Medewerkerstevredenheid meten

iStock-932215400-160926-editedMedewerkerstevredenheid, in het verleden was het veelal niet meer dan een formaliteit. Een enkele keer werd een enquête uitgezet, en vervolgens werd er maar weinig werk gemaakt van de uitkomsten. Of een medewerker tevreden was, hoorde je immers wel in het jaarlijkse beoordelingsgesprek, maar inmiddels behoort deze methode bij veel bedrijven ook tot het verleden. Tijden veranderen. Arbeidsverhoudingen worden vluchtiger, werkplekken zijn flexibel en de gelukkige medewerker staat centraal. Nog nooit is de mening van de mensen rondom (top)management, strategie, werksfeer, gevoelde veiligheid, cultuur zo belangrijk geweest. Tegelijkertijd is het door al die veranderingen een enorme uitdaging geworden om deze mening vast te stellen. ‘Command and control’ is uit. ‘Sense and respond’ is in. Voordat we overgaan op de oplossing, zetten we eerst nog even de definitie ‘medewerkerstevredenheid’ uiteen.

Medewerkerstevredenheid - de definitie

Medewerkerstevredenheid is de mate waarin medewerkers gelukkig en content zijn met hun werk en de daarbij behorende omgeving. Simpele omschrijving, moeilijke realisatie. Want hoe meet je het geluk van je medewerkers? Nog beter gezegd hoe krijg je structureel inzicht in medewerkerstevredenheid?

Medewerkerstevredenheidsonderzoek(en)

Zoals al eerder benoemd, heeft een enkele keer uitzetten van een vragenlijst weinig nut en is ook niet meer van deze tijd. Je wilt vaker dan eens per jaar kunnen monitoren hoe hoog de happiness factor in je organisatie is en dat zonder de poespas van het aannemen van een Chief Happiness Officer. Een tool waarbij je met een vaste interval, gericht vragen kunt uitzetten en deze meetbaar kunt maken is dan ook de oplossing. Op deze wijze kun je allerlei essentiële informatie achterhalen bij de medewerkers. Dit geldt niet alleen voor het voor het globaal meten van medewerkerstevredenheid, maar dit kan ook vertaald worden in bijvoorbeeld werkdruk, collegialiteit en de aanwezige ontwikkelingsmogelijkheden. 

Tips bij het formuleren van Medewerkerstevredenheid vragen

Medewerkerstevredenheidsonderzoeken klinken lang en tijdrovend, maar dit hoeft helemaal niet lang te duren. Sterker nog, uit onderzoek blijkt dat hoe verder de medewerker in de vragenlijst zit, zijn waardering afneemt en er dus een minder valide uitslag komt. Denk aan maximaal 5 vragen en wees concreet. Wanneer je werkt met stellingen kun je ook eenvoudiger metingen doen. Stel je wilt weten of medewerkers tevreden zijn over de hiërarchie, dan zou je de volgende 5 stellingen kunnen bevragen:

Voorbeeldvragen:

1. Ik ben tevreden over de ondersteuning van het management team / directie.
2. Ik ben tevreden over de aanspreekbaarheid van het management team / directie.
3. Ik ben tevreden over de beschikbaarheid van het management team / directie.
4. Het management weet in voldoende mate wat er speelt binnen de organisatie. 

Op deze wijze is de inspanning die de medewerker moet leveren kleiner, de kans op respons groter en krijg je accuratere uitslagen waarop je als manager beter kunt acteren. Wanneer je deze lijst om de maand uitzet, kun je dus goed monitoren hoe de tevredenheid wordt gezien en meten wat de vooruitgang is en dat is cruciaal in deze arbeidsmarkt.

HRorganizer heeft hiervoor de Navigator ontwikkeld, de tool die de HR-manager en management in staat stelt feeling te houden met haar mensen en bij te sturen waar nodig.

Interesse? We gaan graag met je in gesprek over de mogelijkheden. Liever zelf de software ontdekken? Vraag een gratis trial aan: www.hrorganizer.com/trial

Deel dit blog: