11 Tips om te beginnen met online assessments

een-transparant-en-eerlijk-keuzeprocesSteeds meer organisaties selecteren en ontwikkelen tegenwoordig gericht op competenties. Een groeiend aandeel van deze organisaties maakt daarbij gebruik van een vorm van psychodiagnostiek. Als redenen geven zij:

• Meer betrouwbare beslissingen/minder risico
• Individuele prestatievoorspellingen 
• Besparing van tijd en geld 
• Een transparant en eerlijk keuzeproces
• Richting en ROI van een ontwikkelingsinterventie

Wanneer u zich wilt oriënteren en de term online assessment online opzoekt, vindt u tientallen aanbieders, maar welke is het beste. Of beter gezegd: welke past het beste bij u?

In deze blog behandel ik een 11  tips waar u op kunt letten om tot de beste keuze te komen. 

1 De meetpretentie.

Meet het instrument precies wat u wilt weten? Of moeten er vier interpretatieslagen gemaakt worden om tot voor u zinnige uitkomsten te komen?

2 Is validiteit en betrouwbaarheid op orde?

Meet de tooling wat het zegt te meten (validiteit). En zijn de uitslagen betrouwbaar en nauwkeurig? Is de test makkelijk te manipuleren (betrouwbaarheid)? Hiervoor zijn door de branche diverse prestatie indicatoren opgesteld. Een serieuze aanbieder is trots op zijn scores en licht deze graag toe.

3 Is de tooling gecertificeerd?

Vrijwel iedere serieuze testaanbieder in Nederland laat zijn producten onafhankelijk ijken op de prestatie indicatoren van de branchevereniging COTAN, of zijn Europese grote broer EFPA. Kies binnen selectievraagstukken nooit voor instrumenten die niet zijn gecertificeerd. Voor het prijsverschil hoeft u het niet te laten. Vergelijk het met een weegschaal; in de keuken voldoet er een van de Blokker. Op uw werk heeft u liever een geijkte weegschaal.

4 Zijn de normgroepen up to date?

Veel tools maken gebruik van termen als bovengemiddeld, ondergemiddeld, hoog en laag. Hiermee verwijzen ze naar de normgroep waarmee de score van uw kandidaat wordt vergeleken. Ook hierin zitten flinke kwaliteitsverschillen die aan de buitenkant van het instrument niet te zien zijn. Er zijn testinstrumenten in omloop met als vergelijkingsgroep 160 Amerikaanse college-students uit 1982. Vraag naar de opbouw en nationaliteit van de normgroep.

5 Is de tooling ontwikkeld voor thuisgebruik?

Eén van de grootste voordelen van online tooling is dat hij plaats en tijd onafhankelijk kan worden voltooid. Dus ook bij de deelnemer thuis. Voor u handig, voor de kandidaat een vertrouwde omgeving. Veel lezers krijgen nu grote ogen en denken aan FRAUDE. Er zijn diverse testaanbieders die hier rekening mee houden en hun tests zo geconstrueerd hebben dat de kans op fraude geminimaliseerd wordt. Wanneer tests zijn ontwikkeld voor thuisgebruik vallen scores over het algemeen iets lager uit, in plaats van het gevreesde hoger.

6 Zijn er her-test mogelijkheden?

Het kan altijd voorkomen dat er iets mis gaat tijdens het invullen. Kan de test opnieuw worden gedaan? Of treed er dan een leereffect op, waardoor de testuitslagen waardeloos worden? Moderne tests zijn zo ontwikkeld dat iedere participant telkens nieuwe vragen krijgt (itemgeneratie of itembanking) waardoor de test geen twee keer hetzelfde is.

7 Is de rapportage voor u werkbaar?

Alle betrokkenen binnen het proces moeten de resultaten kunnen begrijpen en als relevant beschouwen. Dit wordt bewerkstelligd door een combinatie van taalgebruik, visuele ondersteuning en een heldere samenvattingen. Laat een voorbeeldrapport voor aankoop lezen door verschillende mensen binnen de organisatie om te zien of deze aansluit. Termen als ambivert en altruïsme zeggen veel mensen niets, of niet genoeg om door te vertalen naar de praktijk.

Hoe complexer het rapport, hoe groter de kans dat uw medewerkers getraind moeten worden op de toepassing van de resultaten binnen gesprekken en beslissingen. Vraag altijd naar ervaringen van de aanbieder binnen vergelijkbare organisaties, de trainingsmogelijkheden en de daarbij komende kosten.

8 Wat is de kwaliteit van het systeem?

Online tools worden vaak geleverd inclusief een online dashboard/interface.

  • Vraag naar de up-time, is het systeem altijd bereikbaar of zijn er veel storingen? Serieuze aanbieders zijn trots op hun up-time en weten die precies te noemen. Een up-time van 90% betekent dat het systeem 17 uur per week niet bereikbaar is!
  • Waar wordt de data opgeslagen? Een server inde VS valt onder andere privacyvoorwaarden dan één in Nederland.
  • Worden de gegevens versleuteld verzonden in verband met privacy?
  • Is het systeem makkelijk te koppelen met andere systemen zoals performance management, payrolling of competentiemanagement- systemen

9 Meertalig?

Zijn de interface, tests en rapportages meertalig?

10 Servicedesk

Is er een Nederlandse servicedesk voor systeemvragen? Veel aanbieders laten de ontwikkeling over aan andere partijen. Bij systeemvragen krijgt u daardoor nul op rekest bij uw aanbieder.

11 Eigen licentie of losse tests

Tenslotte: kiest u voor losse tests of een eigen licentie? Deze vraag hangt samen met uw behoefte en budget. Allereerst moet u bepalen of u het logistieke proces in eigen beheer wilt nemen. Bereken waar kostentechnisch het omslagpunt ligt tussen de aanschaf van losse tests en een eigen systeem door de totale kosten (licentie, verbruik, opleiding) per jaar te delen door het verwachte aantal tests. De stelregel is dat vanaf 10 vacatures met meerdere kandidaten per vacature een eigen licentie rendabel is.

Meer lezen over hoe online @home assessments optimaal faciliteren?

 

Patrick Helmink is Business Partner van HRorganizer en Sr. Partner Assessments bij Advance Groep.

Lees ook ons blog assessment als business case

Nieuwsgierig naar een de taken en competenties in HRorganizer?

Recent Articles

5 trends in online assessment

Assessmentspecialist cut-e opent een vestiging in Nederland. Dit was aanleiding om de grondleggers 

De impact van mobiele technologie op online assessment

Nog niet zo lang geleden duurden assessments één tot enkele dagen. Kandidaten kwamen voor een...

10 assessment trends die u wilt weten

De nieuwste studie van cut-e laat zien dat 52% van de organisaties wereldwijd online assessments...