Alles wat de HR professional wil weten over Online Assessments

In deze blog lees je alles over hoe jij jouw kandidaat het beste kan helpen om zich voor te bereiden op een online assessment. De volgende vragen komen aan bod:

Gebruik Online Assessments van HRorganizer

 

Belangrijke feiten over een online assessment

Wanneer een kandidaat nog niet eerder heeft deelgenomen aan een Online Assessment, heeft hij/zij waarschijnlijk veel vragen variërend van 'Hoe wordt een Online Assessment ontwikkeld?' tot 'Wat kan een Online Assessment meten?'.
In deze blog beantwoorden wij veelgestelde vragen over Online Assessment.

 

Wat is een Online Assessment?

Een Online Assessment maakt het mogelijk om mensen op specifieke vaardigheden, gedrag of eigenschappen te beoordelen met behulp van webtechnologieën via het internet. Meestal is een assessment een combinatie van tests en vragenlijsten dat kan dienen:

 • om een objectiever zelfbeeld te bevorderen
 • om aanknopingspunten in loopbaanbegeleiding te bieden
 • om te onderzoeken in hoeverre een opleiding, vacature of carrière bij iemand past

 

Waarom wordt een Online Assessment steeds vaker gebruikt?

Online Assessment heeft een aantal duidelijke voordelen ten opzichte van een traditioneel assessment, waar de kandidaten werd gevraagd assessments face to face te doen.

Voordelen Online Assessment voor bedrijven:

 • het is zeer objectief
 • het heeft een hoge voorspellende waarde
 • het bespaart tijd en geld
 • het stelt bedrijven in staat in korte tijd een pre­selectie te doen bij een groot aantal kandidaten

Voordelen Online Assessment voor kandidaten:

 • het kan op elk gewenst moment en op elke plek gemaakt worden
 • het bespaart tijd en reiskosten
 • het wordt afgenomen in eigen vertrouwde, stressvrije omgeving

 

Hoe wordt een Online Assessment samengesteld?

Online Assessments bestaan uit verschillende tests en/of vragenlijsten die moeten worden ingevuld door een kandidaat. De combinatie van deze tests en vragenlijsten worden veelal bepaald door de rollen en competenties die nodig zijn voor de functie waarop wordt gesolliciteerd.

Een Online Assessment kan bijvoorbeeld bestaan uit tests voor verbaal of numeriek redeneren, inductief logisch redeneren, maar ook uit een persoonlijkheidsvragenlijst. De meest optimale volgorde voor het maken van het Online Assessment wordt vooraf bepaald. Vaak kan een kandidaat tussen onderdelen zelf een pauze inlassen.

 

Hoe worden de individuele tests opgebouwd?

De tests zijn ontworpen met dezelfde structuur, hoewel het format van de vragen zelf verandert, afhankelijk van het soort test. Een test bestaat altijd uit:

 • een korte inleiding waarin oefeningen of vragen worden beschreven
 • een interactief gedeelte met nadere toelichting op uit te voeren acties; deze acties moeten ook uitgevoerd worden om verder te kunnen gaan, zodat een kandidaat precies begrijpt wat er wordt verwacht
 • een aantal voorbeeldvragen die de kandidaat moet beantwoorden voordat hij/zij door kan gaan naar de daadwerkelijke test.
 • een samenvatting van de belangrijkste punten

Er is geen tijdslimiet tijdens de instructie en voorbeeldvragen van de tests. Adviseer jouw kandidaat om de tijd te nemen die hij/zij nodig heeft om de instructie goed te lezen en de voorbeeldvragen te maken.

 

Welke soorten tests zijn er?

Er zijn verschillende tests die als volgt onderverdeeld kunnen worden:

 • capaciteitentests­ om vaardigheden te bepalen zoals concentratie, logisch redeneren of tekstbegrip
 • persoonlijkheidsvragenlijsten­ om eigenschappen te bepalen zoals bereidheid tot samenwerken, ambitie of sensitiviteit
 • kennistests­ om specifieke vakkennis te bepalen zoals een taaltest of werktuigkundig redeneren

Voorbeeld numeriek redeneren:

voorbeeld numeriek redeneren

Voorbeeld persoonlijkheidsvragenlijst:

voorbeeld Persoonlijkheidstest

 

Wat wordt niet getest?

In een Online Assessment is het moeilijk om bepaalde vaardigheden vast te stellen, zoals het vermogen tot mondeling communiceren of handmatig werken. Deze gebieden kunnen worden vastgesteld d.m.v. interviews of rollenspellen.


 

Hoe kan een kandidaat zich het beste voorbereiden?

 

Welk type computer is er nodig?

Elke computer kan worden gebruikt,­ PC of MAC. Het enige wat nodig is, is een internetverbinding en een browser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Mozilla Firefox). Wij raden aan om de nieuwere browserversies te gebruiken, omdat de oude versies niet meer worden ondersteund. Ook tablets zijn geschikt om de vragenlijsten en tests op te maken. Op smartphones kunnen alle vragenlijsten en het grootste deel van de tests gedaan worden, met uitzondering van numeriek en verbaal redeneren.

Is er nog iets anders nodig?

Behalve een computer met internetverbinding en een browser is er meestal niets anders nodig. Bij sommige onderdelen is het nuttig om een rekenmachine of pen en papier bij de hand te hebben. Dit wordt dan in de introductie duidelijk aangegeven.

Wat kan een kandidaat doen om nervositeit tegen te gaan?

Dat iemand nerveus is, betekent niet automatisch dat het een nerveus persoon is. Nerveus zijn heeft betrekking op een situatie, in dit geval het ondergaan van een Online Assessment. Een kandidaat weet dat er een prestatie verwacht wordt, maar hij/zij is nog niet zeker of de prestatie zo goed uitpakt als hij/zij zou willen. Acteurs beschrijven nervositeit die ze ervaren voor een optreden als "plankenkoorts",­ maar kunnen ook niet zonder, omdat nervositeit juist een zeer positief effect op hun prestaties heeft. Dus, in een Online Assessment situatie, is nervositeit volkomen normaal. Een zekere mate van “pre­-assessment zenuwen” heeft waarschijnlijk een positief effect op zowel aandacht als energie. Wanneer een kandidaat bovendien weet wat hij/zij kan verwachten, geeft het ook een zekere mate van rust.

Een kandidaat heeft een handicap. Hoe gaat u daarmee om?

Deelname aan een Online Assessment kan een uitdaging zijn voor mensen met een handicap. Voor mensen met een visuele of motorische stoornis, of een andere handicap, moeten speciale afspraken worden gemaakt met de organisatie die de kandidaat heeft uitgenodigd. Het uitgangspunt is om een accurate en eerlijke beoordeling van alle kandidaten te garanderen


 

Waar moet jouw kandidaat op letten voordat het Online Assessment begint?

 

Wat is een goed moment om de tests doen?

Een groot voordeel van een Online Assessment is dat kandidaten deze kunnen doen op elk gewenst moment. Een kandidaat weet zelf het beste wanneer hij/zij het beste presteert, in de ochtend of juist in de avond. Het belangrijkste is dat de kandidaat zich fit voelt en niet gestoord kan worden. Dus adviseer jouw kandidaten om de tests niet te doen wanneer ze moe van het werk, school of sporten thuis komen.

Waar moet een kandidaat verder rekening mee houden?

Adviseer jouw kandidaat om ervoor te zorgen dat er geen onderbrekingen of afleidingen zijn tijdens de tests. Zodra de daadwerkelijke test start, kan deze niet onderbroken worden. Het is dus van belang om in een rustige omgeving te werken en voldoende tijd te hebben.

Adviseer jouw kandidaat om de telefoon uit te schakelen, andere programma’s op de computer af te sluiten en familie of huisgenoten op de hoogte te stellen, zodat de kandidaat ongestoord het assessment kan maken.

Hoe lang duurt een Online Assessment?

Er is geen standaard antwoord op deze vraag, omdat dit afhankelijk is van het aantal onderdelen in het Online Assessment. In de meeste gevallen zijn er maximaal 5 onderdelen en duurt een onderdeel ongeveer 15 minuten.

Kan er tijdens een assessment pauze genomen worden?

Wanneer eenmaal begonnen is met een onderdeel, kan deze niet tussentijds afgebroken worden. Meestal duurt een test niet langer dan 15 minuten. Meestal bevat een assessment meerdere onderdelen. Tussen de verschillende onderdelen kan gepauzeerd worden, ze kunnen zelfs op een andere dag afgerond worden. Wijs uw kandidaat erop de deadline te checken. De tijd die nodig is om alle tests van het Online Assessment af te ronden wordt niet bewaakt en heeft dus geen effect op het resultaat.

Wat moet een kandidaat doen wanneer een test plotseling niet meer reageert?

Af en toe kan een technisch probleem, zoals het crashen van een browser, ertoe leiden dat een test niet meer reageert. Dit is geen ramp, vaak kan na enkele minuten de test weer opnieuw gestart worden. Lukt dit niet, dan neemt de kandidaat contact op met de persoon die de uitnodiging heeft verstuurd; zij kunnen het assessment resetten of de nodige actie uitvoeren.

Hoe weet ik zeker dat het de kandidaat zélf is die het assessment heeft afgerond?

Allereerst moet een kandidaat zich realiseren dat het niet is toegestaan om iemand anders het assessment te laten doen. Als dit aan het licht komt, zou je de kandidaat automatisch uit moeten sluiten van de selectieprocedure.

Ook kan een onderdeel van het assessment opnieuw in een gecontroleerde omgeving aangeboden worden. Dit betekent dat je een kandidaat een deel van het assessment nogmaals op locatie kan laten maken wanneer je hem/haar uitnodigt voor een interview. Wanneer de kandidaat de eerste test niet zelf heeft gemaakt, zal dit onmiddellijk duidelijk worden.

De tests in het Online Assessment zijn een indicatie om te voorspellen hoe succesvol iemand zal zijn in het werk. Wanneer een kandidaat een onjuiste verwachting geeft om de baan te krijgen, moet deze kandidaat zich afvragen of dit wel het best passende werk is.

Hoeveel tijd heeft een kandidaat nodig om een Online Assessment af te ronden?

Een kandidaat heeft meestal meerdere dagen de tijd om het assessment af te ronden. De verschillende onderdelen kunnen eventueel over meerdere dagen verspreid worden. Informeer uw kandidaat over de deadline, deze wordt aangegeven in de uitnodiging.

De capaciteitentests bevatten meestal een tijdslimiet, dit in tegenstelling tot de persoonlijkheidsvragenlijsten die dat niet hebben. Deze tijdslimiet is geen indicatie hoe iemand met tijdsdruk omgaat, maar heeft een methodologische reden. Als er geen tijdslimiet zou zijn, zouden kandidaten alle tijd kunnen nemen om het juiste antwoord te geven en zouden daarmee alle resultaten hetzelfde zijn, waardoor de tests geen waarde hebben. Het is heel normaal dat kandidaten niet in staat zijn het aantal vragen in de beschikbare tijd af te ronden. Tests zijn ook op deze manier ontworpen.


Wat gebeurt er na het Online Assessment, wat zijn de volgende stappen?


Wanneer een kandidaat alle tests heeft afgerond, is het mogelijk om de kandidaat direct een rapport toe te sturen. Op basis van de resultaten kan de kandidaat besluiten deze vrij te geven aan de organisatie, of deze te blokkeren, waarmee de sollicitatieprocedure stopt. Heeft de organisatie de resultaten ontvangen, dan zullen zij contact opnemen om feedback te geven over de resultaten en om de volgende stappen door te nemen.

Hoe wordt een Online Assessment geëvalueerd?

In het geval van een capaciteitentest worden er meestal punten toegekend aan elk juist antwoord en punten afgetrokken voor elk onjuist antwoord. Aan het einde van de test worden de punten berekend tot een eindscore.

In het geval van een persoonlijkheidsvragenlijst geeft de kandidaat een beschrijving van de eigen persoonlijkheid ten opzichte van bepaalde werkgerelateerde situaties. Hier zijn dus geen juiste of onjuiste antwoorden; hier gaat het er meer om dat er wordt gekeken of de persoonlijkheid past bij de functie en binnen het bedrijf als geheel.

Krijgt een kandidaat feedback?

Op basis van het assessment wordt er een rapportage gegenereerd. In de meeste gevallen zal het bedrijf de uitkomsten van deze rapportage delen met de kandidaat.

Voorbeeld interviewrapport:

Interviewrapport

Voorbeeld persoonlijk rapport


Persoonlijk rapport - HRo

Wat gebeurt er met de gegevens?

Het belangrijkste is dat de gegevens van de kandidaat blijven. Een bedrijf mag nooit ­ zonder uitdrukkelijke toestemming van de kandidaat ­ de gegevens voor andere redenen dan de sollicitatieprocedure gebruiken.

Doorgaans zullen de testresultaten samen met de persoonlijke gegevens zoals naam en e­mailadres worden opgeslagen in een database. De database wordt bij kwaliteitsleveranciers opgeslagen op een beveiligde server. Daarnaast werkt HRorganizer met een externe professionele gegevensbescherming expert die voortdurend de database en servers controleert en monitort i.r.t. gegevensbescherming.

Een kandidaat kan natuurlijk altijd het bedrijf in kwestie vragen om zijn/haar gegevens te deleten.

Recent Articles

Alles wat je wilt weten over voorbereiding op online assessments

 

Ben je uitgenodigd om deel te nemen aan een Online Assessment? Ben je benieuwd hoe een ...

4 tips die de effectiviteit van assessments verhogen

‘Het is maar een momentopname,’ hoor ik wel eens als ik de resultaten van een assessment met mensen...

De waarde van online assessments en performance in euro’s

Waarde wordt in het algemeen uitgedrukt in euro’s. Hoe vertaal je nu een performance verschil in...