Corporate scandals: Hoe HR ze kan helpen voorkomen

De schandalen bij Volkswagen en in de bankensector staan ons nog vers in het geheugen. Onethisch en contraproductief gedrag kost een werkgever veel geld, werkt verstorend op bedrijfsprocessen en verhoogt de kans op imagoschade. 

Contraproductief werkgedrag is elk opzettelijk gedrag van een werknemer dat door de werkgever gezien wordt als strijdig met zijn gerechtvaardigde belangen.

Je kunt bij contraproductief gedrag denken aan fraude en corruptie, maar ook aan intimidatie en het pesten van collega's. Dit gedrag kan het gevolg zijn van factoren zoals overtollige druk, hebzucht, hoogmoed, verveling of gewoon het maximaliseren van korte termijn rendement.

De belangrijkste vraag voor HR is: kun je dit gedrag voorkomen?

Het antwoord is JA, HR kan dit voorkomen door het nemen van deze drie stappen:Sign-Truth-Lie-150px.jpg

1. Definieer gedragscodes met betrekking tot waarden en ethisch verantwoord gedrag.
2. Overtuig managers en leiders om deze waarden en dit ethisch gedrag actief uit te dragen
3. Moedig recruitment aan om deze waarden en dit gedrag te identificeren en te assessen.

Meer lezen over deze stappen en rol die HR kan nemen om contraproductief gedrag te voorkomen?

Dit interview verscheen ook op: http://www.hrzone.com/lead/culture/corporate-scandals-how-hr-can-help-avoid-them
cut-e ontwikelde de integriteitstest, squares. Deze test is onderdeel van het instrumentarium in HRorganizer.

  

Recent Articles

Alle problemen in organisaties worden veroorzaakt door de top

Openheid in directies is de enige oplossing.

‘Ik denk dat je gelijk hebt, maar eerlijk gezegd denk...

7+1 gemaakte denkfouten bij het selecteren van personeel.

Als manager ben je verantwoordelijk voor de opstelling van je team. Daar hoort ook de selectie van...

Werken met het competentierapport in HRorganizer

Vaak willen we zicht krijgen op de kwaliteiten van medewerkers of sollicitanten in het licht van...