De impact van mobiele technologie op online assessment

mobile-technology-assessment

Nog niet zo lang geleden duurden assessments één tot enkele dagen. Kandidaten kwamen voor een interview en vulden papieren vragenlijsten in. De antwoorden werden voorzien van een scoresleutel, vergelijkbare normen werden erbij gezocht en de resultaten werden opgeschreven. Daarna begon de interpretatie. Een enorme tijdsinvestering voor alle partijen en de kans op menselijke fouten was hoog.

Lees meer over de geschiedenis van assessments.

Toen kwam het PC-gebaseerde assessment, dat ging veel sneller en de kans op menselijke fouten werd gereduceerd. Kandidaten moesten nog wel reizen om het assessment op locatie te kunnen maken. Het proces was dus nog steeds zowel tijds- als plaatsgebonden.

Door de online technologie veranderde dit allemaal. Kandidaten maken hun assessment nu op een voor hun gewenst moment thuis, in een internetcafé of op het werk. Tegelijkertijd ontstond er een debat over de tests: meten papieren en online assessments wel 'hetzelfde'? En konden recruiters er wel op vertrouwen dat degene die het assessment had gemaakt ook daadwerkelijk hun kandidaat was?

Daarom werden er tests ontwikkeld en gevalideerd uitsluitend voor online gebruik. Parallel daaraan werden tests zo ontwikkeld dat een kandidaat in een gecontroleerde omgeving nogmaals dezelfde test kon ondergaan zonder significant leereffect.

Maar de wereld blijft in rap tempo veranderen, want nu zien we de verschuiving naar mobile devices. Kandidaten hebben continu toegang tot allerlei technologieën. Het gevolg is dat 90% van alle  werkzoekenden een smartphone gebruikt bij het zoeken naar passend werk. 

Verwachten kandidaten die nu online solliciteren ook dat ze binnenkort via hun smartphone een assessment kunnen maken? Hoe dan ook, al deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat kandidaten zelf aan het roer komen te staan, misschien is dat nog wel het mooiste hieraan. Zelfsturing is daarbij het sleutelwoord.

Recent Articles

Ontwikkelen van ‘integer handelen’ op de werkvloer

Vorige week vroeg iemand mij of er nog nieuwe ontwikkelingen waren op het gebied van het kunnen...

Het effect van leeftijd op de score van een assessment

De invloed van leeftijd op de score van cognitieve tests wekt soms sterke reacties op. Dit had tot...

Het huis van werkvermogen

Het huis van werkvermogen is een model dat de factoren beschrijft die invloed hebben op het...