Blokkeren managers zelfsturing?

Blokkeren-managers-zelfsturing.jpg

Laatst zat ik met een bassist te praten over de vraag hoe wij meer ‘groovy’ muziek op ons poppodium kunnen krijgen, waarbij hijzelf ook wat vaker als bassist op het podium zou gaan staan. Het basspelen is echt zijn passie; het IT-projectwerk waarmee hij zijn inkomen genereert vindt hij ook leuk ‘maar er lopen nog steeds managers rond die dan roepen: hoe ga jij als projectleider ervoor zorgen dat ik de controle behoudt’?

Dat vond ik wel een mooi voorbeeld over managers die nog niet in de gaten hebben dat ze beter kunnen sturen door een aantal zaken eerst los te laten. Door de mensen voldoende ruimte te geven om eigen verantwoordelijkheid te nemen en hun werk te organiseren, door zelfsturing te faciliteren en zichzelf meer als leider dan als manager te ontwikkelen. Die angst om controle te verliezen - en daarmee hun vermeende bestaansrecht als manager - blijkt helaas nog maar al te vaak aanwezig in de gelederen.

Bovenstaande kan ertoe leiden dat niet een orgaan als de OR maar juist een deel van de managers de gewenste veranderingen tegenhouden. In de zorgsector wordt in diverse regio’s al jaren toegewerkt naar zelfsturende teams waarbij de ‘vroegere’  teamleider nu teamcoach is. En ook daar loopt men ertegen aan dat deze switch weliswaar op papier  geregeld is maar daarmee nog niet in het gedrag van de coach/voormalig manager.

Het goede nieuws is dat er weldegelijk ook successen worden geboekt; diverse evaluaties laten zien dat adequaat gedoseerde zelfsturing leidt tot:

  • Meer werkplezier;
  • Minder frustratie;
  • Minder ziekteverzuim;
  • Hogere prestaties.

Is er dan geen sturing meer mogelijk vanuit het management? Jawel, en waarschijnlijk juist beter dan voorheen, mits men de juiste systemen gebruikt om de zelfsturing te faciliteren. Als organisatie beschik je dan over veel betere (namelijk relevanter, vollediger en actueler) informatie over de werkende populatie dan je ooit hebt gehad. Kun je eindelijk eens werk maken van strategisch personeelsbeleid. Medewerkers én management happy.

Recent Articles

Zelfsturing: een nieuwe toekomst voor HR?

We lezen op alle blogs, in trendrapporten en onderzoeken dat zelfsturing de toekomst is binnen HR....

Zelfsturing onder de Loep

Ruim 100 HR-professionals kwamen op donderdag 26 mei samen in de Cinemec in Ede om daar kennis en...

4 redenen waarom HR-professionals deze trend moeten volgen

Vergeet de traditionele beoordelingscyclus en stap in de trein naar het nieuwe beoordelen....