Case: Persoonlijke benadering bij FrieslandCampina

Efficiënte inrichting recruitmentproces schept ruimte voor sterk persoonlijke benadering.

Royal FrieslandCampina is een gezonde en succesvolle internationale onderneming. Er is een voortdurende behoefte aan gemotiveerde en goed opgeleide mensen. Sinds 2012 is er een Corporate Traineeship. Hoe kun je op een efficiënte maar tegelijkertijd persoonlijke manier uit een zo groot mogelijk aanbod aan 'potentials' de juiste kandidaten selecteren?

Vul uw gegevens in en download de klant case!