij kan je zelf vragenlijsten aanmaken met thema’s die jouw organisatie belangrijk vindt. Je kan ook gebruik maken van de kant-en-klare vragenlijsten. 

Met HRorganizer zet je eenvoudig online een MTO uit onder jouw medewerkers. Als organisatie heb je de keuze uit:

MTO
Bij de uitgebreide versie zijn 31 vragen opgesteld om zo een goed beeld te krijgen van de medewerkerstevredenheid. De vragen zijn zorgvuldig opgesteld aan de hand van verschillende thema’s die belangrijk zijn om de tevredenheid te meten.

MTO light
De MTO light versie is een online vragenlijst van 12 vragen. De light versie is gemaakt om de drempel om het in te vullen zo laag mogelijk te houden. De light versie kan bijvoorbeeld worden gebruikt om maandelijks in te zetten, zo krijg je met een klein aantal vragen toch een duidelijk beeld.

Daarnaast kan jouw organisatie gebruikmaken van 150 voorbeeldvragen. Zo kan je zelf het optimale MTO samenstellen. Het is mogelijk om zelf eigen vragen toe te voegen.

 

Eenvoudig online een MTO uitvoeren

 

Thema's medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkerstevredenheid model
Medewerkerstevredenheid gaat over verschillende thema’s. Om een kwalitatief MTO uit te voeren, moet er naar elk thema worden gekeken. Dit zijn de volgende thema’s:


Organisatie (visie, missie, strategie, doelstellingen, cultuur en management)

Bij het thema organisatie, wordt er gekeken hoe tevreden de medewerker is over de organisatie. Dus, is de medewerker tevreden over het management? Denk hierbij aan de ondersteuning en aanspreekbaarheid van het management of vertrouwen in het management. Staat de medewerker achter de doelstellingen van de organisatie of heeft de medewerker het idee dat deze past bij de medewerker?


Communicatie & samenwerking

Onder het thema communicatie & samenwerking kijk je niet alleen naar interne communicatie, maar ook naar externe communicatie. Is de medewerker tevreden over de communicatie met collega’s of management? Meet of de medewerker tevreden is hoe de externe communicatie met klanten of stakeholders gaat.


Werk (arbeidsvoorwaarden/werkomstandigheden)

Denk hierbij aan werktijden, baanzekerheid of beloning. Hoe tevreden zijn de medewerkers over deze voorwaarden? Meet hoe tevreden de medewerker is over de middelen die ter beschikking staan. Werkt de medewerker regelmatig over of ervaart de medewerker tijdgebrek? Hier komen ook thema’s als mentale belasting en tevredenheid aan bod.


Persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling is een belangrijk thema voor werktevredenheid. Stilstand is immers achteruitgang. Meet of de medewerker vindt dat er voldoende bijscholings- en ontwikkelingsmogelijkheden beschikbaar zijn. En voelt de medewerker zich ook aangemoedigd om zich te ontwikkelen?

 

Voorbeeldvragen medewerkerstevredenheid

Om een voorbeeld te geven hoe een MTO eruit kan zien geven we een aantal voorbeeldvragen. Om medewerkerstevredenheid goed te kunnen monitoren is het aan te raden om stellingen te gebruiken die de medewerker kan beantwoorden op bijvoorbeeld een schaal van helemaal oneens t/m helemaal eens.

  • Ik ga met plezier naar mijn werk.
  • Ik voel me vastgelopen in mijn werk.
  • Ik ben al met al tevreden met mijn werk.
  • Mijn werk is uitdagend.
  • Ik zou vrienden aanraden om voor deze organisatie te komen werken.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek kosten

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek bij HRorganizer kost € 3 per medewerker. Daarnaast betaal je € 162 licentiekosten per jaar. Je kan gebruikmaken van onze standaard vragenlijsten of je stelt je eigen vragenlijst samen. Je kiest je eigen onderwerpen, vragen en de wijze van antwoorden. Je kan hiervoor inspiratie halen uit onze lijst met 150 voorbeeldvragen.

Een MTO is makkelijk digitaal uit te zetten met de Navigator, wat tijd bespaart. De resultaten zijn eenvoudig te filteren op de ingestelde groepen. Met vervolgmetingen monitor je vlot de voortgang.

 

MTO uitvoeren (1)

Recent Articles

Medewerkerstevredenheidsonderzoek vragenlijst

Wie herkent het niet? Tegenwoordig kom je het overal tegen: “Wilt u deze vragen alstublieft even...

Medewerkerstevredenheid verhogen

De tevredenheid van medewerkers staat bij veel organisaties bovenaan de prioriteiten. In deze blog...

Wat is bevlogenheid precies?

Wanneer een werknemer bevlogen is doet hij zijn werk gemotiveerd en met veel initiatief. Deze...