Duurzaam personeelsbeleid is geen luxe ideaal

cradle-to-cradle

Duurzaamheid is een begrip dat breed ingang in het maatschappelijke werkveld heeft gevonden. Duurzame energie, productie en consumptie staan op de agenda van de politiek, elke ondernemer en vele consumenten. Iedereen beseft inmiddels dat goederen die je inkoopt en daarna weggooit een verlies betekenen.

De consument wordt steeds bewuster gemaakt van het feit dat te veel kopen duur is. Waarom? Omdat met gekochte goederen die ongebruikt blijven opslag en uiteindelijk afvoer van afval gemoeid is. Dit kost tijd en geld.

Inmiddels hebben veel bedrijven al duurzaamheid in hun strategie opgenomen. Ze maken producten of productonderdelen die geheel herbruikbaar zijn, waardoor de kosten worden verminderd. Deze cyclische vorm van productie (cradle to cradle) is meer dan een hobby voor idealisten. Ook grote bedrijven zijn druk bezig hun productieprocessen in dat kader te optimaliseren.

Een bijpassende uitdaging voor veel bedrijven is om de inzet van hun medewerkers vanuit duurzaamheid te benaderen. Bedrijven besteden veel aandacht aan het binnenhalen van goede medewerkers. Bij vooral een 'gedwongen' afscheid is de aandacht veel minder. Niemand vindt het leuk om mensen te vertellen dat het dienstverband moet worden beëindigd, omdat het rendement minder is dan de aandeelhouder(s) wenselijk acht(en).

Natuurlijk besteden bedrijven geld aan het draaglijker maken van ontslagsituaties. Ook outplacement komt in veel sociale plannen voor. Maar de toenemende frictie op de arbeidsmarkt laat zien dat er vanuit het management meer creativiteit nodig is om medewerkers gedurende een recessie juist rendabel aan het werk te houden en door te ontwikkelen voor de volgende conjunctuurgolf. Veel bedrijven nemen nu hun verlies en zetten loyaal en ingewerkt personeel buiten de deur. Met als gevolg dat wanneer de economie weer aantrekt, ze wederom veel tijd en energie moeten investeren in het vinden van goed personeel.

Dat de economie pieken en dalen kent, is al eeuwen een bekend feit. Een goed bedrijf reserveert daarom in de topjaren geld voor mindere jaren. In de conjunctureel mindere periode hebben ze dan de tijd om met de medewerkers aan de slag te gaan om zich klaar te maken voor de volgende periode. De kosten voor nieuw personeel (assessments, aanstellen, inwerken, vervangen vanwege mismatch) zijn veel hoger dan het behoud van een goed en loyaal personeelslid.

Benut u alle kwaliteiten van uw medewerkers? Veel managers zijn blind voor het horizontaal inzetten van hun grootste kapitaal. Verborgen competenties laten ze links liggen, terwijl ze er al die tijd voor betaald hebben. Een ontwikkelassessment om horizontale doorstroom inzichtelijk en mogelijk te maken wordt altijd positief ontvangen. Dat heeft, naast een positief effect op het individu, ook een positief effect op de organisatiecultuur in andere tijden.

Realiseer u dus dat de mate van loyaliteit bij (oud-)medewerkers het gevolg is van duurzaam personeelsbeleid. Duurzaam personeelsbeleid is dus geen luxe ideaal, maar economisch en sociaal gezien een stap vooruit. Een cyclisch proces en een investering in de toekomst.

Deze blog verscheen oorspronkelijk op: http://www.advance-groep.nl/nieuws/3373/alles-dat-je-onbenut-weggooit-is-verlies- 

Roberto Palland is directeur van Advance Groep en Business Partner van HRorganizerRoberto_Palland_-_RB

Recent Articles

HR Analytics: Wie is er klaar voor om hierin te investeren?

HR Analytics is de toekomst. Dat hoor ik de laatste tijd in ieder geval steeds vaker.

Dat stemt...

HRorganizer gebruikers event 26 juni 2014

HR verandert, uw rol verandert, HRorganizer verandert mee. 

HRorganizer.com en haar partner Advance

Werken met het competentierapport in HRorganizer

Vaak willen we zicht krijgen op de kwaliteiten van medewerkers of sollicitanten in het licht van...