De cirkel is rond

de-cirkel-is-rond.jpg
Zo aan 't eind van het jaar hoor je nog wel eens mensen reflecteren op de gebeurtenissen van het jaar wat ten einde loopt. Nu heb ik die neiging wat minder, alleen dit jaar voel ik die behoefte wel. Niet vanwege het afgelopen jaar maar vanwege de afgelopen 12 jaar.
 
Begin 2004 begonnen we te brainstormen over het ultieme meet- en volgsysteem van mensen in relatie tot werk. Hoe moest dat eruit gaan zien? Hoe zagen de bedrijfsprocessen er uit die ermee bediend moesten worden? Wat was de rol van de medewerker in dit soort systemen? Toen al voorzagen we dat er ooit het moment zou komen dat de medewerker zélf veel meer 'op de bok' zou gaan zitten om de regie over eigen werk en leren invulling te geven. Maar wanneer was 'ooit' ? De maatschappij was er toen niet klaar voor, de grotere organisaties met hun stafafdelingen al helemaal niet, en de mogelijkheden die de techniek bood waren veel beperkter dan nu.
 
Drie jaar geleden begonnen we de basis te leggen waarop we de applicatie zouden enten waarmee medewerkers daadwerkelijk de bedoelde regie kunnen gaan pakken: de HRorganizer WorkApp. De WorkApp biedt in eerste instantie de mogelijkheid om relevante feedback te vragen en (ongevraagd) te krijgen maar zal ook voor het eerst werkelijk betrouwbare matching tussen werk en eigen competenties en prestaties mogelijk maken, zonder tussenkomst van stafafdelingen, recruiters of wie dan ook. 
 
Eind december verlaten wij de fase van 'piloten met de WorkApp' en gaan in het nieuwe jaar met volle kracht doorinvesteren in de verdere ontwikkeling ervan, gesterkt door de bevindingen van de afgelopen maanden in meerdere pilot organisaties. Het lijkt erop dat we conceptueel de juiste keuzes hebben gemaakt, nadat we er aanvankelijk alleen maar jaren lang over konden brainstormen, afstemmen en 'vrij' fantaseren.
 
De cirkel is rond. 
Wij wensen u prettige feestdagen en werken graag met u verder in 2017!
Maarten Hack
Team HRorganizer en Partners
 

Recent Articles

Werkbeleving tastbaar maken

Met vaste regelmaat worden nieuwe woorden in human resource management populair en dus veel...

Online selecteren, kun je leren!

Nederland zit in intelligente lockdown. Mensen met zogenoemde vitale beroepen werken de klok rond...

Wat betekent employability? - Met 5 tips

Employability betekent dat de werknemer het vermogen heeft om het huidige werk te behouden of nieuw...