Fit for the job? Dat kan met duurzame inzetbaarheid

 

Waarom is het zo logisch dat een fabriek een onderhoudsplan heeft voor haar machinepark en een mensenbedrijf niet voor haar mensen? Elke maand worden filters schoongemaakt, aandrijfriemen vervangen en lagers gesmeerd, maar onze mensen laten we lekker vastroesten? Hoeveel procent van de medewerkers zou al 10 jaar niets meer aan zijn persoonlijke ontwikkeling hebben gedaan? En hoeveel medewerkers weten dat ze met hun huidige leefstijl, arbeidsomstandigheden of met hun huidige kennis de finish echt niet halen.  Tijd voor een impuls die medewerkers stimuleert om hen op vele vlakken ‘fit for the job’ houdt.

Interpretatie van duurzame inzetbaarheid

Een trend die gelukkig al een tijd geleden zijn intrede heeft gedaan, is het werken aan duurzame inzetbaarheid. En net als met zoveel trends, wordt de term regelmatig misbruikt en vindt men al snel dat men aan duurzame inzetbaarheid doet als je de frituursnacks uit de kantine verbant of een tilcursus aanbiedt. Een bedrijf dat het serieus voorheeft met duurzame inzetbaarheid, werkt aan een gezonde leefstijl, gezondheid, een goede balans tussen werk &privé en aan gunstige fysieke en psychosociale arbeidsomstandigheden.

Voordelen van duurzame inzetbaarheid

En dat werken aan duurzame inzetbaarheid levert zijn investering dubbel en dwars op. Enkele van de vele effecten zijn: minder job hopping, hogere werknemerstevredenheid en lagere verzuimcijfers winst door kwaliteitsstijging.

Organisaties die sturen op duurzame inzetbaarheid slagen erin ondanks economische tegenwind of krapte op de arbeidsmarkt goed personeel aan te trekken en te houden en gaan beter om met veranderende omstandigheden door conjuncturele schommelingen. Maar je zou het eigenlijk vooral moeten willen omdat je zelf ook fatsoenlijk behandeld wil worden bij een werkgever. En omdat je je mensen gunt dat ze hun kwaliteiten op een goede manier kunnen ontwikkelen en inzetten.

Realiseren van duurzame inzetbaarheid

Bij het realiseren van duurzame inzetbaarheid is het verstandig om te kiezen voor een persoonlijke aanpak. Elke persoon zit immers in een andere situatie en levens- en carrièrefase. Het kan dan ook niet anders dan dat medewerkers zelf aan het stuur moeten zitten van hun  duurzame inzetbaarheid en dat de functie van de werkgever steeds meer bestaat uit aanspreken, spiegelen en faciliteren.

Voorbeeld duurzame inzetbaarheid uit de praktijk

Een mooi voorbeeld van hoe een organisatie hun medewerkers een spiegel aanreikt is Wonen Plus, een organisatie die mensen ondersteunt met een verstandelijke beperking en of lichamelijke of psychische beperking. Wonen Plus is met haar 120 medewerkers al langer bekend met dit thema. Na het in kaart brengen van de duurzame inzetbaarheid van haar mensen met de Werkvermogensmonitor in 2011 en 2013 werden thema’s als leefstijl en ontwikkeling opgepakt. Nu, in 2018 en 2019 zet Wonen Plus de volgende stap door haar medewerkers een online assessment aan te bieden gevolgd door een ontwikkelgesprek. Deelname is vrijwillig, maar de verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling wordt nadrukkelijk en terecht bij de professional gelegd. De verwachting is dan ook dat het overgrote deel deze kans aanneemt.

De tooling van HRorganizer brengt  niet alleen competenties in kaart van de huidige functie, maar ook drijfveren. Wat zijn je energiebronnen en waar loop je op leeg? De eerste ervaringen zijn positief. Er ontstaat een ander gesprek. Het is meer gericht op waar iemand helemaal tot zijn recht komt en minder op het ontwikkelen van het zwakke been. Dat is voor sommigen tegen de verwachting in en levert mooie gesprekken op en hernieuwde energie. Naast al dit moois, krijgt de organisatie ook op anonieme schaal een overzicht van welke competenties in welke functies goed ontwikkeld zijn, welke aspecten mensen belangrijk vinden en waar nog potentieel ligt. Een 3d-foto van de organisatie.

Rendement van duurzame inzetbaarheid

Door een integrale aanpak waarin selectie, verzuimbeleid, scholingsbeleid zich verenigt, realiseert Wonen Plus een organisatie waarin het werknemers- en werkgeversbelang  samenkomen. Eigen verantwoordelijkheid voor professionals gecombineerd met een faciliterende werkgever om samen te komen tot een aantrekkelijk en duurzaam werkgeverschap. Lees meer over wat duurzame inzetbaarheid oplevert.

Zou je met je eigen organisatie ook een stap willen maken naar meer duurzaam inzetbare medewerkers? Bekijk hier de mogelijkheden: www.custersconsulting.nl

Recent Articles

Het effect van leeftijd op de score van een assessment

De invloed van leeftijd op de score van cognitieve tests wekt soms sterke reacties op. Dit had tot...

Het huis van werkvermogen

Het huis van werkvermogen is een model dat de factoren beschrijft die invloed hebben op het...

Een mooi voorbeeld van duurzame inzetbaarheid in de praktijk

Voorbeelden van duurzame inzetbaarheid spreken meer dan theoretische beschouwingen. In dit...