Wat is het doel van 360 graden feedback?

Feedback

Het doel van 360 graden feedback

360 graden feedback is een methode om werknemers te laten beoordelen door meerdere mensen in verschillende posities. Dit kunnen dus verschillende personen zijn binnen het bedrijf, zoals managers, directe collega’s en zelfs klanten. De beoordeling dient gericht te zijn op de ontwikkeling van de beoordeelde. 360 graden° feedback dient een antwoord te geven op de vraag; ‘Hoe kan ik beter in wat worden?’

 

Wat maakt 360° feedback software een waardevol talent assessment tool?

Er wordt veel over 360 graden feedback geschreven en gesproken. Dat is logisch als deze vorm van feedback veel wordt toegepast. Maar (te) brede toepassing leidt niet alleen tot veel gesprekstof, maar ook tot ineffectief gebruik en daaruit voortvloeiende kritiek. Genoeg redenen om onze 15 jaar ervaring met 360° feedback software de hoofdpunten van 360 graden feedback te bespreken. 

Bekijk hier onze 360 graden feedback tool

 

Lees ook onze blog voor meer uitleg over 360 graden feedback.

Waarom 360 graden feedback?

Medewerkers willen zich ontwikkelen om optimaal te kunnen presteren, nú en in de toekomst. Nú, zodat binnen de huidige functie het presteren verbetert. In de toekomst, zodat ze werk met passie kunnen blijven doen.

360° feedback tool maakt monitoring van persoonlijke ontwikkeling mogelijk

In de praktijk beogen organisaties het ontwikkelen van hun personeel op gestructureerde wijze te laten verlopen. Opleidingsbudgetten worden vastgesteld, en individuen, groepen, of het voltallig personeel, volgt een training/cursus/opleiding of krijgt coaching.

De uiteindelijke ROI (Return on Investment) is vrijwel altijd onbekend. Een 360 graden feedback tool geeft de mogelijkheid het rendement van investering in de ontwikkeling van medewerkers te meten.

360 graden feedback software helpt bij persoonlijke ontwikkeling

Ontwikkeling is een wisselwerking tussen het organisatiebelang en datgene waar de individuele medewerker zich in wil ontwikkelen. De organisatie betaalt de kosten, maar de drive moet vanuit de medewerker komen.

Wát er dan precies ontwikkeld moet worden is de resultante van de vraag van wat er in de organisatie nodig is en wat de medewerker wil en kan. Tot slot is het cruciaal om eerst vast te stellen of de beoogde ontwikkeling realistisch is, voordat er geld uitgeven wordt.

360 graden feedback software is een instrument om te inventariseren welke investeringen in ontwikkeling het meeste lonen. Daarnaast zijn niet alle persoonlijke ontwikkelingen even realistisch.

Vaak zien we dat veel geld wordt geïnvesteerd in vormen van persoonlijke ontwikkeling die gewoonweg niet passen voor het betreffende individu. Zonde van het geld en niet goed voor het zelfvertrouwen van de collega.

 

Baseer 360 graden feedback op competenties

Juist de (nog) onvoldoende ontwikkelde competenties, waarvan het realistisch is dat ze te ontwikkelen zijn en die het individu ook graag wil ontwikkelen, verdienen prioriteit in de ontwikkelinspanningen.

Daarom is het erg belangrijk dat de 360 graden feedback tool ingericht is rondom competenties. Competenties richten zich op werkgedrag. Dit heeft meerdere voordelen:

 • Hanteerbaarheid; je hebt werkgedrag in eigen hand
 • Concrete informatie; feedback op werkgedrag geeft concrete informatie over ontwikkelen van effectiever werkgedrag.
 • Geen uitvluchten; werkgedrag staat los van externe omstandigheden die niet door de beoordeelde onder controle zijn.

 

Wat moet een 360 graden feedback tool kunnen?

Ben je op zoek naar een 360 graden feedback tool? Wij geven je hier een checklist voor de beoordeling van 360° feedback software.

Organisatie instellingen van de 360° feedback tool;

 1. Keuze van respondenten;
  1. Kandidaat is geheel vrij respondenten kiezen
  2. Kandidaat uit een vastgestelde lijst van respondenten kiezen
  3. Kandidaat krijgt een door de organisatie vastgestelde lijst
 2. Items op 360 graden feedback formulier;
  1. Items zijn gebaseerd op competenties
  2. Items worden automatisch gegenereerd
  3. Items zijn gebaseerd op de functie of algemeen competentieprofiel
  4. Het aantal items kan worden gevarieerd voor sturing tijdsbesteding
  5. Mogelijkheid om wel-niet toelichting op beoordeling te kunnen geven
 3. De optie respondent toegang tot zijn 360 feedback traject te geven
  1. Status van de respondentenlijst
  2. Logboek van de activiteiten van respondenten
  3. Mogelijkheid de beoordeelde zelf zijn 360° feedback rapport te genereren

Structuur van managementinformatie in 360° feedback software

 • Het proces;
  1. Het monitoren van de status van 360 graden feedback trajecten op verschillende organisatie-niveaus
  2. Het kunnen instellen van termijnen voor herinneringen
 • Gegevensbeheer
  1. Het kunnen importeren van bulk respondent gegevens
 • Informatie
  1. Verbruik per periode en afdeling

Het rapport dat door de 360° feedback software wordt gegenereerd;

 1. Bevat het rapport een leeswijzer?
 2. Worden de resultaten per ‘groep’ gerapporteerd, zoals collega’s, (interne) klanten, leidinggevenden/management en zelfbeoordeling?
 3. Is het mogelijk het rapport te voorzien van een eigen logo?
 4. Is het mogelijk een eigen ‘look’ en ‘feel’ aan het 360 graden feedback rapport te geven?
 5. Is er een minimum van minimaal twee personen per ‘groep’ ten einde anonimiteit te garanderen?
 6. Worden toelichtingen helder en gestructureerd weergegeven?
 7. Zijn de sterke en aandachtspunten duidelijk weergegeven?
 8. Bevat het 360 graden feedback rapport een werkboek?

Bekijk onze 360 graden feedback tool

Recent Articles

Ontwikkeling van medewerkers stimuleren met 360° feedback

Je medewerkers op weg helpen in hun ontwikkeling: het blijft een lastige klus. Vaak wordt er gelijk...

Wat is 360 graden feedback?

Je wil natuurlijk dat je personeel zichzelf blijft ontwikkelen en dat medewerkers optimaal...

360 graden feedback online

360 graden feedback online competentie tool

 

Met HRorganizer is het opstellen van een 360 graden...