2014 Nieuwe zonnige jaren in de HR Branche?

zonDe zonnige jaren
Als ik aan onbekenden vertel dat ik voor mijzelf werk in de HR hoek is de vraag vrijwel zonder uitzondering: “Zeker wel moeilijk in deze tijd?” Ik moet dan eerlijk bekennen dat ik eigenlijk geen vergelijkingsmateriaal heb. Ik heb de zonnige jaren voor de crisis meegemaakt in loondienst.

In die jaren vond ik het top dat er volop ruimte was voor creativiteit, ontwikkeling en innovatie. Maar ik stond wel eens te kijken van het gemak waarmee er om mij heen ja werd gezegd tegen kostbare initiatieven die vooral goed voelden en die via een afgeleide van een afgeleide een bijdrage moesten leveren aan een resultaat. Als dat laatste al werd beschreven.

De storm
Ik ben voor mijzelf begonnen in het begin van “de storm”, in het voorjaar van 2009. En ja, het stormde buiten! Moeilijk bij bedrijven binnenkomen, lange beslissingstrajecten, veel nee en teruglopende budgetten. Ik ben eigenlijk niet anders gewend. Het grote motto was bezuinigen.

Voorbij de storm?
Maar ik moet bekennen dat ik het idee heb dat we op een kruispunt staan. Er word om mij heen intussen al jaren keihard gerend om niet stil te staan. Maar her en der wordt er weer gesproken over groei. Zelfs tegen branche prognoses in. 

Kortom: het lijkt voorzichtig aan te trekken. Ook bij ons. De telefoon gaat vaker!  De vragen worden groter, er komt budget vrij en er wordt weer eerder een (positieve) beslissing genomen.

Maar toch is er het een en ander definitief veranderd. De tijd van HR trajecten vanuit de losse heup,zoals vóór de storm lijkt definitief over. Het moet scherper en strakker. Er moet een betere business case op tafel komen. Waarin een helder verband tussen investering en bijdrage aan doelstellingen wordt omschreven.

Ik hoor iedereen om mij heen in zijn of haar eigen woorden praten over alignment. Er is een groeiende behoefte aan duidelijke  verbindingen tussen markt en medewerker.  Alignment is het woord voor afstemming en verbinding. Afstemming en verbinding van de behoeften en doelen van de klant, de organisatie, het team en die van de individuele werknemer. Alignment, dat is de wat mij betreft de voornaamste trend voor 2014. Thema-overkoepelend!

Op het gebied van HR thema’s is 2014 tot nu toe vooral een doorvertaling van 2013. Maar ook hier merk ik dat het allemaal een stuk concreter wordt. De thema’s worden uitgediept. Wat is leiderschap? Wat vinden wij nou eigenlijk talent? Aan welke data hebben we nou echt behoefte als het gaat om analytics?

Binnen ieder van deze verdiepingen merk ik dat het gesprek richting de voorkant van de organisatie gaat, richting de klant en de markt. Ik denk dat dat goed is.

Nieuwe zonnige jaren?
Er is een enorme kans voor de HR branche om de vraag naar deze verbindingen  goed op te pakken en vorm te geven. Zo kan HR in de toekomst een bijdrage leveren aan de afstemming en uitvoering van deze verbindingen.

De enige weg uit de crisis is via de deur van de klant! En die staat op het gebied van HR eindelijk weer op een kiertje.  

Om antwoord te geven op vraag in de titel: voor HR aanbieders die in staat zijn om hun dienstverlening inzichtelijk te laten aansluiten bij de behoeftes van de klanten van hun klanten, ja!

Laat dit nou ontzettend moeilijk zijn. Maar door de crisis hebben we voldoende kunnen oefenen. 

Patrick_Helmink

Patrick Helmink is eigenaar van PROtesting en Business Partner van HRorganizer.

Recent Articles

Duurzaam personeelsbeleid is geen luxe ideaal

Duurzaamheid is een begrip dat breed ingang in het maatschappelijke werkveld heeft gevonden....

HRorganizer make-over

Bezoekers op ons kantoor vragen geregeld aan me hoe het gaat. Dit is dan iets meer dan een...

HRorganizer gebruikers event 26 juni 2014

HR verandert, uw rol verandert, HRorganizer verandert mee. 

HRorganizer.com en haar partner Advance